Categories
Device

How to organize and combine multiple bookmarklets together

 • Tips
 • Blog
 • Hvordan
 • Vinduer
 • Telefon

How to organize and combine multiple bookmarklets together

How to organize and combine multiple bookmarklets together

How to organize and combine multiple bookmarklets together

 • Vigtigste 
 • Hvordan 
 • Sådan organiseres og kombineres flere bogmærker sammen

Bogmærker gør en vidunderlig tilføjelse til enhver browser, men som almindelige bogmærker kan de tage plads, hvis du har en stor samling. Se, hvor nemt det er at kombinere dem i en enkelt bogmærke ved hjælp af Bookmarklet Combiner-webstedet.

Før

For vores eksempel valgte vi tre meget nyttige bogmærker, der tidligere er dækket af How-To Geek: PageZipper, Printliminator, og AddThis. Mens du kan placere din bogmærkeopsamling i en særlig mappe, kan du kombinere dine bogmærker med en nem at administrere og tilpasse indstilling.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Kombination af dine bogmærker

Når du først besøger webstedet Bookmarklet Combiner, skal du sørge for at udvide sektionen # 2 ved hjælp af rullemenuen fremhævet nedenfor (udvidede funktioner vist her).

I det første afsnit indtastes navn og webadresse for hver af dine yndlingsbogmærker i emnerne som vist her. Bemærk, at du kan udvide ud over de tre standardemner, der leveres.

Det andet afsnit er, hvor du kan tilpasse, hvordan din bogmærke vil fungere. Vores forslag er at gå med Vis en menu mulighed. Der er fem valgmuligheder for displaymenuen: øverste venstre hjørne, øverste højre hjørne, nederste venstre hjørne, nederste højre hjørne og center. Vælg den placering, der passer bedst til dig.

Alt, hvad der er tilbage at gøre, er at give dit nye kombinerede bookmarklet et navn. Når du har skrevet et navn, er den nye bogmærke klar til at gå . du behøver ikke at klikke på nogen form for gemme knap. Træk den nye bogmærke til din bogmærke værktøjslinje og gør dig klar til at nyde alt det ekstra plads.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Efter

Vi besluttede at prøve vores nye bogmærke ud på Microsoft Office 2010-opdateringsartikelen vist her. Ved at klikke på vores nye bogmærke vises en flot, ren kig rullemenu.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Som med den originale bogmærke fungerede funktionen AddThis perfekt.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Næste op Printliminator. Endnu en gang fungerer alt lige så pænt som før, men uden værktøjslinjens rod.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Konklusion

Selvom dette måske ikke er for alle, præsenterer det en meget flot løsning for alle, der ønsker at undgå at bruge en særlig mappe, bare for at holde deres bogmærkeindsamling.

Links

Opret din egen brugerdefinerede kombinerede bogmærke

Bookmarklets make a wonderful addition to any browser, but like regular bookmarks they can take up space if you have a large collection. See how easy it is to combine them into a single bookmarklet using the Bookmarklet Combiner website.

Before

For our example we chose three very useful bookmarklets that have been previously covered here at How-To Geek: PageZipper, Printliminator, & AddThis. While you could place your bookmarklet collection into a special folder, combining your bookmarklets does present an easy to manage and customizable option.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Combining Your Bookmarklets

When you first visit the Bookmarklet Combiner website you need to make certain to expand the #2 section using the drop-down button highlighted below (expanded features shown here).

How to organize and combine multiple bookmarklets together

In the first section enter the name and URL for each of your favorite bookmarklets into the blanks as shown here. Notice that you can expand beyond the default three blanks provided.

The second section is where you can customize how your bookmarklet will operate. Our suggestion is to go with the Display a Menu option. There are five location choices available for the display menu: top-left corner, top-right corner, bottom-left corner, bottom-right corner, & center. Choose the location that works best for you.

All that is left to do is give your new combined bookmarklet a name. Once you have typed in a name the new bookmarklet is ready to go…you will not need to click any kind of save button. Drag the new bookmarklet to your bookmarks toolbar and get ready to enjoy all that extra space.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

After

We decided to try our new bookmarklet out on the Microsoft Office 2010 upgrade article shown here. Clicking on our new bookmarklet displayed a nice clean looking drop-down menu.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

As with the original bookmarklet, the AddThis function worked perfectly.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Next up Printliminator. Once again everything works just as nicely as before but without the toolbar clutter.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Conclusion

While this may not be for everyone it does present a very nice solution for anyone who wants to avoid using a special folder just to hold their bookmarklet collection.

Ashutosh Mishra

13 Jul 2010

Bookmarklets are extremely useful in the sense they can do an awful lot of stuff that regular browser extensions do, with the added advantage of being compatible across all browsers. So, if you suddenly feel like switching browsers, all you’ve to do is transfer your bookmarklets and you’re good to go.

With bookmarklets, you can do neat stuff like download YouTube videos, copy paste data between computers, convert webpages to PDF files, and lots more – all these without bloating your browser in any manner.

However, bookmarklets share the same problem as regular bookmarks – they can grow into a wild, unsorted bunch very quickly. Sure you can put them in a ‘bookmarklets’ folder, but if you’ve got anything over 10, finding the right one for any particular webpage will make you pull your hair apart.

This is where is web app Bookmarklet Combiner comes in handy. As you probably guessed from the name, it lets you combine multiple bookmarklets into a single super-bookmarklet.

Bookmarklet Combiner has a simple, intuitive interface that you shouldn’t have any problems with. In the first section, enter the names and corresponding URLs of the bookmarklets you want to add (you can add as many as you like – just keep hitting that “Add another” button).

How to organize and combine multiple bookmarklets together

You can get the URL of any bookmarklet by right clicking on it and selecting “Copy” (works for all browsers).

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Once you’re done adding bookmarklets, and sorting them in your preferred order, move to the next section. Here’s the interesting bit – you can configure the super-bookmarklet so that it will either run all combined bookmarklets when clicked, or will just display a menu of the included bookmarklets anywhere you want on the screen.

Finally, give it a name and drag the super-bookmarklet to your bookmark bar.

If you want to share this bookmarklet with your friends, click the Save button at the bottom and you’ll be given a URL for the same.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

So How Does It Help?

 • It reduces clutter. No, it demolishes clutter. A super-bookmarklet is just like any other bookmarklet, but can have the functionality of fifty different bookmarklets. Your browser toolbar would be cleaner than ever.
 • The ability to run all combined bookmarklets together can be really helpful in certain situations. Say you stumble across a really interesting webpage, and you want to share it with your Twitter, Facebook and StumbleUpon friends. You could either use three different bookmarklets to share the page across the three networks, or you could simply create a combined bookmarklet and click it once to get the job done.

Bookmarklet Combiner is indeed a very useful web app for seriously organizing and streamlining your bookmarklet collection. Go check it out! And while you’re at it, make sure you keep your super-bookmarklets synced, so you can use them from any of your computers and always have a backup somewhere.

Check out Bookmarklet Combiner for combining bookmarklets into one and cleaning up your browser toolbar.

Last updated on 8 Feb, 2018
The above article may contain affiliate links which help support Guiding Tech. However, it does not affect our editorial integrity. The content remains unbiased and authentic.

Read Next

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Use Cl1P To Quickly Copy Paste Data Between Two Computers

Use Cl1P To Quickly Copy Paste Data and share text Between Two Computers.

Top 10 Guiding Tech Articles in July, 2010 [ Best of Month ]

Check Out the Top 10 Guiding Tech Articles in July, 2010.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

13 Best Figma Plugins for Every Designer

Are you looking to make the best of Figma? Read the post to learn about the thirteen best Figma plugins for every designer.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

4 Best Ways to Unmute Someone on Instagram

Did you accidentally mute someone on # Instagram? Find out how to unmute Instagram stories, posts, or messages on Android and iPhone.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

How to Remove Profile Picture From Microsoft Teams on Mobile and PC

Not liking your # profile picture on # Microsoft Teams? Find out how to remove # profile picture from # Microsoft Teams on Android, iPhone, iPad, and computer.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Dashlane vs Bitwarden: Which Password Manager Is Better

Are you confused between Dashlane and Bitwarden as your # password manager? Read the # comparison post to learn all the differences between the two # password managers.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Top 6 Ways to Fix Google Chrome Search Engine Changing to Bing

Learn how to fix # Google # Chrome # search engine changing to # Bing by following the troubleshooting guide.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

12 Best Adobe XD Plugins for Every Designer

# Adobe XD is a joy to use with plugins. Read the post to learn about the top twelve must-have plugins for every designer.

Did You Know

Your browser keeps a track of your system’s OS, IP address, browser, and also browser plugins and add-ons.

I love using browser bookmarklets for two reasons. First, they do not require any installation and you can easily save or backup them in case you are formatting your system. Second, browser bookmarklets work seamlessly with multiple browsers and there aren’t any compatibility issues as such.

Another great thing about browser bookmarklets is that they don’t hog down your system’s memory because they are invoked only when you use them. Else, they sleep silently in your bookmarks toolbar.

While it is easy to add multiple bookmarklets to your browser, managing them can be an painful task. You have to search the desired bookmarklet from the bookmarks toolbar and repetedly click the folder containing the bookmarklets. Not to mention the valuable screen real estate taken up by the bookmarklets.

In this tutorial, we will learn how you can combine and concatenate multiple browser bookmarklets into one and use all of them without having to clutter your bookmarks toolbar. Moreover, you can share the bookmarklet collection with anyone and can use it from any computer you want.

How to Combine Multiple Browser Bookmarklets

1. First backup your existing bookmarks and bookmarklets as an HTML file. This will be handy if you want to revert to the older settings.

2. Go to the Bookmarklet Combiner website. You will see the following interface:

How to organize and combine multiple bookmarklets together

3. Now you have to copy the address property of a bookmarklet and paste it in the URL field in the Bookmarklet combiner website. To find the address property of a bookmarklet, right click it and select properties

How to organize and combine multiple bookmarklets together

4. This will open a small pop up window containing the location and other properties of the bookmarklet, as shown below:

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Copy the entire code shown in the “Location” field of the boomarklet.

5. Paste the code in the Bookmarklet Combiner website’s URL field. I have combined three bookmarklets in the following example, you can simply click the “Add Another” button to add a row and then enter the address of a new bookmarklet.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Make sure you enter a relevant title for the bookmarklet because this will be required to identify a bookmarklet from a crowd of many.

6. Now you have to select an action which will be triggered once you hit the combined bookmarklet button. You have two choices here:

 • Run all the bookmarklets at once. This may be required when you want to perform multiple actions on a webpage by clicking a single button. For example – you can combine Tweet this, Digg This, Stumble it bookmarklets into one and click the combined bookmarklet to share a webpage instantly on these social bookmarking sites. Hitting this bookmarklet will automatically open three new browser tabs and all you have to do is sign in and take the required action.
 • The second option is however much better – it allows you to select individual bookmarklets from the drop down list. Thus you have to click the drop down list each time you want to invoke a bookmarklet.

If you are a power user, go for the first option and combine groups of bookmarklets that solve similar purpose. If you are no geek and want an easy option to merge multiple bookmarklets and declutter your bookmarks toolbar, go for the second option.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

7. In the next step, specify a location where you would want to save the bookmarklet in your bookmarks toolbar.

You can also name your bookmarklet, this will be useful when you are dealing with different sets of bookmarklets as mentioned earlier.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

8. You are all done. Hit “Save” and the combined bookmarklet will be saved in your bookmarks toolbar. You will also be given a Unique URL containing all the address of the combined bookmarklet.

Here is how it works when you hit the combined bookmarklet:

How to organize and combine multiple bookmarklets together

You can share the bookmarklet combination with anyone by sending them the URL. This is also useful in the sense that you don’t have to backup or export anything, a copy is stored in the Bookmarklet combiner website. When you are working over a friend’s house or on an internet cafe, simply open that URL and drag the bookmarklet combination in your bookmarks toolbar. Neat !

Also check out some useful Greasemonkey scripts which you can use to enhance your browsing environment.

What are the browser bookmarklets you use or recommend ? Please share your ideas in the comments section.

Soumen is the founder/author for Ampercent, a tech blog that writes on computer tricks, free online tools & software guides.

Search Support

 1. Home
 2. Support Forums
 3. Firefox
 4. How do I combine two different.

Avoid support scams. We will never ask you to call or text a phone number or share personal information. Please report suspicious activity using the “Report Abuse” option.

Learn More

How to organize and combine multiple bookmarklets together

How do I combine two different bookmark lists into one list?

 • 2 replies
 • 7 have this problem
 • 8678 views
 • Last reply by cor-el

How to organize and combine multiple bookmarklets together

I am trying to combine two bookmark lists. One from IE and one from Google Chrome. I created two Firefox HTML files for each and they both are listed in my Firefox bookmarks tab separately, but I want to combine them and have any duplicates over written or manually delete the bookmark if there is a duplicate.

Chosen solution

open HTML in folders and then CTRL+SHIFT+B (or show/organize all bookmarks) then open the folder you want left click on mouse to the first bookmark then shift + down arrow on keyboard to catch it all then in organize menu choose transfer(or move) select the folder you want and click OK.

Exit firefox and restart-it.

Please mark “Solved” the answer that really solve the problem, to help others with a similar problem.

Woe is the Chrome user who has an overflowing Bookmark Bar—or worse, that single folder they use to store anything interesting they see online.

Keeping your bookmarks organized in Chrome is a pain in the butt. And if you don’t stay on top of it, you’ll soon find yourself with months’ worth of links to go through and no time (or interest) to do it. Fixing that is tricky, but not impossible. In this guide, I’m going to go over a few techniques you can use to keep yourself from feeling overwhelmed with bookmarks—and what to do if you already are.

Try Chrome’s “tagging” feature

Google Chrome doesn’t really come with the built-in ability to append tags to your bookmarks for easier organizing. Firefox does, which makes us jealous (and curious why Google hasn’t implemented the easy tweak into Chrome). While you can probably find all sorts of extensions that enable some kind of bookmark-tagging feature in Chrome, you don’t need them.

Instead, whenever you’re adding a new bookmark to Chrome (via CTRL+D or the star icon in your address bar), just append whatever tags you want to the site’s name, like so:

Now, whenever you pull up Chrome’s Bookmark Manager (CTRL+SHIFT+O), you can just search for your hashtag to find the relevant sites—or just type the hashtag into Chrome’s address bar, which should also highlight sites you previously tagged.

Don’t even use text

If you have a number of sites you frequent on a near-daily basis, and you can recognize their favicons, then you don’t need to refer to them by name in your overflowing Bookmarks Bar. Edit the bookmark and remove the name entirely so you just have an icon, which should allow you to pack even more links onto said storage space. (This works with bookmarks in folders too, of course, it’s just less practical.)

If the sites you bookmark don’t have favicons, you can always use an extension to create your own . Or, if you’re feeling lazy, just use your favorite emoji as a “name” for the site. You’ll still see an uglier blank page icon to the left of it in your Bookmark Bar, but it’s something.

Create a scheme

If you just want to stick with the basics—bookmarks and folders—then you owe it to yourself and your sanity to create some kind of scheme to keeps yourself organized. And not only do you have to stick to whatever plan you pick (only dropping sites like Facebook or Twitter into your “social media” folder, or stuff you must finish by a deadline into your “to do” folder), but you also have to keep yourself honest and go through these folders on a regular basis so they aren’t stuffed to the brim with years-old links.

Consider bookmarking sites like organizing your closet. If you haven’t worn it over the past year or two (or visited it, in the case of your browser), odds are good you aren’t going to, and maybe it’s time to say goodbye for good and delete the bookmark. Though Chrome’s Bookmark Manager can help out by sorting your saved sites by name, it won’t do it by the date you added them (unfortunately).

Use extensions to help keep track of your bookmarking mess

Sometimes, you just need a little extra help to manage your bookmarks. And there are plenty of extensions you can use to give yourself a little organizing assistance. They include, in no particular order:

 • Recent Bookmarks — A great extension for organizing your bookmarks by recency, which can help you decide what to view, what to keep, and what to delete. (You can adjust the number of bookmarks in the extension’s list via its options screen, and delete bookmarks directly from the extension’s list.)
 • Supersorter — Careful with this one, as there’s no turning back once you let Supersorter work its magic on your bulging bookmark folders. However, I love how it can automatically sort your bookmarks by name and tidy up your browser by deleting duplicates and emptying bookmark folders. While it would be great if it could also sort chronologically, it’s still decently useful if you need your browser to handle a little more of your organizing for you.
 • Sprucemarks — Here we go. This extension can automatically sort the sites in your Bookmarks Bar, your “Other Bookmarks” folder, and your “Mobile Bookmarks” folder—as well as any subfolders—by name, the date you added the bookmarks, or their URLs. If you need a little more oomph than Recent Bookmarks, but don’t have duplicate bookmarks or other annoying issues to manage, this might be the extension for you.

Try a tab page

We’ve covered a few helpful extensions that you can use to organize bookmarks and open tabs in a meaningful way, including OneTab and Toby , but there are plenty of other extensions you can use to pop must-read bookmarks front-and-center (so you can then view them and delete them or, at least, not forget that they exist). Others you can try include:

 • Humble New Tab Page — A great way to see your Bookmarks Bar, Other Bookmarks, and most recently added bookmarks on any new tab you open.
 • Speed Dial 2 New Tab — Though Speed Dial 2 isn’t directly focused on delivering a list of bookmarks whenever you open a new tab, the extension does make it easy to sticky most-frequented sites to any new tab page you open. Additionally, you can use a hover-over sidebar to quickly scan through (and search) your Bookmarks Bar, Other Bookmarks folder, and any other folders you use to sort your sites. (And if you just want a sidebar for your bookmarks, and that’s it, check out the Bookmark Sidebar extension.)

Kirjanmerkit tekevät hienosta lisäyksestä mihin tahansa selaimeen, mutta kuten tavalliset kirjanmerkit, ne voivat ottaa tilaa, jos sinulla on suuri kokoelma. Katso kuinka helppoa on yhdistää ne yhdeksi kirjanmerkiksi Bookmarklet Combiner -sivuston avulla.

Ennen

Esimerkkimme valitsimme kolme erittäin hyödyllistä kirjanmerkkiä, jotka on aiemmin katettu täällä How-To Geek: PageZipper, Printliminator & AddThis. Vaikka voisit sijoittaa kirjanmerkkikokoelmasi erityiseen kansioon, kirjanmerkkien yhdistäminen on helppo hallita ja muokata.

Kirjanmerkkien yhdistäminen

Kun vierailet ensin Bookmarklet Combiner -sivustolla, sinun on tehtävä selväksi, että laajennat # 2-osiota käyttämällä alla näkyvää avattavaa painiketta (tässä esitetyt laajennetut toiminnot).

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Syötä ensimmäisessä osassa jokaisen suosikki kirjanmerkkisi nimi ja URL-osoite tileihin kuten tässä on esitetty. Huomaa, että voit laajentaa oletusarvoisesti kolme toimitettua tyhjää.

Toisessa osassa voit muokata kirjanmerkkisi toimintaa. Ehdotuksemme on siirtyä Näytä valikko -vaihtoehto. Näyttövalikossa on viisi sijaintivalintaa: vasemmassa yläkulmassa, oikeassa yläkulmassa, vasemmassa alakulmassa, oikeassa alakulmassa ja keskellä. Valitse paikka, joka parhaiten sopii sinulle.

Kaikki, mitä on jäljellä, on antaa uudelle yhdistetylle kirjanmerkillesi nimi. Kun olet kirjoittanut nimen, uusi kirjanmerkki on valmis.

sinun ei tarvitse napsauttaa minkäänlaista tallennuspainiketta. Vedä uusi kirjanmerkin kirjanmerkkityökaluriville ja valmistaudu nauttimaan tästä ylimääräisestä tilasta.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Jälkeen

Päätimme kokeilla uutta kirjanmerkkiä Microsoft Office 2010 -päivityksen artikkelissa. Napsauttamalla uutta kirjanmerkkiamme näkyviin avautuu mukava puhdas haku.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Kuten alkuperäinen kirjanmerkki, AddThis-toiminto toimi täydellisesti.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Seuraavaksi Printliminator. Jälleen kaikki toimii yhtä hyvin kuin ennen, mutta ilman työkalurivin sotkua.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

johtopäätös

Vaikka tämä ei välttämättä ole kaikille, se tarjoaa erittäin mukavan ratkaisun kaikille, jotka haluavat välttää erikoiskansion käyttämisen vain pitääkseen kirjanmerkkikokoelmansa.

Záložky se skvěle doplňují do jakéhokoli prohlížeče, ale stejně jako běžné záložky mohou mít prostor, pokud máte velkou sbírku. Zjistěte, jak snadné je kombinovat je do jediné záložky pomocí webové stránky Booklet Combiner.

Před

Pro náš příklad jsme si vybrali tři velmi užitečné záložky, které byly dříve zahrnuty v programu How-To Geek: PageZipper, Printliminator, & AddThis. Zatímco byste mohli umístit kolekci bookmarklet do speciální složky, kombinace bookmarkletů představuje snadnou správu a přizpůsobitelnou volbu.

Kombinace vašich bookmarků

Když poprvé navštívíte webovou stránku Booklet Combiner, je třeba ujistit se, že rozbalíte sekci # 2 pomocí rozbalovacího tlačítka, které je zvýrazněno níže (zde zobrazené rozšířené funkce).

How to organize and combine multiple bookmarklets together

V první části zadejte název a adresu URL pro každý z vašich oblíbených bookmarkletů do políček, jak je zde ukázáno. Všimněte si, že můžete rozbalit nad rámec standardních tří dodaných polotovarů.

Druhá část je místo, kde si můžete přizpůsobit, jak bude bookmarklet fungovat. Náš návrh má jít s volbou Zobrazit nabídku . Pro nabídku zobrazení je k dispozici pět možností umístění: v levém horním rohu, v pravém horním rohu, v levém dolním rohu, v pravém dolním rohu a ve středu. Vyberte místo, které vám nejlépe vyhovuje.

Vše, co je ponecháno udělat, je dát své nové kombinované bookmarklet jméno. Jakmile jste zadali jméno, nová záložka je připravena jít.

nebudete muset kliknout na jakýkoli druh tlačítka pro uložení. Přetáhněte novou záložku do lišty nástrojů záložek a připravte se na to, abyste využili veškerý další prostor.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Po

Rozhodli jsme se vyzkoušet náš nový záložkový prvek v článku o aktualizaci Microsoft Office 2010, který je zde uveden. Kliknutím na novou záložku jsme zobrazili pěkné rozbalovací menu čistého vzhledu.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Stejně jako u původní záložky fungovala funkce AddThis dokonale.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Další krok Printliminator. Opět všechno funguje stejně dobře jako předtím, ale bez rušení panelu nástrojů.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

Závěr

Zatímco to nemusí být pro každého, představuje to velmi pěkné řešení pro každého, kdo se chce vyhnout použití speciálního adresáře, jen aby držel svou sbírku bookmarkletů.

Odkazy

Vytvořte si vlastní vlastní kombinovanou záložku

Bookmarklets לעשות תוספת נהדרת לכל דפדפן, אבל כמו סימניות הרגיל הם יכולים לקחת מקום אם יש לך אוסף גדול. לראות כמה קל לשלב אותם לתוך סימניה אחת באמצעות אתר האינטרנט Combitel Bookmarker.

לפני

עבור הדוגמא שלנו בחרנו שלוש bookmarklets שימושי מאוד כי כבר מכוסה בעבר כאן How-To Geek: PageZipper, Printliminator, & AddThis. בזמן שאתה יכול לשים את אוסף הסימניות שלך לתיקיה מיוחדת, שילוב הסימניות שלך מציג אפשרות קלה לניהול וניתנת להתאמה אישית.

שילוב הסימניות שלך

כאשר אתה הראשון לבקר באתר Combitel Bookmarker אתה צריך לוודא מסוימים להרחיב את הקטע # 2 באמצעות לחצן נפתח למטה מודגש להלן (תכונות מורחבות המוצגת כאן).

How to organize and combine multiple bookmarklets together

בחלק הראשון הזן את השם ואת כתובת האתר עבור כל אחד המועדפים שלך bookmarkslets לתוך החסר כפי שמוצג כאן. שים לב כי אתה יכול להרחיב מעבר ברירת המחדל שלושה החסר המסופק.

החלק השני הוא שבו אתה יכול להתאים אישית את אופן הסימניות שלך יפעל. ההצעה שלנו היא ללכת עם אפשרות להציג תפריט . קיימות חמש אפשרויות מיקום לתפריט התצוגה: בפינה השמאלית העליונה, בפינה הימנית העליונה, בפינה השמאלית התחתונה, בפינה הימנית התחתונה, ובמרכז. בחר את המיקום המתאים ביותר עבורך.

כל מה שנותר לעשות הוא לתת את הסימנייה המשולבת החדשה שלך שם. לאחר שהקלדת שם את הסימניה החדשה מוכן ללכת.

אתה לא צריך ללחוץ על כל סוג של לחצן שמירה. גרור את הסימנייה החדשה לסרגל הכלים שלך ותהנה ליהנות מכל המרחב הנוסף.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

לאחר

החלטנו לנסות את הסימניה החדשה שלנו במאמר השדרוג של Microsoft Office 2010 המוצג כאן. לחיצה על הסימנייה החדשה שלנו הציגה תפריט נאה ונראה נאה.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

כמו עם הסימנייה המקורי, הפונקציה AddThis עבד בצורה מושלמת.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

הבא Printliminator. שוב הכל עובד בדיוק כמו קודם, אבל בלי העומס בסרגל הכלים.

How to organize and combine multiple bookmarklets together

סיכום

אמנם זה לא יכול להיות עבור כולם זה עושה פתרון נחמד מאוד עבור כל מי שרוצה להימנע באמצעות תיקייה מיוחדת רק כדי להחזיק את אוסף הסימניות שלהם.