Categories
Interior

How to pin widgets to the notification center with siri in macos sierra

Matt Klein has nearly two decades of technical writing experience. He’s covered Windows, Android, macOS, Microsoft Office, and everything in between. He’s even written a book, The How-To Geek Guide to Windows 8. Read more.

Unless you’re a Mac user who’s terribly out of the loop, you probably know that Siri has arrived on the latest version of Apple flagship desktop OS: macOS Sierra. Thankfully, Siri can be easily turned on and off or configured to your liking.

There are quite a few things you can do with Siri, which has made its way onto the Apple TV and even the Apple Watch. Siri on macOS works much like it does on the iPhone, so if you are familiar with using it there, then you’ll be right at home.

When you first set up Sierra, you’re presented with the opportunity to enable Siri. If you do this, you can later disable it, which we’ll talk about shortly.

Once you’re using your new macOS desktop, Siri can be accessed using Option+Space or by clicking the Siri button in the Dock.

Siri also appears in the menu bar, so you can safely remove it from your Dock if you don’t want it taking up valuable space.

Once you activate Siri, it will patiently wait for your first command.

As always, you can utilize Siri to answer life’s most important and pressing questions.

Configuring Siri is as simple as opening its preference panel from the System Preferences.

With the Siri preferences open, you’ve got quite a few options, but the one you may be most interested in is the “Enable Siri” option. You can also change the language, Siri’s voice, and remove it from menu bar.

You can also change the keyboard shortcut, or even completely disable it.

When Siri is disabled, it will remain on the Dock but disappear from the menu bar. If you try clicking the Siri icon on the Dock, you can quickly enable Siri again from the following dialog.

If Siri doesn’t reappear on the menu bar when you re-enable it, try unchecking and rechecking the “Show Siri in menu bar” option in the Siri preference panel.

Using, disabling, and configuring Siri on macOS is just as easy as that, so you don’t need to feel like you’re stuck with it or confined to the default settings.

No doubt, if you’re a Siri fan, it will be a welcome addition to macOS. It has the potential to make short work out of looking up facts, current events, or even searching for files.

Matt Klein has nearly two decades of technical writing experience. He’s covered Windows, Android, macOS, Microsoft Office, and everything in between. He’s even written a book, The How-To Geek Guide to Windows 8. Read more.

Siri has arrived on macOS Sierra, and with it a new feature that allows you to pin widgets to the Today column in the notification center.

This feature is very simple and useful, so let’s take a few minutes and show you how it works.

Normally, when you ask Siri anything on macOS, it shows you the results in the upper-right corner of the screen.

Note, however, there’s a a plus “+” button in the top-right corner of many Siri search results.

Remember, whenever you see the plus, you can add it to your notification center.

When you click that button, the item will be pinned to the Today pane in your notification center. To access your notifications, click the three lines in the top-right screen corner.

The pinned item will remain there until you remove it, or you can rearrange it so that more pertinent widgets are at the top.

If you do later want to remove a widget, simply click the “X” in it’s top-right corner.

You can pin all kinds of things to your notification center, including web searches….

…as well as notes.

You can even ask Siri to show you one specific note or reminder list and pin that.

Not everything you search for can be pinned. But there’s enough that your notification center might soon be crammed with the stuff that is important to you.

You’re probably not going to save every single pinnable Siri search result, but there’s likely to be at least one or two things that you always want to keep in your notification center.

The convenience of being able to at least pin your reminders or a reminder, certain web results, or have the score of the ball game at a glance, does make certain repetitive tasks much easier. You don’t have to open the corresponding app, simply take a glance and that’s it.

So, now you can start saving your Siri searches and hopefully your life and daily routine just became a lot easier.

Siri dorazil na macOS Sierra, a spolu s ním nová funkce, která vám umožní připnout widgety do sloupce Today v

Tato funkce je velmi jednoduchá a užitečná, takže pojďme pár minut a ukážeme vám, jak to funguje.

Normálně, když se zeptáte na Siri něco na macOS, zobrazí se výsledky v pravém horním rohu roh obrazovky

V pravém horním rohu mnoha výsledků vyhledávání ve službě Siri však existuje tlačítko aa plus “+”.

Nezapomeňte, že kdykoli uvidíte plus, můžete jej přidat do oznamovacího centra .

Po klepnutí na toto tlačítko bude položka připnutá do podokna Dnes v oznamovacím centru. Chcete-li získat přístup k vašim oznámením, klikněte na tři řádky v pravém horním rohu obrazovky.

Přichycená položka zůstane tam, dokud ji neodstraníte, nebo ji můžete uspořádat tak, aby byly více užitečné widgety nahoře. později chcete odstranit miniaplikaci, stačí kliknout na “X” v pravém horním rohu.

Do svého oznamovacího centra můžete připojit všechny druhy věcí včetně vyhledávání na webu .

. stejně jako poznámky

Siri může dokonce požádat, aby vám ukázala jednu konkrétní poznámku nebo seznam připomínek a zašpinit to.

Všechno, co hledáte, nemůže být připevněno. Ale je tu dost, že by vaše oznamovací středisko mohlo být brzy zaplněné věcmi, které jsou pro vás důležité.

Nejspíš nebudete zachránit každý jednotlivý pátrací výsledek společnosti Siri, ale je pravděpodobné, že bude alespoň jedna nebo dvě věci Vždy si přejete udržet ve svém oznamovacím středisku.

Pohodlnost, že jste schopni přinejmenším připomenout připomenutí nebo připomínku

, , určité výsledky webových stránek nebo na první pohled skóre míčové hry, dělá jisté opakované úkoly mnohem jednodušší. Nemusíte otevřít odpovídající aplikaci, jednoduše se podívejme a to je. Takže teď můžete začít ukládat vaše hledání Siri a doufejme, že váš život a každodenní rutina se stávají mnohem jednoduššími.

Moderní klávesnice pro přenosné počítače a stolní počítače mají víceúčelovou sadu kláves v řádku “funkce”. Tyto klávesy mohou provádět speciální akce týkající se hlasitosti zvuku, přehrávání a hardwarových funkcí. Mohou fungovat také jako klasické klávesy F1-F12 – ale ne zároveň. Tyto klávesy ve výchozím nastavení provádějí speciální akce, ale můžete je používat jako standardní klávesy F – například pro PC hry.

Kromě běžného obsahu dokumentů v aplikaci Word jsou také znaky, které se běžně nezobrazují na obrazovce. Word navíc používá pro své vlastní účely několik zvláštních znaků, například znaky označující konec řádku nebo odstavce. Slovo označuje tyto speciální znaky jako znaky bez tisku. Proč byste chtěli v dokumentu zobrazovat znaky bez tisku?

Normalt, når du spørger Siri om noget på macOS, viser det resultaterne i øverste højre hjørne hjørne af skærmen.

Bemærk, at der dog er et plus plus på knappen “+” i øverste højre hjørne af mange Siri-søgeresultater.

Husk, når du ser pluset, kan du føje det til dit underretningscenter .

Når du klikker på knappen, bliver varen fastgjort til panelet I dag i din meddelelsescenter. For at få adgang til dine underretninger skal du klikke på de tre linjer i øverste højre hjørne.

Det fastgjorte element forbliver der, indtil du fjerner det, eller du kan omarrangere det, så flere relevante widgets er øverst. du vil senere fjerne en widget, skal du blot klikke på “X” i øverste højre hjørne.

Du kan knytte alle slags ting til dit underretningscenter, herunder websøgninger .

. såvel som noter.

Du kan endda bede Siri om at vise dig en bestemt note- eller påmindelsesliste og pin det.

Ikke alt hvad du søger efter kan fastgøres. Men det er nok, at dit underretningscenter snart kan klappes sammen med de ting, der er vigtige for dig.

Du vil nok ikke gemme hvert eneste sårbart Siri-søgeresultat, men der er sandsynligvis mindst en eller to ting der du vil altid holde dig i dit underretningscenter.

Nemmelsen af ​​at være i stand til i det mindste at pege på dine påmindelser eller

påmindelse, visse webresultater eller få scoret af boldspil et øjeblik, gør visse gentagne opgaver meget lettere. Du behøver ikke at åbne den tilsvarende app, bare tage et overblik, og det er det.

Så nu kan du begynde at gemme dine Siri-søgninger, og forhåbentlig er dit liv og din daglige rutine bare blevet meget nemmere.

Du kan nemt nulstille din iPhone, iPad eller iPod touch til fabriksindstillingerne. Hvis du oplever problemer – selvom den ikke starter – kan du geninstallere hele iOS-operativsystemet. Der er flere måder at gøre dette på, og vi går gennem dem fra den enkleste til de mest komplicerede. Du skal bruge en pc eller Mac med iTunes installeret til at gendanne enhedens operativsystem.

After months of beta testing, Apple last week pushed the final version of macOS Sierra to compatible iMacs, MacBooks, Mac Pros and Mac Minis. The new OS marks another stage in the Mac’s evolution, and introduces a certain well-known digital assistant to the desktop too. Read on for New Atlas’ macOS Sierra review.

That headline feature – the arrival of Siri in macOS (no longer OS X) – is likely to be what you notice first and what you spend most of your time playing around with once you’ve got Sierra installed. But how helpful you find Siri to be depends on what you use your Mac for and how comfortable you are chatting with an AI entity living inside your laptop or desktop.

It’s not really something we’ve found ourselves turning to all that much, but it has some nice tricks up its sleeve (such as the option to pin Siri results to the Notification Center pane). Unlike Cortana in Windows 10, there’s no text entry fallback for Siri, which can come in handy if you’re in a coffee shop or just not in a very talkative mood.

There’s no doubt the list of what Siri can do in macOS Sierra is impressive: everything from turning Bluetooth on and off to finding files on your machine (plus all the usual web search features you’ll know from iOS). We just haven’t used it much since installing the first beta edition back in June.

Aside from Siri, using Sierra is a smooth and pleasing experience, as you might expect from an Apple product that’s been refined and evolved over so many years. Visual and interface tweaks are kept down to a minimum, and it takes some digging around before you uncover all of the new features on offer.

I wasn’t able to test one of them, Auto Unlock with the Apple Watch, because I didn’t have an Apple timepiece to hand. We’re sure it works as advertised though, and based on our experience unlocking Chromebooks with a trusted Android phone, it’s going to make logging in much more painless. Smart move, Apple.

Going beyond the desktop

One upgrade that is noticeable is the extra iCloud integration, an area Apple can’t really ignore if it wants to keep up with the Googles and Microsofts of this world. macOS Sierra has the option to automatically sync your desktop and Documents folder across iCloud, and move older files to the cloud to free up space locally.

Both features get a big thumbs up from us and work very smoothly (though I only have one Mac and one iPhone to assess them on). They are also dependent on you having enough iCloud storage space free.

The option to shift older files to iCloud is part of a new storage optimization section in macOS Sierra, and it’s combined with other handy tools, such as settings to clean up junk files that are no longer needed, erase local copies of iTunes movies and shows you’ve watched, and empty the trash automatically.

All very useful, and together with the introduction of Siri, a sign that macOS is now about way more than just the local machine you’re currently working on. We should also mention the new Universal Clipboard that lets you copy and paste items between macOS and iOS 10 devices with ease, a feature we’ve already made good extensive of.

Sierra is by no means a huge leap forward for Apple’s desktop OS – those days are probably gone for good – but it comes with some genuinely smart bells and whistles that most Mac owners are going to approve of.

It’s easier to find what you need with Siri, it works better with other Macs and Apple devices, and it does more work in the background to keep out of your way – improvements that it’s hard to grumble about or find fault with.

macOS Sierra apps

Apple continues to insist on updating all of its desktop applications at the same time as macOS (which seems strange to us, but what do we know?). As on iOS 10, Photos and Music get the biggest upgrades, though Safari has learned a useful new trick too.

That’s picture-in-picture mode, so you can keep an eye on the video content of your choice while you’re supposed to be working. In operation it’s slick and stable, with the only problem being it can be hard to find.

While a PiP button appears on Vimeo clips, on YouTube it’s hidden behind not one but two right-click menus. Meanwhile the likes of Netflix and Hulu don’t have it at all at the time of writing. Still, it’s early days, and if you can actually find the option then it works well.

Back to Photos, which gets all of the upgrades we saw in iOS 10: smart searches, face recognition, and the Memories feature that automatically combines your best pictures into highlights packages based around particular times and dates.

As we said about the changes in the mobile OS, it finally feels like Apple knows what it’s doing with photos – and it’s about time. The smart searching feature work really well, so you can pick out sunsets or cats or your favorite people instantly, and iCloud Photo Library (introduced last year) is more intuitive and sensible than the old Photo Stream approach.

Having let Photos loose on our own snaps, the app did a decent job of getting everything sorted around particular events, though admittedly it didn’t have much to work with. There are tons of apps and services that will do similar jobs for you now, and while Apple’s solution is fine, it hardly stands out in a crowded field – it’s just convenient, if you’re using macOS and iOS.

We’re not big fans of automatic photo curation, Apple-made or otherwise, but there are plenty of manual options to make use of, and the smart sorting really does prove its worth once you get used to it.

As for Apple Music, it basically just gets a new lick of paint, but it’s an impressive one. Everything is clearer and more well presented, although the central foundations of iTunes continue to look rather creaky.

The Sierra difference

In these days of free, incremental OS updates, there’s not as much to talk about in reviews like this as there used to be. If your Mac can run Sierra (models from late 2009 onwards) then you’re of course going to install the new software and most likely going to love it too.

The addition of Siri is the big change, and even if you don’t feel inclined to spend a lot of your time chatting to your computer, it’s one more reason to stick with Apple across laptops, desktops, tablets and phones (note a similar expansion of Google Now and Cortana in recent times).

We haven’t made much use of Siri over the last three months but Apple’s engineers have undoubtedly done a good job with its implementation, and some of the tricks it’s capable of are genuinely useful rather than gimmicky.

The iCloud upgrades – even more useful than Siri, in our experience – are also signs of a changing computing landscape, where the machine sitting on your desk is just one part of a larger experience controlled over the web. Google’s Chrome OS project is looking less crazy with each passing year.

A really strong upgrade this time around from Apple then. There’s not a lengthy list of new features, but what additions there have been are all smart and well implemented, and it plugs some of the most obvious gaps to once again go head-to-head against Windows, Cortana and OneDrive.

Apple’s annual developers’ conference showcased updates to all of its operating systems, plus overhauls for some of its own apps.

Senior Editor / Reviews

I’ve been writing about and reviewing consumer technology since before the turn of the century. I’m also a photographer and cat herder, frequently at the same time.

This story is part of WWDC 2022 , CNET’s complete coverage from and about Apple’s annual developers conference.

Before launching into the 27th Worldwide Developers Conference, Tim Cook took a moment to address the recent events in Orlando and to celebrate Apple’s diversity.

iOS 10

On the heels of the beta release of iOS 9.3.3, it gets a facelift for iOS 10, with increased 3D Touch integration . Updates include pickup-to-wakeup, in- notification responses, more detailed notifications, faster access to apps and widgets from the lock screen and live video in notifications.

Here are the coolest new features of iOS 10 (pictures)

Siri has quickly lost ground to smarter intelligent assistants, and Apple’s playing catch up with a Siri software developer’s kit (SDK) that programmers will be able to use to integrate the voice assistant into their apps. That means capabilities like in-app search, voice messaging controls, photo searches, payments. you get the idea.

Look for improved autocorrect and Siri interaction, thanks to Apple’s own deep-learning technology.

Apple also plays catch-up with Google by rolling out object and scene recognition for Photos, and using AI to cluster photos by relevance; the latter resides in a new Memories tab. It can make slideshow movies with sound automatically.

HomeKit, Apple’s developer tools for building smart-home support into apps, also needs to catch up with Google.

This includes Apple finally creating a HomeKit app of its own, called Home. It provides control over devices and remote access. It works on the Watch, too.

Calling improvements include an extension API for filtering out phone spam, and the addition of VoIP calling.

Lastly, Messages now support rich content (such as link expansion and video building), bigger emoji with predictions, an in-app camera, scalable text, invisible ink and handwriting and sketches. (Also, “emojifiable” and “emojification” seem to be words now.)

Developers now have an API for Messages, too, called iMessage apps, which will have a dedicated app drawer. Think in-message payments or third-party stickers.

The company emphasized its end-to-end encryption and discussed its work on differential privacy — maintaining personal privacy but understanding that crowdsourced information isn’t private.

Look for the public beta in July, and free upgrade this fall. First check to see if your device will support it.

For the iPad, Apple launched a new app to learn to code, Swift Playgrounds; it will be available for free via the App store in the fall.

Many more operating systems

Wave goodbye to roman numerals: OS X has been rebranded as MacOS; this version is dubbed Sierra. It supports auto-unlock using Apple Watch proximity, a shared clipboard with iOS, better storage management using iCloud Drive, Apple Pay (as long as you have an iPhone), Tabs everywhere and picture in picture.

ebook

By Scholle McFarland

Add Book To Favorites

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

Format

Author

Publisher

Release

25 сентября 2017

Share

Subjects

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

Head off into High Sierra with confidence!

Looking for a high-quality, in-depth guide to High Sierra? Look no further than Take Control of High Sierra by former Macworld editor Scholle McFarland! An expanded version of Scholle’s popular Crash Course on macOS (previously for Sierra and El Capitan), Take Control of High Sierra covers all the changes Apple has made in High Sierra, and how best to adapt them to your own needs.

You’ll learn great details about High Sierra, like how it’s now possible to take live photos of a FaceTime conversation, type instead of talk to Siri, and easily share files through iCloud. You’ll also learn about the big changes Apple has made behind the scenes in High Sierra, including rolling out a new file system, improved video support, and support for VR. In addition, Scholle explains what has changed in Apple apps, including Safari, Mail, and Photos.

You’ll also discover lots of helpful tips on using High Sierra, including how to:

 • Find files, tweak System Preferences, and control apps (like iTunes) with Siri
 • Use Spotlight to find files and facts from all kinds of sources
 • Create tabs in a variety of Apple and third-party apps (not just Safari)
 • Open Mission Control view to easily see all of your windows at once
 • Navigate Notification Center, including the new Now Playing widget in High Sierra
 • Update your Safari preferences for specific sites and preventing advertisers from tracking your searches
 • Create, sync, and organize your Notes, and use new High Sierra features to Pin a Note and Add a Table in Notes
 • Use Universal Clipboard to copy and paste between Macs
 • Share files instantly between Macs, iPhones, and iPads with AirDrop
 • Use iCloud Drive to collaborate with other users
 • Set up separate user accounts to allow multiple people to use the same Mac

  Строка меню расположена вдоль верхнего края экрана Mac. Меню и значки в строке меню служат для выбора команд, выполнения задач и проверки состояния.

  Можно включить автоматическое скрытие строки меню, чтобы она отображалась только при перемещении указателя вверх экрана. См. раздел Изменение настроек в разделе «Строка меню и Dock».

  Меню «Apple»

  , расположенное в левом верхнем углу экрана, содержит команды для часто выполняемых действий, таких как обновление приложений, открытие Системных настроек, блокировка экрана и выключение Mac. См. раздел Что есть в меню Apple?

  Меню приложений

  Меню приложений расположены рядом с меню Apple. Имя текущего приложения выделено жирным шрифтом. Далее следуют другие меню, зачастую со стандартными названиями, такими как «Файл», «Правка», «Формат» или «Окно». У каждого приложения есть меню «Справка», в котором можно получить информацию о приложении. См. раздел Использование встроенной справки.

  Каждое меню содержит команды, многие из которых повторяются в большинстве приложений. Например, команда «Открыть» часто находится в меню «Файл». Информацию о символах, которые используются в сочетаниях клавиш, отображаемых в командах меню, см. в разделе Что означают символы, отображаемые в меню?

  Меню статуса

  В правой части строки меню расположены элементы (иногда называемые меню статуса) в виде значков. С помощью этих элементов можно проверить состояние Mac (например, заряд аккумулятора) или настроить функции (например, яркость клавиатуры).

  Чтобы отобразить дополнительные сведения или параметры, нажмите значок меню статуса. Например, нажмите «Wi‑Fi» , чтобы отобразить список доступных сетей, или нажмите «Монитор» , чтобы включить или выключить Темный режим или Night Shift. Можно выбрать элементы, которые будут отображаться в строке меню.

  Чтобы изменить порядок значков в меню статуса, перетяните значки, удерживая клавишу Command. Чтобы быстро удалить меню статуса, перетяните его значок за пределы строки меню, удерживая клавишу Command.

  Spotlight

  Если в строке меню отображается значок Spotlight , нажмите его для поиска объектов на Mac и в интернете. См. раздел Поиск с помощью Spotlight.

  Пункт управления

  Нажмите значок Пункта управления , чтобы открыть Пункт управления, в котором доступны часто используемые функции, такие как AirDrop, AirPlay, Фокусирование и другие. См. раздел Использование Пункта управления.

  Если в строке меню отображается значок Siri , нажмите его, чтобы попросить Siri выполнить действие — например, открыть файл или приложение, найти информацию на Mac или в интернете. См. раздел Использование Siri.

  Центр уведомлений

  Нажмите дату и время в правом конце строки меню, чтобы открыть Центр уведомлений, который позволяет просматривать запланированые встречи, заметки, прогноз погоды и другие сведения, а также пропущенные уведомления. См. раздел Использование Центра уведомлений.

  • Forums
  • Macs
  • macOS
  • macOS Big Sur (11)

  SalisburySam

  macrumors 6502
  • Dec 24, 2020
 • #1
 • TL;DR – Big Sur update, worth it? Worth it if you’re happy on Mojave on iMac?

  So, any compelling reason to update to Big Sur? For me, I haven’t found any from Apple’s marketing pitch on their website. Have you? I’m using a 2017 27” iMac 18,3 on Mojave 10.14.6 and working well. Here are my thoughts on Apple’s advertised benefits:

  • “Doing it all, in all new ways” – is this ever a good thing?
  • “Bold new experience. Same Mac magic” –
   • “Unparalleled power” – how will BS give me more power?
   • “Legendary ease of use” – if it’s legendary, don’t I already have it?
   • “Limitless creativity” – never been accused of being a creative, is therapy/coaching involved?
   • “New design…more…things you love about Mac” – anyone care to elaborate what those things might be that I already love? And if there are any, don’t I have them already?
   • “Streamlined apps…full-height sidebars…refreshed toolbars…clean new design…content…front and center” – Whoo! Whoo! So something different to get used to for what enhanced purpose other than to be different?
   • “Refreshed Dock…getting to favorite apps easier” – Er, OK. Not sure how a design change makes getting to something easier, but whatev.
   • “New uniform shape for app icons adds consistency…letting personality of Mac shine through” – OMG, some marketing writer might just have seen an angel, or found some acid leftover from the ’70’s. Not sure I want, nor need, to see my Mac’s personality, but I would like a better keyboard. Doubt the app icon shape affects that however.
   • “Control Center for Mac” – admittedly handy, as it is for iOS and iPadOS, but I use the Control Center only to turn on/off the flashlight…not applicable to the iMac.
   • “Notification Center” – In using MacOS and its predecessors since 2008, I’ve yet to use NC for anything.
   • “Redesigned widgets come in THREE DIFFERENT SIZES” (emphasis mine) – Like Notification Center, I’ve not used widgets in years, on any Apple device.
  • “Safari has…brand-new customizations,…battery life…privacy” – OK then, 1 for 3 (privacy) of value to me, but I use a VPN for everything so likely unneeded. And I mostly use the DuckDuckGo browser. Also in fairness, I have most if not all of these features in Safari v14.0.2 on Mojave so not even a Big Sur thing.
   • “Customizable start page” – oh be still, my heart.
   • “Safari extension in the App Store” – as opposed to?
   • “Improved tab design” – too many designers, too few substantive improvements. The page preview is admittedly a nice feature but I already have it on Mojave with Safari 14.0.2.
   • “Translation” – nice feature. I might be able to think of an actual need to do this. Or not.
   • “Password monitoring” – OK…if it works…all the time…every time.
   • “Privacy Report” – good feature, and a step in the right direction.
   • “Fastest desktop browser” – Er, OK. I don’t see any practical difference on my current set up, hard to believe it’d be different in BS but maybe so.
   • “Improved power efficiency” – don’t care…it’s an iMac. It’s plugged in. All the time. Always.
  • “Messages on Mac…all the tools…to stay in control of the conversation” – Really? It’s a text messaging front end. What conversation control am I lacking in my life?
   • “Pin conversations, inline replies, group photos, mentions, trending images, Memoji” – Oh boy. Actually, ho hum. No interest for my needs.
  • “Redesigned maps” – new ways to navigate, curated Guides, cycling routes, EV charging stops, immersive 3D look-around, airport interiors, mall interiors all nice features, not sufficiently compelling to move to BS. And both my EV’s show charging stops very well. And I’m not going anywhere anyway until a much higher vaccination percentage is achieved.
  • “And even more” – yeah, sorta.
   • Photo editing – nice, will likely never use.
   • AirPods device switching – don’t have/want AirPods so no use.
   • HomeKit Video notifications – nice, but HomeKit rarely works for me in the base case on any Apple device.
   • Listen Now – um, ok. I’m more of a ripped-from-CD-to-iTunes or Spotify streaming fan than a buy-a-tune-at-a-time-from-Apple listener.
   • Faster updates – um, ok. Don’t these usually happen in the wee hours of the morning anyway?
   • Deeper web knowledge for Siri – Siri has been the weakest of the available voice-actuated helper apps, and still seems to be that way on iOS even on v14.3. I’ve not used Siri on any device other than my iPhone where she continues to disappoint, and never on the iMac, and likely won’t, so not a factor in BS adoption.

  So again, for my iMac and needs, I’m not seeing Big Sur as a compelling update. From the many of you in Mac-land who have updated, what am I overlooking?

  Siri hat auf macOS Sierra angekommen, und damit eine neue Funktion, mit der Sie Widgets an die Today-Spalte in der Benachrichtigungszentrale

  Diese Funktion ist sehr einfach und nützlich, also nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit und zeigen Ihnen, wie es funktioniert.

  Wenn Sie Siri irgendetwas auf macOS fragen, zeigt es Ihnen normalerweise die Ergebnisse oben rechts an Ecke des Bildschirms.

  Beachten Sie jedoch, dass in vielen Siri-Suchergebnissen oben rechts ein Plus-Button “+” erscheint.

  Denken Sie daran, dass Sie das Pluszeichen jederzeit in Ihrem Benachrichtigungscenter hinzufügen können .

  Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das Element an den Heute-Bereich in Ihrem Benachrichtigungscenter angeheftet. Um auf Ihre Benachrichtigungen zuzugreifen, klicken Sie auf die drei Zeilen in der oberen rechten Bildschirmecke.

  Das gepinnte Element bleibt dort, bis Sie es entfernen, oder Sie können es neu anordnen, so dass relevantere Widgets oben sind.

  If Wenn Sie später ein Widget entfernen möchten, klicken Sie einfach auf das “X” in der oberen rechten Ecke.

  Sie können alle Arten von Dingen an Ihr Benachrichtigungszentrum anheften, einschließlich Websuchen .

  Sie können Siri sogar bitten, Ihnen eine bestimmte Notiz oder Erinnerungsliste zu zeigen, und das merken.

  Nicht alles, wonach Sie suchen, kann angeheftet werden. Aber es gibt genug, dass Ihr Benachrichtigungszentrum bald vollgestopft mit den Dingen sein wird, die Ihnen wichtig sind.

  Sie werden wahrscheinlich nicht jedes einzelne pinnable Siri-Suchergebnis speichern, aber es wird wahrscheinlich mindestens ein oder zwei Dinge geben Sie möchten immer in Ihrem Benachrichtigungscenter bleiben.

  Der Vorteil, dass Sie Ihre Erinnerungen oder eine Erinnerung, bestimmte Webergebnisse, oder den Punktestand des Ballspiels auf einen Blick merken können, macht bestimmte wiederkehrende Aufgaben viel einfacher. Sie müssen nicht die entsprechende App öffnen, sondern einfach einen Blick darauf werfen, und das war’s.

  Nun können Sie Ihre Siri-Suche speichern und hoffentlich wird Ihr Leben und Ihre tägliche Routine viel einfacher.

  Android Wear gibt es seit ein paar Jahren, und es ist ehrlich gesagt eines dieser Dinge, von denen Sie nicht wissen, wie viel Sie sind werde es benutzen, bis du tatsächlich hast. Es gibt einige wirklich gute, nützliche Werkzeuge für Wear, die Ihr Leben einfacher machen, aber wir möchten eine Handvoll Apps hervorheben, die Ihnen auch dabei helfen, ein bisschen gesünder zu leben.

  Sie können PDF-Dateien unter Verwendung des Befehlszeilenprogramms “pdftotext” problemlos in editierbaren Text unter Linux konvertieren. Wenn jedoch Bilder in der ursprünglichen PDF-Datei vorhanden sind, werden sie nicht extrahiert. Um Bilder aus einer PDF-Datei zu extrahieren, können Sie ein anderes Befehlszeilentool mit dem Namen “pdfimages” verwenden.

  O Siri chegou ao macOS Sierra, e com ele um novo recurso que permite fixar widgets na coluna Hoje no centro de notificações.

  Este recurso é muito simples e útil, então vamos dar alguns minutos e mostrar como ele funciona.

  Normalmente, quando você pergunta algo ao Siri no macOS, ele mostra os resultados no canto superior direito. canto da tela.

  Observe, no entanto, há um botão “+” no canto superior direito de muitos resultados de pesquisa da Siri.

  Lembre-se: sempre que você vir o sinal de adição, poderá adicioná-lo ao seu centro de notificações. .

  Ao clicar nesse botão, o item será fixado no painel Hoje em sua central de notificações. Para acessar suas notificações, clique nas três linhas no canto superior direito da tela.

  O item fixado permanecerá lá até você removê-lo ou você poderá reorganizá-lo para que os widgets mais pertinentes estejam no topo.

  Se Se você quiser mais tarde remover um widget, basta clicar no “X” no canto superior direito.

  Você pode fixar todo tipo de coisas no seu centro de notificações, incluindo pesquisas na Web….

  … bem como anotações.

  Você pode até pedir à Siri para mostrar uma nota ou lista de lembretes específica e fixar isso

  Nem tudo que você procura pode ser fixado. Mas há o suficiente para que o seu centro de notificações esteja repleto de coisas importantes para você.

  Você provavelmente não salvará cada resultado de pesquisa da Siri, mas provavelmente haverá pelo menos uma ou duas coisas você sempre deseja manter seu centro de notificações.

  A conveniência de poder marcar pelo menos lembretes ou um lembrete, determinados resultados da Web ou ter a pontuação do jogo de bola num piscar de olhos, faz certas tarefas repetitivas muito mais fáceis. Você não tem que abrir o aplicativo correspondente, basta dar uma olhada e é isso.

  Então, agora você pode começar a salvar suas pesquisas Siri e espero que sua vida e rotina diária se tornou muito mais fácil.

  Uma pergunta comum que recebo de amigos e colegas de trabalho é como pegar um CD de áudio normal e converter as faixas em arquivos MP3. Os dias de transportar em torno de um CD player estão muito longe, graças a smartphones! No entanto, por que pagar 99 centavos no iTunes ou na Google Play Store por músicas que você já possua? Em ve

  Embora você possa desativar facilmente a barra de favoritos no Google Chrome e não vê-la durante a navegação normal, ela reaparece independentemente de sua configurações ao abrir novas guias. Então, como você faz isso desaparecer completamente? A postagem de perguntas e respostas do SuperUser de hoje discute algumas opções para ajudar um leitor frustrado a lidar com a barra de favoritos.

  Apple’s Find My technology is a lifesaver when it works, enabling you to locate and potentially retrieve lost or stolen devices. It’s not perfect, even with the addition of the Find My Network, which drafts other nearby Apple devices to relay the location of a lost device, but it’s a heck of a lot better than nothing. Part of the problem is that you have to notice that a device is missing before you can bring Find My into play to see where it might be.

  No longer, thanks to the brilliant new Notify When Left Behind feature of iOS 15. Why wait until you notice that your AirPods aren’t in your bag when the Find My app can notify you shortly after you leave their immediate vicinity? Even if that means talking your way back onto an airplane to retrieve your AirPods from the seatback pocket, that’s better than discovering your loss an hour or two later.

  Notify When Left Behind doesn’t support all Apple devices—you know that you’re leaving your 27-inch iMac behind whenever you leave home, and HomePods tend to stay put. But it does work with the iPhone, iPad, AirPods, AirTag, and Mac laptops. Somewhat surprisingly left out is the Apple Watch, perhaps because Apple assumes it would always be either charging or on your wrist.

  To set up Notify When Left Behind for your devices, follow these steps:

  1. In the Find My app, tap Devices at the bottom of the screen to show all your devices.
  2. Tap the name of the device for which you want to enable Notify When Left Behind.
  3. Scroll up to reveal the Notifications section, and tap Notify When Left Behind.
  4. Enable the Notify When Left Behind switch, then tap Done.
  5. Repeat for each desired device, switching to the Items screen to include AirTags.

  “Wait a second,” you’re thinking. “How can your iPhone tell you that you’ve left it behind if it’s not with you?” Apple is one step ahead of you. The key is your Apple Watch—if you leave your iPhone on your desk at work when going home for the day, your Apple Watch will alert you 5 or 10 minutes later. It may be annoying to go back for it, but it’s better than not realizing until you get home.

  Your next thought is probably, “Won’t it be annoying if my iPhone tells me that I’ve left various devices behind even when I meant to leave them there?” Apple has an answer to that as well. As you can see in the Notify When Left Behind screen above, there’s a Notify Me, Except At section to which you can add places that it’s acceptable to leave your devices. Find My even suggests your Home location; just tap the + button to add it. If you tap New Location, you can scroll the map to any location, press and hold to drop a pin, and then choose a small (300 feet), medium (800 feet), or large (1400 feet) radius to ignore. When you add a custom location, Find My asks if it should apply to just the current device or to all your devices and items.

  When you actually leave a device behind, you’ll get a notification on your iPhone. Tap it to see where you left the item, which may be all the reminder you need. If you tap Continue to open the Find My app, you can tap Directions to be directed to where the device is or tap Don’t Notify Me Here if the location is a place where you don’t mind leaving your devices.

  That’s all there is to Notify When Left Behind. It’s the perfect example of a feature that works quietly in the background to help you avoid problems.

  Siri ha llegado a macOS Sierra, y con él una nueva función que le permite fijar widgets a la columna Hoy en el centro de notificaciones.

  Esta función es muy simple y útil, así que tomemos unos minutos y le mostraremos cómo funciona.

  Normalmente, cuando le pregunta a Siri algo en macOS, le muestra los resultados en la esquina superior derecha esquina de la pantalla.

  Nota, sin embargo, hay un botón más “+” en la esquina superior derecha de muchos resultados de búsqueda de Siri.

  Recuerde, cada vez que vea el signo más, puede agregarlo a su centro de notificaciones .

  Cuando hace clic en ese botón, el elemento se fijará al panel Hoy en su centro de notificaciones. Para acceder a sus notificaciones, haga clic en las tres líneas en la esquina superior derecha de la pantalla.

  El elemento fijado permanecerá allí hasta que lo elimine, o puede reorganizarlo para que los widgets más pertinentes estén en la parte superior.

  Si luego desea eliminar un widget, simplemente haga clic en la “X” en su esquina superior derecha.

  Puede anclar todo tipo de cosas en su centro de notificaciones, incluidas las búsquedas en la web .

  . además de notas.

  Incluso puede pedirle a Siri que le muestre una nota específica o una lista de recordatorios y que lo ancle.

  No todo lo que busca puede estar anclado. Pero hay suficiente para que su centro de notificaciones pronto se llene de las cosas que son importantes para usted.

  Probablemente no va a guardar todos los resultados de búsqueda de Siri pinnables, pero es probable que haya al menos una o dos cosas que siempre quieres quedarte en tu centro de notificaciones.

  La comodidad de poder, al menos, anclar tus recordatorios o recordatorio a , ciertos resultados web, o tener el puntaje del juego de pelota de un vistazo, hace que ciertas tareas repetitivas sean mucho más fáciles. No tiene que abrir la aplicación correspondiente, simplemente eche un vistazo y listo.

  Por lo tanto, ahora puede comenzar a guardar sus búsquedas de Siri y con suerte su vida y rutina diaria se hicieron mucho más fáciles.

  El crecimiento de las ventas de tabletas está disminuyendo, y Apple está vendiendo menos iPads cada trimestre. Las ventas de PC están mejorando. Los teléfonos inteligentes cada vez más grandes son excelentes dispositivos de consumo. Microsoft incluso se dio cuenta de que Windows debería ser un sistema operativo de escritorio, porque las PC no van a ninguna parte.

  Desde el nacimiento de Internet, el software de seguimiento y análisis de sitios web ha evolucionado constantemente y se ha vuelto más complejo. Utilizado principalmente para negocios y marketing, la mayoría del software de recopilación de datos puede dar cuenta de varios detalles sobre un visitante cada vez que se visita el sitio. En

  Siri è arrivato su macOS Sierra e con esso una nuova funzionalità che consente di bloccare i widget nella colonna Oggi nel centro di notifica.

  Questa funzione è molto semplice e utile, quindi prendiamo alcuni minuti e ti mostriamo come funziona.

  Normalmente, quando chiedi a Siri qualcosa su macOS, mostra i risultati in alto a destra angolo dello schermo.

  Tuttavia, c’è un segno più “+” nell’angolo in alto a destra di molti risultati di ricerca Siri.

  Ricorda, ogni volta che vedi il segno più, puoi aggiungerlo al tuo centro notifiche .

  Quando si fa clic su quel pulsante, l’elemento verrà aggiunto al riquadro Oggi nel centro notifiche. Per accedere alle tue notifiche, fai clic sulle tre linee nell’angolo in alto a destra dello schermo.

  L’oggetto bloccato rimarrà lì fino a quando non lo rimuovi, oppure puoi riorganizzarlo in modo che i widget più pertinenti siano in alto.

  Se in seguito vuoi rimuovere un widget, fai semplicemente clic sulla “X” nell’angolo in alto a destra.

  Puoi appuntare tutti i tipi di cose nel tuo centro notifiche, comprese le ricerche sul Web .

  Puoi anche chiedere a Siri di mostrarti una nota specifica o un elenco promemoria e appuntarlo.

  Non tutto ciò che cerchi può essere bloccato. Ma c’è abbastanza che il tuo centro notifiche potrebbe presto essere pieno di cose che sono importanti per te.

  Probabilmente non salverai ogni singolo risultato di ricerca Siri pinnabile, ma è probabile che ci siano almeno una o due cose che

  La comodità di essere in grado di appuntare almeno i tuoi promemoria o un promemoria , alcuni risultati web o avere il punteggio del gioco della palla a colpo d’occhio, rende molto più semplici alcuni compiti ripetitivi. Non è necessario aprire l’app corrispondente, basta dare un’occhiata e il gioco è fatto.

  Così ora puoi iniziare a salvare le tue ricerche Siri e spero che la tua vita e la tua routine siano diventate molto più semplici.

  Apple ora supporta Windows 10 in Boot Camp. Se hai installato Windows 7 o 8.1 su un Mac, puoi usufruire dell’offerta di aggiornamento gratuito e ottenere Windows 10. Assicurati di aver prima aggiornato il software Apple. Se desideri eseguire un’installazione pulita di Windows 10, è possibile farlo in futuro dopo aver sfruttato l’aggiornamento gratuito una volta.

  Apple Watch è uno degli smartwatch più completi di funzionalità sul mercato in questi giorni e con l’inclusione di Siri, può eseguire compiti che molti altri smartwatch non possono svolgere. Detto questo, se si desidera disattivare la funzione “Hey Siri”, ecco come. L’Apple Watch viene fornito completo di tutta una serie di funzionalità Siri.

  для macOS Monterey

  Начало использования Mac

  Вы можете легко настроить новый Mac и начать им пользоваться. Выберите оформление Рабочего стола, узнайте об изменении основных настроек, поиске и использовании приложений и многом другом.

  Общение и обмен данными

  macOS помогает легко общаться с теми, кто Вам дорог. Общайтесь с пользователями любых устройств по FaceTime, легко просматривайте контент, которым поделились Ваши друзья в приложениях, или настройте Семейный доступ, чтобы совместно пользоваться покупками и другим контентом.

  Помощник в повседневных задачах

  Отличные инструменты, встроенные в macOS, помогают быстрее справляться с повседневными задачами, отслеживать важную информацию и не отвлекаться от дел.

  Использование Mac с другими устройствами

  Mac идеально работает со всеми устройствами Apple. Используйте AirPlay для просмотра контента с iPhone на Mac, используйте AirDrop для быстрого обмена файлами с находящимися поблизости пользователями, и это еще не все.

  Защита Ваших данных и конфиденциальности

  Нет ничего важнее защиты Вашей конфиденциальности и безопасности Ваших данных. В Mac встроены инструменты и приложения для надежной защиты Вашей личной информации и самого Mac: «Предотвращение отслеживания», «Защита конфиденциальности в Почте» и многое другое.

  Забыли пароль?

  Узнайте, как изменить или сбросить пароль Apple ID.

  Загрузите руководство с основными сведениями

  У Вас новый Mac? Ознакомьтесь с основными сведениями о Вашей модели.

  Служба поддержки Apple

  Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в службу поддержки Apple.

  Чтобы изучить Руководство пользователя macOS, нажмите «Оглавление» вверху страницы либо введите слово или фразу в поле поиска.

  Если Вам требуется дополнительная помощь, перейдите на веб-сайт поддержки macOS.

  Некоторые функции и материалы доступны не во всех странах и регионах.

  Siri is gearriveerd op macOS Sierra en daarmee een nieuwe functie waarmee u widgets kunt vastzetten in de kolom Vandaag in de meldcentrale.

  Deze functie is heel eenvoudig en nuttig, dus laten we een paar minuten nemen en laten zien hoe het werkt.

  Normaal gesproken, als je Siri iets over macOS vraagt, laat het je de resultaten in de rechterbovenhoek zien hoek van het scherm.

  Let op, er is een aa plus “+” knop in de rechterbovenhoek van veel Siri-zoekresultaten.

  Vergeet niet dat wanneer u het plus-teken ziet, u het aan uw meldpunt kunt toevoegen .

  Wanneer u op die knop klikt, wordt het item vastgezet aan het paneel Vandaag in uw meldingscentrum. Om toegang te krijgen tot uw meldingen, klikt u op de drie lijnen in de rechterbovenhoek van het scherm.

  Het vastgezette item blijft daar totdat u het verwijdert, of u kunt het opnieuw rangschikken zodat meer relevante widgets bovenaan staan.

  Als Als je later een widget wilt verwijderen, klik je eenvoudig op de ‘X’ in de rechterbovenhoek.

  Je kunt allerlei dingen vastzetten in je meldingscentrum, inclusief zoekopdrachten op het web .

  U kunt Siri zelfs vragen om u een specifieke notitie of herinneringslijst te laten zien en die vast te pinnen.

  Niet alles waar u naar zoekt, kan worden vastgezet. Maar er is genoeg dat uw meldingscentrum mogelijk binnenkort vol zit met de dingen die belangrijk voor u zijn.

  Waarschijnlijk zult u niet elk afzonderlijk, pinnable Siri-zoekresultaat opslaan, maar er zijn waarschijnlijk minstens een of twee dingen die je wilt altijd in je meldcentrale blijven.

  Het gemak om minimaal je herinneringen of een herinnering, bepaalde webresultaten te kunnen pinnen of de score van het balspel in één oogopslag te hebben, maakt bepaalde repetitieve taken veel gemakkelijker. U hoeft de bijbehorende app niet te openen, u hoeft slechts een blik te werpen en dat is alles.

  U kunt nu beginnen met het opslaan van uw Siri-zoekopdrachten en hopelijk is uw leven en dagelijkse routine gewoon een stuk eenvoudiger geworden.

  Niet alle wifi-netwerken zijn hetzelfde. Wi-Fi-toegangspunten kunnen functioneren in de modus “ad hoc” of “infrastructuur” en veel apparaten met WI-FI kunnen alleen verbinding maken met netwerken in infrastructuurmodus, niet met ad-hocnetwerken. Wi-Fi-netwerken in infrastructuurmodus worden over het algemeen gemaakt door wifi-routers, terwijl ad-hocnetwerken meestal kortlevende netwerken zijn die worden gemaakt door een laptop of een ander apparaat.

  Siri est arrivé sur macOS Sierra, et avec une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’épingler des widgets à la colonne Aujourd’hui dans le

  Cette fonctionnalité est très simple et utile, alors prenez quelques minutes et montrez-nous comment ça marche

  Normalement, quand vous demandez quelque chose à Siri sur macOS, cela vous montre les résultats dans le coin supérieur droit

  Notez qu’il existe un bouton “+” dans le coin supérieur droit de nombreux résultats de recherche Siri.

  N’oubliez pas que lorsque vous voyez le plus, vous pouvez l’ajouter à votre centre de notifications. .

  Lorsque vous cliquez sur ce bouton, l’élément est épinglé dans le volet Aujourd’hui de votre centre de notifications. Pour accéder à vos notifications, cliquez sur les trois lignes dans le coin supérieur droit de l’écran

  L’élément épinglé restera là jusqu’à ce que vous le supprimiez, ou vous pouvez le réorganiser pour que les widgets les plus pertinents soient en haut. Si vous voulez supprimer un widget plus tard, cliquez simplement sur le «X» dans le coin supérieur droit.

  Vous pouvez épingler toutes sortes de choses à votre centre de notifications, y compris les recherches sur le Web .

  . ainsi que des notes.

  Vous pouvez même demander à Siri de vous montrer une note ou une liste de rappel spécifique et de l’épingler.

  Tout ce que vous recherchez ne peut pas être épinglé. Mais il y en a assez pour que votre centre de notifications soit bientôt bourré de choses importantes pour vous.

  Vous n’allez probablement pas enregistrer tous les résultats de recherche de Siri, mais il y a probablement au moins une ou deux choses vous avez toujours envie de rester dans votre centre de notifications.

  La commodité de pouvoir au moins épingler vos rappels ou

  un rappel , certains résultats sur le Web ou d’avoir un aperçu du jeu de balle en un coup d’œil, rend certaines tâches répétitives beaucoup plus faciles. Vous n’avez pas besoin d’ouvrir l’application correspondante, il vous suffit de jeter un coup d’œil et c’est tout. Vous pouvez maintenant commencer à enregistrer vos recherches Siri et, espérons-le, votre vie et votre routine quotidienne deviennent beaucoup plus faciles.

  Donc, vous vous êtes peut-être demandé si ce parasurtenseur Monster à 100 $ que vous avez acheté chez Best Buy pour votre nouveau téléviseur HD et votre électronique fonctionne vraiment ou non? Heureusement, la plupart d’entre nous ne connaîtront jamais une surtension pour voir si notre équipement survivra ou non, ce qui est une bonne chose.Cependant

  Le menu Démarrer est un élément essentiel de l’expérience Windows et devrait être rationalisé, efficace et non monde au-delà du système d’exploitation et des programmes, il sert de portail pour. Microsoft a ramené le menu Démarrer au premier plan de Windows 10, mais ils l’ont gâché dans le processus.

  Geoffrey_Carr

  Siri har ankommet på macOS Sierra, og med den en ny funksjon som lar deg koble widgets til kolonnen Today i varslingssenteret.

  Denne funksjonen er veldig enkel og nyttig, så la oss ta noen minutter og vise deg hvordan det fungerer.

  Normalt, når du spør Siri om noe på macOS, viser det resultatet i øverste høyre hjørne av skjermen.

  Vær oppmerksom på at det er et pluss “+” -knapp i øverste høyre hjørne av mange Siri-søkeresultater.

  Når du klikker på knappen, blir elementet festet til i dag-panelet i varslingssenteret. For å få tilgang til varslene dine, klikk på de tre linjene i øverste høyre hjørne.

  Det fastkjente elementet forblir der til du fjerner det, eller du kan omorganisere det slik at flere relevante widgets er øverst.

  Hvis du senere vil fjerne en widget, klikker du bare på “X” i det øverste høyre hjørnet.

  Du kan knytte alle slags ting til varslingssenteret ditt, inkludert nettsøk .

  Du kan til og med spørre Siri om å vise deg en bestemt notat eller påminnelsesliste og pin det.

  Ikke alt du søker etter, kan festes. Men det er nok at din varslingssenter snart kan klappes med ting som er viktig for deg.

  Du vil sannsynligvis ikke lagre hvert eneste Sinnes søkeresultat, men det er sannsynlig at det er minst en eller to ting du alltid vil beholde i varslingssenteret.

  Det er enkelt å være i stand til å pinne påminnelsene dine eller en påminnelse, visse nettresultater, eller få poengsummen til ballspillet et øyeblikk, gjør bestemte gjentatte oppgaver mye lettere. Du trenger ikke å åpne tilsvarende app, bare ta et blikk, og det er det.

  Så, nå kan du begynne å lagre Siri-søkene dine, og forhåpentligvis ble livet ditt og daglig rutine blitt mye enklere.

  A Siri megérkezett a MacOS Sierra-ra, és egy új funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy a widgeteket a bejelentési központban lévő Today oszlophoz hozza.

  Ez a funkció nagyon egyszerű és hasznos, ezért tegyünk néhány percet, és mutassuk meg, hogyan működik.

  Általában, amikor a Siri-tól bármit kérdez a MacOS-on, akkor az eredményeket a képernyő jobb felső sarkában mutatja.

  Ne feledje azonban, hogy sok Siri keresési eredmény jobb felső sarkában van egy plusz „+” gomb.

  Ne feledje, hogy amikor látja a pluszot, hozzáadhatja azt az értesítési központhoz.

  Ha rákattint erre a gombra, az elem az értesítési központ Today paneljére kerül. Az értesítések eléréséhez kattintson a jobb felső sarokban lévő három sorra.

  A beillesztett elem ott marad, amíg el nem távolítja azt, vagy átrendezheti úgy, hogy a megfelelőbb widgetek legyenek a tetején.

  Ha később szeretné eltávolítani egy widgetet, egyszerűen kattintson az „X” -re a jobb felső sarokban.

  Az értesítési központba mindenféle dolgot csatolhat, beleértve a webes kereséseket is. .

  A Sirit is felkérheti, hogy mutasson meg egy konkrét jegyzetet vagy emlékeztetőt, és tegye azt be.

  Nem mindent kereshet, amit keres. De elég, hogy az értesítési központ hamarosan megtörténjen az Ön számára fontos dolgokkal.

  Valószínűleg nem fog minden menthető Siri keresési eredményt menteni, de valószínűleg legalább egy vagy két dolog van, amit mindig az értesítési központban szeretne tartani.

  A kényelem, hogy legalább emlékeztetőit vagy emlékeztetőjét, bizonyos webes eredményeket, vagy a golyójáték pontszámát egy pillanat alatt sikerül elérni, bizonyos ismétlődő feladatokat sokkal könnyebbé tesz. Nem kell megnyitni a megfelelő alkalmazást, csak egy pillantást vetni, és ez az.

  Tehát most elkezdheted megmenteni a Siri kereséseket, és remélhetőleg az életed és a napi rutinod sokkal könnyebbé vált.