Categories
tr

Gözlemsel öğrenme nedir (ve sizin için çalışmasını nasıl sağlarsınız)

Öğrenme, özellikle işyerinde birçok farklı biçimde gerçekleşebilir. Gözlemsel öğrenme, işverenler ve çalışanlar için işlerini nasıl daha iyi yapacaklarını, birbirleriyle nasıl etkili iletişim kuracaklarını veya nasıl örnek bir çalışan olacaklarını öğrenmenin en iyi yollarından biridir. Farklı kişiliklere sahip insanlar, belirli koşullar altında daha iyi öğrenirler ve gözlem yoluyla öğrenmenin avantajlarından yararlanabilmek oldukça faydalı olabilir.

Uygulamalı deneyim kullanımıyla, çalışanlarınız hızlı ve etkili bir şekilde öğreneceklerdir. Ayrıca yeni öğrendikleri becerileri işyerinin her alanına nasıl uygulayacaklarını da öğrenecekler. Dünyanın en başarılı şirketleri, yalnızca gözlemsel öğrenmeyi kullanmayı değil, aynı zamanda ondan yararlanmayı da bilirler.

Gözlemsel Öğrenme Nedir?

Gözlemsel öğrenme, başka birinin bir şeyi yaptığını gördüğünüzde ve daha sonra aynı işi başka bir yerde yaptığınızda gerçekleşir. Sürecin dört aşaması vardır: dikkat, akılda tutma, üretim ve motivasyon. Çocukluğunuzdan kendi çocuklarınızı yetiştirdiğiniz ana kadar hayatınız boyunca deneyimlediğiniz gözlemsel öğrenme miktarına şaşıracaksınız.

Gözlemsel Öğrenme Örnekleri

1. Çalışanları Disipline Etmek Ekibinizdeki bazı kişilerin işyerine olumsuzluk getiren zararlı davranışlar sergilediğini fark ederseniz, onları disipline etmek için zaman ayırdığınızdan emin olun. Onları bire bir tartışmak için ofisinize getirseniz de, olumsuz davranışları için yazı yazsanız da, yaptıklarının kabul edilemez olduğunu öğrenmeleri gerekir. Davranışı onaylamadığınızı iş arkadaşlarının da görmesi aynı derecede önemlidir ve bu onların da aynı şeyi yapmasını engelleyecektir.

2. Büyük Lider Olmak Bir şirket sahibi veya üst düzey bir yönetici olarak büyük bir lider olmak için gerekli adımları atmanız şarttır. Çalışanlarınız, sahip olduğunuz başarının aynısını isteyecekleri için sizden sonra kendilerine model olmak isteyeceklerdir. Harika bir örneğe sahip olduklarından emin olmak için, aynı zamanda harika bir lider olmanız gerekir. Ofis içi ilişkilerden kaçının, dedikodudan kaçının ve adil ve asil bir yöneticinin birincil örneği olun. Tüm bu özellikler, herkesin keyif alabileceği olumlu bir çalışma ortamı yaratmak için zorunludur.

Gözlemsel Öğrenme Nasıl Kullanılır?

1. Adım: Gölgeleme İnsanlar olarak en iyiyi akranlarımızdan öğreniriz, bu nedenle takıma yeni insanlar almak istiyorsanız, onların tüm gün boyunca farklı çalışanları gölgede bırakmalarını sağlayın. Bazen, yeni başvuranlar, siz onları işe alana kadar işin neleri içerdiğini gerçekten bilmezler ve onları iş yeri ortamına yerleştirmek, neyin gerekli olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Üretkenlik, işe alma maliyetleri ve kapsamlı eğitim maliyetleri nedeniyle para kaybedeceğiniz bir yerde körü körüne birini işe almak yerine, daha başlamadan kendilerini işyerine kaptırmalarına izin verin.

2. Adım: İş Başında Eğitim Hepimiz bir bilgisayar başında oturup işyerinde bizden istenen şeyleri öğrenmek zorunda olduğumuz bir işe sahiptik ama hiçbir şey iş başında eğitimle kıyaslanamaz. İşyerine giren yeni bir çalışanınız olduğunda, onu görevlerinin tüm ayrıntılarını bilen deneyimli bir profesyonele atayın. Bu şekilde, uygulamalı öğrenme ve gözlemsel öğrenme (akıl hocalarını izleyerek) bir arada olacak ve bu, en fazla bilgiyi akılda tutmak için oldukça etkilidir.

3. Adım: Alt Kademe Çalışanlarınızın Önemli Görevlere Katılmasına İzin Verme Zaman geçtikçe, alt kademe çalışanlarınız terfiler yoluyla şirketinizin önemli bir parçası haline gelecek. Kendilerinden ne beklendiği hakkında hiçbir fikirleri olmadan onları terfi ettirmek yerine, ofiste daha yüksek bir yere geldiklerinde, onlara ipleri öğretebilecek bir akıl hocasına atayın. Onları yönetim kurulu toplantılarına, hissedarlarla toplantılara ve hatta yönetici toplantılarına getirin, böylece şirkette stratejik kararların nasıl alındığına dair daha iyi bir fikir sahibi olurlar.

Kararların neden alındığını tam olarak anlayabilmeleri, ekiplerini doğru ve mümkün olan en iyi kararları vermeleri için motive etmelerine yardımcı olacağından, bu özellikle orta düzey yöneticiler için önemlidir.

Gözlemsel öğrenme, birçok insan için öğrenmenin en iyi yollarından biridir ve bunu uygulamalı eğitimle birleştirdiğinizde, işyerinde üretkenliği artırmaya yardımcı olacak yeni çalışanları profesyonellere dönüştüreceksiniz. Harika bir lider olduğunuzu göstererek ve çalışanlarınıza izleyerek yeni beceriler öğrenmeleri ve iyileştirmeleri için bolca fırsat vererek, gözlemsel öğrenmenin sunduğu her şeyden kesinlikle yararlanabileceksiniz.

Alt düzey çalışanları, işin iç işleyişini öğrenmeleri için yönetici toplantılarına davet etmeye başlayın veya zor durumdaki bir satış uzmanınız, akranlarından öğrenebilecekleri bir satış toplantısına katılın, gözleme dayalı öğrenme iş yerinin her yerindedir.

Başkalarını izleyerek öğrenme sürecine Gözlemsel öğrenme denir. Bir sosyal öğrenme şekli olarak sınıflandırılır ve pekiştirme yerine ebeveyn, öğretmen, kardeş veya arkadaş gibi sosyal rol modeller aracılığıyla öğrenme gerçekleşir.

Kısacası, başka birini gözlemleyerek gerçekleşen öğrenme türüne gözlemsel öğrenme denir. Terime aşina olmasanız da, gözlemsel öğrenme herkesin doğal olarak uyguladığı bir şeydir. Bu, öğretmeye ihtiyaç duymayan ve doğal olarak gelen öğrenme şeklidir.

Örneğin:

 • Çocuk annesini gözlemleyerek farklı mimikler yapmayı öğrenir.
 • Bir çocuk gözlem yoluyla yürümeyi öğrenir.
 • Daha yeni bir çalışan, bir meslektaşının geç kaldığı için kovulduğunu gördükten sonra her zaman dakiktir.

Bunlar, günlük olarak gerçekleşen gözlemsel öğrenme örneklerinden sadece birkaçıdır. Gözlemsel öğrenme, yaşamın erken evrelerinden itibaren oluşmaya başlar.

Bir çocuk, ebeveynlerini gözlemleyerek diğer insanlarla etkileşim kurmayı öğrenir. Ebeveynler bu davranışları doğrudan öğretmiyorlar. Ancak çocuk yine de başkalarını izleyerek farklı eylemleri taklit eder. Psikolojide, gözlemsel öğrenmenin tam olarak anlamı budur.

İnsan Gözlemsel Öğrenme

Gözlemsel öğrenme yoluyla öğrenilen tüm davranışlar, hayatta kalmak için gerekli olan davranışlar değildir. Ayrıca, modelin kasıtlı olarak gözlemciye öğretmeye çalışması da şart değildir. Model öğrenciye hiçbir şey öğretmeyi amaçlamasa bile, gözlemcinin eylemleri gözlemlediği, hatırladığı ve taklit ettiği farklı durumlar vardır.

Örneğin: Bir çocuk, kötü rol modellerini gözlemleyerek sigara içmeyi, kavga etmeyi, şaplak atmayı, küfür etmeyi ve benzeri uygunsuz davranışları öğrenebilir.

Albert Bandura, gözlemcinin gözlem yoluyla öğrenme yoluyla hem olumlu hem de olumsuz davranışları öğrenebileceğini iddia ediyor. Onun teorisi ayrıca, bireyin bilişinin, çevresinin ve davranışlarının, bireyin zihniyetinin şekillenmesinde rol oynadığını ileri sürer.

Bireysel davranışların da bir kültürde gözlemlendiği görülmüştür. Bu süreç, gözlemsel öğrenme içinde difüzyon zinciri olarak adlandırılır. Temel fikir, bireyin bir model bir bireyi gözlemleyerek bir davranış öğrenmesidir. Daha sonra, bu birey davranışı öğrenen diğer kişilere bir model olarak hizmet eder.

Örnek: Bir sınıftaki bir çocuk birinden küfür edebilir. Çocuklar çocuk, davranış sınıftaki herkes tarafından alınabilir.

Yetişkinlerin ve çocuk faaliyetlerinin farklılaşmadığı eski topluluklarda, çocukların erken yaş boyunca yetişkin dünyasının bir parçası olmalarına izin verilir. Ve birincil öğrenme modları gözlemsel olduğunda, yetişkin modelleri tarafından gösterilen alışkanlıkları alırlar. Ayrıca, kültürel olarak belirli toplulukların bir parçası olmanın değerini öğrenirler ve bu onları topluma katılma ve katkıda bulunma çaba göstermeye teşvik eder.

Örnek: Örneğin Hint kabile topluluklarını ele alalım. Gözlemsel öğrenme yoluyla, çocuklar erken yaşta avcılık, balıkçılık ve diğer toplumsal faaliyetler gibi faaliyetler aldı.

Ayrıca, kültürel varyasyonun bir gözlemci tarafından işlendiği ve öğrenildiği bir şekilde bir rol oynadığı görülmüştür.

Örnek: Hindistan’ın kırsal kesimlerinde ve ABD’deki çocuklar farklı ortamlarda öğretilmektedir. Ortamdaki fark ve ortaya çıkma biçimleri nedeniyle, bilgiye sahip oldukları yol farklı olabilir. Örneğin, Hindistan’daki çocuklar daha aile odaklı olabilir ve farklı bir eylem yargısı duygusu olabilir. Öte yandan, Amerikalı çocuklar daha bireysel olabilir ve belirli davranışları yargılamak için farklı ahlaki gerekçelere sahip olabilirler.

Gözlemsel öğrenme, modern dünyada kasıtlı olarak öğretmek ve öğrenmek amacıyla uygulanan bir şeydir. Çıraklık hem gözlemsel öğrenme hem de modellemeyi içeren bir örnektir. Çıraklar, çıraklarının eserlerinin gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla sahadaki becerileri kazanmak için ustalarıyla zaman geçirirler.

Örnek: Leonardo Da Vinci, Donatello, Raphael ve Michelangelo, kendileri olmaya ve uzman olmaya devam etmeden önce sahadaki ustalarının çıraklarıydı.

Gözlemsel Öğrenme sadece insanlarda meydana gelen bir şey değildir. Bu fenomen, hayvanlarda da geniş çapta değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, gözlemleyerek öğrenme yüksek zeka ile ilişkilendirildiği için, her canlı aynı eylemi kazara gerçekleştirse bile gözlem yoluyla öğrenemez.

Koçlar, son birkaç ayda daha sık yazamadığım için üzgünüm. Ben de bir koç, baba ve koca olarak düşünüyorum ve bir insan olarak kendimle ilgili çok şey öğreniyorum; tüm iyi şeyler, hepinizin de aynı şeyi yapmasını bekliyorsam, bir insan olarak öğrendiğimden ve büyüdüğümden emin olmalıyım. Umarım hepiniz bugün iyisinizdir. Öncelikle, her gün sporcularınıza gösterdiğiniz sıkı çalışma ve bağlılığınız için teşekkür ederiz. Hepiniz boş zamanınızın büyük bir kısmını (çoğunlukla ücretsiz olarak) bir sonraki sporcularımızın yaşamlarını etkilemeye adadınız; iş genellikle fark edilmez ve takdir edilmez. Bu nedenle, daha güçlü topluluklar oluşturmak için daha güçlü insanlar oluşturmaya yönelik çabalarınız ve bağlılığınız için teşekkür ederiz.

Bu sabah amacım, sporda gözlemsel öğrenmenin önemini tartışmak. Gözlemsel öğrenme, bir modelden öğrenmek anlamına gelir (Schmidt, et. al., 2018) – bu tür bir öğrenme, sporda yeni bir beceri, yani algı öğrenirken gördüğünüzü hedefleyen bir öğrenme türüdür. Öncelikle gözlemsel öğrenmenin önemini ve yeni bir beceri geliştirmedeki etkinliğini tartışacağım. İkinci olarak, sporda gözlemsel öğrenmenin yararına bilimsel kanıtlar sunuyorum. Son olarak, uzun vadeli öğrenmeyi geliştirmek için uygulama etkinliğinizi en üst düzeye çıkarmak için gözlemsel öğrenmeyi uygulamanıza nasıl uygulayacağınıza dair birkaç strateji öneriyorum.

Gözlemsel öğrenme, acemiye yeni bir beceri öğretmek için bir yöntemdir, yani deneyimsiz, öğrenici (NL). NL’ler, bir koçun öğrenmelerini söylediği görevi nasıl tamamlayacaklarına dair zihinsel dosyalarını sürekli olarak oluşturuyor ve gözden geçiriyor – beyinler, becerinin tüm ayrıntılarının daha sonra kullanılmak üzere saklandığından emin olmak için aşırı hızda çalışıyor. Beynin görsel kısmı, takım arkadaşlarının aynı görevi yerine getirmesini izleyerek ince ayrıntıları hızla yakalayabilir; beceri kaba veya ince motor beceri olabilir. Beynin tasarımı, sporcuların sadece takım arkadaşlarını izleyerek motor becerileri kazanmalarını sağlar, ne kadar harika!

Ancak, NL’nin izlediği takım arkadaşı uzman bir öğrenci olamaz (EL). EL, yeni bir görev yaparken çok fazla hata yapmaz; NL, modelin, yani takım arkadaşı hatalar yaptığında en iyi öğrenir (Schmidt, vb., 2018). Bir NL, takım arkadaşının neden beceriyi doğru bir şekilde gerçekleştiremediğini yorumlamanın dalgalı sularında gezinmelidir; Bu süreç, zaman içinde bir beceri geliştirmek ve sürdürmek için bir sporcunun ihtiyaç duyduğu öğrenme türünü teşvik eder; Beceri bu şekilde elde edilen nota ise, sporcu beceriyi daha sonra kullanmayacaktır.

Başka bir deyişle, NL hatalarından öğrenmek için bir NL olan bir takım arkadaşı izlemelidir. Antrenör/eğitmen, gözlemsel öğrenmeyi etkili bir şekilde uygulamak için de kritik bir rol oynamaktadır. NL, beceriyi gerçekleştirirken modelin yaptığı hatayı nasıl düzeltebileceği hakkında bir diğer NL gözlemlediğinden, koç ayrıca bilgi veya ayrıntılar sağlamalıdır. Becerin nasıl yapılması gerektiğinde hiçbir bilgi verilmediğinde, koç NL’si ile gözlemsel öğrenmenin etkinliğini en üst düzeye çıkarmaz.

Şimdiye kadar göstermeye çalıştığımı özetleyeyim:

-Birlik öğrenme algısal öğrenimdir;

-Bir gözlemsel öğrenme, bir NL kullanılırken diğer bir NL’ye göstermek için bir beceri gerçekleştirmek için maksimize edilir;

-El’ler, bir NL’ye yeni bir beceri göstermek için etkili bir model değildir, araştırma

-Ve, beyinler, öğrenmenin gerçekleşmesi için karıştırılmalıdır, böylece bir takım arkadaşının bir beceri gerçekleştirme hataları yapmasını izlediklerinde en iyisini öğreneceklerdir.

Gözlemsel öğrenmeyi destekleyen kanıtlar önemlidir. Araştırmacılar, birey gruplarına bir video oyunu sunulduğu bir deney yaptılar; Bilgisayar video oyununu nasıl oynayacağını öğrenmek zorunda kaldılar. Ancak, bu bireylerin görev konusunda önceden bir uygulaması yoktu. Katılımcılar ya aynı görevi ilk kez gerçekleştiren bir el izlediler (bir öğrenme modeli). Çalışmanın ana sonucu neydi? Çalışma, her iki grubun da aynı miktarı öğrendiğini; EL’nin görevini yerine getirmesinden ziyade NL’yi gözlemleyen grup için hiçbir avantaj bulunamadı. Dolayısıyla, NL için yeni bir görev öğrenirken gözlemsel öğrenme yeterli değildir (Schmidt, vb., 2018). Daha önce tartıştığım gibi, gözlemsel öğrenme, ancak bir koç hangi hataların meydana geldiğini açıklıyorsa, NL modeli gözlemlediğinden etkilidir.

Bu kısa girişi sona erdirmek için, gözlemsel öğrenmenin nasıl uygulanacağı konusunda bazı stratejiler sunmak istiyorum, böylece sizin için etkili olacak. Aşağıdakileri öneririm:

 • Oyuncularınıza bir görev yaparken takım arkadaşını önünüzde izlemenin önemini açıklayın – takım arkadaşlarının görevi yürütmesini izlerken ne tür şeyleri aramaları gerektiğini onlara detaylandırın;
 • Bir oyuncuya verdiğiniz bir “olumsuz” geri bildirim için, görevi yürütürken doğru yaptıkları en az iki veya üç şey sağladığınızdan emin olun
 • Film izlerken, oyuncularınıza akranlarının bir görev yapmasını izlerken sorabileceğiniz sorular hazırlayın, örneğin, “John, Sam bu görevi yerine getirdiğinde ne görüyorsunuz?”
 • En önemlisi, oyuncularınızla koç olarak sizin için “hataların” ne anlama geldiğini net olun; Hatalar olumsuz değil pozitiftir; Bu hareket deseni, bir oyuncunun beceriyi doğru bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştığını gösteriyor; Ancak yol boyunca, sporcu beceriyi yürütmek için etkili olan “parametrelerin” dışına çıkacaktır. Zihinsel güvenlik, sporcuların, becerilerin nasıl göründüğüne dair bellek dosyalarını “gözden geçirirken” hatalarından öğrenmelerini sağlar.

Antrenörler, unutmayın, uygulama planı yapınız size ve koçluk yaptığınız bağlamınıza özgüdür. Hiçbir uygulama taslağı başka bir koçun taslağıyla aynı olmayacaktır. Uygulama taslağınızı tasarlarken en önemli şey, atlet merkezli kalmamız gerektiğidir; Çocukların refahı önceliktir. Çocuklar beceriyi öğrenmiyorsa, sporcu genellikle suçlanmaz. Takım arkadaşlarınızın öğrenilmesini engelleyen şeylerin ne olduğunu kendi kendine fark etmeye istekli olun; Kendinize bakmak için cesur olun ve sporcunuzun refahı uğruna değişin. İyi şanlar!

Gözlemsel çizim tam olarak göründüğü gibidir: gözlem yoluyla çizim. Sadece konuya bakarak ve göze sunulanları çizerek, sanat öğrencisi sağlam algısal beceriler ve el-göz koordinasyonu kazanır ve nesnelerin görünümü hakkındaki kusurlu önyargıları ortadan kaldırır.

Gözlemsel çizimde popüler bir egzersiz kontur çizimidir. Bu egzersizi gerçekleştiren öğrenciler konuya bakmak ve devam eden çizime bakmadan sürekli olarak görülür. Bir görüntüyü bellekte tutmaya çalışmak yerine öğrencinin gözleme güvendiğinden emin olması amaçlanmıştır. Zamanla, öğrenci çizime bakmak zorunda kalmadan oranı sürdürmede daha iyi olacaktır. Bu, özellikle hareket edebilecek konuları çizmeye çalışırken kullanışlıdır.

Çizgileri, eğrileri, kenarları, perspektifi, tonları, değerleri tanıyabilmek ve bunları kağıda çevirebilmek gözlemsel çizimde önemlidir. Perspektif, konunun izleyiciye göre yönlendirilmesidir ve renk renktir. Değer, beyazdan siyaha bir gri ölçekte değişen ışık ve gölge spektrumunu ifade eder. Bu nitelikleri doğru bir şekilde ortaya koymak, çizime boyut yanılsaması verir.

Başkalarını izleyerek öğrenme sürecine gözlemsel öğrenme denir. Gözlemsel öğrenme bir sosyal öğrenme biçimi olarak sınıflandırılır. Klasik koşullandırma ve edimsel koşullandırma gibi diğer öğrenme biçimleri yerine, takviye gerekmez. Bunun yerine, gözlemsel öğrenme için ebeveyn, öğretmen, kardeş veya arkadaş gibi sosyal modeller gereklidir.

Sosyalleşmenin önemli bir parçasıdır ve hayatın herhangi bir noktasında gerçekleşebilir. Ancak, çocuklar akranları, aile üyeleri ve yaşamlarındaki diğer otorite figürlerini gözlemleyerek çeşitli davranışlar ve faaliyetler öğrendikleri için çocukluk döneminde çoğunlukla yaygındır. Gözlemsel öğrenme aynı zamanda vekaleten takviye, modelleme ve şekillendirme olarak da adlandırılır.

Örneğin: Bir çocuk ebeveynlerini gözlemleyerek diğer insanlarla etkileşime girmeyi öğrenir. Ebeveynler bu davranışları doğrudan öğretmiyorlar. Ancak, yine de çocuk, başkalarını izleyerek farklı eylemleri taklit eder. Psikolojide, gözlemsel öğrenmenin tam olarak anlamı budur.

Gözlemsel öğrenme nasıl çalışır?

Albert Bandura, gözlemsel öğrenme terimi ile en çok bağlantılı psikologdur. Bandura, araştırmacılarıyla birlikte, insanların doğal olarak gözlemsel öğrenme yeteneğine sahip olduklarını gösterdi. Bir araştırmada, sadece günlerce çocukların bile yüz ifadelerini taklit edebileceği görülmüştür.

Daha önce bebeklerle uğraştıysanız, psikolojide gözlemsel öğrenmenin bir parçası olan komik ifadeleri taklit etmeye çalışan çocukları gördünüz.

Bandura’nın ünlü deneyi Bobo Doll deneyi, bir yetişkin tarafından gerçekleştirilen agresif ve şiddetli eylemlerin mevcut çocuklar tarafından kolayca taklit edildiğini açıkça gösterdi.

Bulgularına göre, yetişkin cezasız kalırsa veya şiddetli eylemleri için ödüller alırsa, çocuklar bir yetişkinin eylemlerini çoğaltmaya daha eğilimliydi. Bununla birlikte, yetişkinlerin agresif davranışlarından dolayı cezalandırıldığı durumlarda, çocukların aynı davranışları tekrarlama olasılığı daha düşüktü.

Gözlemsel öğrenme aşamaları

Dikkat

Dikkat, gözlemcilerin anahtarıdır, çünkü çevrelerine dikkat etmeden davranışı çoğaltamazlar. Ayrıca, gözlemcilerin beklentileri ve belirli eyleme yönelik duygusal uyarılması da kilit bir rol oynar.

Tutma/Bellek

Sadece bir davranışı gözlemlemek yeterli değildir. Gözlemci ayrıca belirli eylemi hem fiziksel hem de zihinsel olarak hatırlayabilmeli veya prova edebilmelidir. Bu, gözlemcinin bilgileri yapılandırma ve kodlama yeteneğine bağlıdır.

Motor/Başlatma

Gözlemden sonra, gözlemci davranışı hem fiziksel hem de entelektüel olarak yeniden üretebilmelidir.

Motivasyon

Motivasyon, öğrenmenin bir başka önemli yönüdür. Motivasyon olmadan, birey öğrenilmiş davranış üretemez.

Bir bireyin davranışında gözlemsel öğrenmenin getirdiği üç boyutlu değişim

 • Birey durumu farklı bir şekilde yorumlar ve üzerine tepki verebilir.
 • Değişim, doğmuş olmaktan ziyade bireyin doğrudan deneyimlerinden kaynaklanır.
 • Değişim çoğunlukla kalıcıdır.

Gözlemsel öğrenmeyi etkileyen faktörler

Bandura ayrıca, bir davranışın taklit edilme şansını artırma olasılığı daha yüksek olan belirli faktörler de ortaya koydu. Bunlar:

 • Gözlemciye doğru sıcak ve beslenen insanlardan gözlemlenen davranışlar.
 • Davranış ödüllendirilirse.
 • Taklit davranışları geçmişte ödüllendirirken.
 • Kişinin kendi yeteneklerine veya bilgisine güven eksikliği.
 • Davranışlar otorite rakamları tarafından yürütüldüğünde.
 • Aynı yaş ve cinsiyete sahip düşünen insanlar gibi.
 • Daha yüksek sosyal statüye sahip ve hayran olduğumuz insanlardan gelen davranışlar.
 • Durum kafa karıştırıcı, tanıdık veya belirsiz olduğunda, başkalarının davranışlarını taklit etmek en güvenli bahis gibi görünüyor.

Gözlemsel öğrenme için gerçek dünya uygulamaları

Gözlemsel öğrenme kavramı, özellikle genel halk olgunun olması gerektiği kadar farkında olmadığı için hala bazı seviyelerde oldukça sonuçsuz.

Uzun süredir devam eden argümanlardan biri, filmlerde, TV programlarında ve video oyunlarındaki şiddet ve agresif davranışların, görülen davranışların hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından taklit edilebileceği anlamında zararlı olmasıdır. Bandura, çocukların ünlü deneyinde bir film klibi üzerinde görülen agresif davranışları taklit edebileceğini zaten gösterdi.

Tartışma yıllardır devam ediyor. Filmler ve oyunlar hiç yasaklanmayacak gibi değil, ancak psikolojik araştırmalar, filmlerde ve oyunlardaki şiddet eylemlerinin gözlemcideki agresif düşünceleri, davranışları ve duyguları ikna edeceğini izlediğini gösterdi. Ayrıca, araştırmacılar cinsel davranış izlemenin de taklit olabileceğini gösteriyor. TV’de şiddet içeriği izleyen herkes, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde hapishanelerde sonuçlanmaz, ancak gözlemsel öğrenme, ister beğenirken ister sevmesek de gerçekte öğrenme.

Olumlu bir güç olarak gözlemsel öğrenme

Gözlemsel öğrenme, dünyanın iyileştirilmesi için pozitif bir güç olarak kullanılabilir ve kullanılmıştır. TV programları, dünya çapında sağlıklı davranışları teşvik etmek için izleyiciyi hedeflemektedir. Kirlilik, aile planlaması, iletim gibi konular da farkındalığı artırmak için TV programları aracılığıyla tasvir edilmektedir.

Gözlemsel öğrenme, çok çeşitli uygulamalara sahip güçlü bir araçtır. Takviye, ceza ve doğrudan öğretim kullanımı, öğrenme kavramını düşündüğümüzde akla gelen şey olsa da, sadece etrafımızdaki olayları izleyerek büyük öğrenme, yanlışlıkla, hatta yanlış bir şekilde gerçekleşir. Gözlemsel öğrenmenin diğer kullanımları eğitim, danışmanlık, çalışma eğitimleri ve psikoterapide görülmektedir.

Tanım

Sosyal öğrenme teorisi olarak da adlandırılan gözlemsel öğrenme, bir modelin davranışını izledikten sonra bir gözlemcinin davranışı değiştiğinde ortaya çıkar. Bir gözlemcinin davranışı, bir modelin davranışının olumlu veya olumsuz sonuçlarından – vekaleten takviye veya vekaleten cezalandırma olarak adlandırılabilir.

Tartışma

Gözlemsel öğrenmenin veya sosyal öğrenme teorisinin arkasında birkaç yol gösterici ilke vardır:

 • Gözlemcinin, gözlemcinin çekici veya arzu edilir bulduğu özelliklere sahip olması durumunda gözlemci modelin davranışını taklit edecektir.
 • Gözlemci, modelin tedavi edilme şekline tepki verecek ve modelin davranışını taklit edecektir. Modelin davranışı ödüllendirildiğinde, gözlemcinin ödüllendirilmiş davranışı yeniden üretme olasılığı daha yüksektir. Model cezalandırıldığında, vekaleten bir ceza örneği, gözlemcinin aynı davranışı yeniden üretme olasılığı daha düşüktür.
 • Bir gözlemcinin bir davranışı “edinmesi” ile bir davranış “gerçekleştirmesi” arasında bir ayrım vardır. Gözlem yoluyla, gözlemci davranışı gerçekleştirmeden alabilir. Gözlemci daha sonra, bunu yapmak için bir teşvikin olduğu durumlarda, davranışı gösterebilir.
 • Gözlem yoluyla öğrenme dört ayrı süreci içerir: dikkat, elde tutma, üretim ve motivasyon.
 • Dikkat: Gözlemciler, etraflarında neler olduğuna dikkat etmedikçe öğrenemezler. Bu süreç, modelin, modelin ne kadar sevdiği veya tanımladığı ve gözlemcinin, gözlemcinin beklentileri veya duygusal uyarılma düzeyi gibi özelliklerinden etkilenir.
 • Tutma: Gözlemciler sadece gözlemlenen davranışı tanımalı, aynı zamanda bir zamanda hatırlamalıdır. Bu süreç, gözlemcinin bilgileri kolayca hatırlanan bir biçimde kodlama veya yapılandırma veya modelin eylemlerini zihinsel veya fiziksel olarak prova etme yeteneğine bağlıdır.
 • Üretim: Gözlemciler fiziksel ve/entelektüel olarak eylemi üretebilmelidir. Birçok durumda gözlemci gerekli yanıtlara sahiptir. Ancak bazen, modelin eylemlerini yeniden üretmek, gözlemcinin henüz edinmediği becerileri içerebilir. Bir sirk juggler’ı dikkatlice izlemek bir şeydir, ancak eve gidip bu eylemleri tekrarlamak başka bir şeydir.
 • Motivasyon: Genel olarak, gözlemciler eylemi ancak bunu yapmak için bir motivasyon veya nedeni varsa gerçekleştireceklerdir. Modele veya doğrudan gözlemciye takviye veya cezanın varlığı bu süreçte en önemlisi haline gelir.
 • Dikkat ve elde tutma, bir modelin davranışının edinilmesini veya öğrenilmesini hesaba katmak; Üretim ve motivasyon performansı kontrol eder.
 • İnsani gelişme, kişinin karmaşık etkileşimini, kişinin davranışını ve çevresini yansıtır. Bu unsurlar arasındaki ilişkiye karşılıklı determinizm denir. Bir kişinin bilişsel yetenekleri, fiziksel özellikleri, kişiliği, inançları, tutumları vb. Ancak bu etkiler karşılıklıdır. Bir kişinin davranışı kendisi hakkındaki duygularını ve başkaları hakkındaki tutum ve inançlarını etkileyebilir. Aynı şekilde, bir kişinin bildiklerinin çoğu televizyon, ebeveynler ve kitaplar gibi çevre kaynaklarından gelir. Çevre aynı zamanda davranışı da etkiler: bir kişinin gözlemlediği şeyleri güçlü bir şekilde etkileyebilir. Ancak bir kişinin davranışı da çevresine katkıda bulunur.

Gözlemsel Öğrenme Öğrenmeyi Nasıl Etkiler:

Müfredat – Öğrenciler, olumlu bir pekiştirmeye yol açan davranışı gözlemleme ve modelleme şansı bulmalıdır.

Öğretim – Öğrenmenin çoğu önemli sosyal ve çevresel bağlamlarda gerçekleştiğinden, eğitimciler işbirliğine dayalı öğrenmeyi teşvik etmelidir.

Değerlendirme – Öğrenilmiş bir davranış, onun için doğru ortam olmadıkça genellikle gerçekleştirilemez. Eğitimciler, davranışın gerçekleşmesi için teşvik edici ve destekleyici ortamı sağlamalıdır. Aksi halde değerlendirme doğru olmayabilir.

Okuma

Bandura, A. (1986). Düşünce ve eylemin sosyal temelleri: Bir sosyal bilişsel teori. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Salonu.

“Gözlemsel öğrenme ilkesi, medyada ve video oyunlarında şiddeti gözlemlemenin şiddet içeren ve saldırgan davranışları teşvik edebileceğini ima eder” (Everaert, 2014). Medyada şiddeti gözlemlemek, saldırganlığın uyarılmasına yol açar (Everaert, 2014). Bireyler, özellikle çocuklar, gözlemledikleri davranışları taklit etmeye daha yatkındırlar. Saldırgan davranışları içselleştirdikten sonra, saldırganlığın sosyal olarak kabul edilebilir olduğunu bildiren bilişsel önyargılar alırlar (Feldman, 2019). Dolayısıyla bu, bu tür bireylerin meslektaşlarına karşı nasıl saldırgan tavırlar sergilediğini açıklar.

Şiddet içeren medyayı gözlemlemenin saldırgan tutumlara katkıda bulunduğuna inanıyorum. Örneğin, çocukların filmlerde ve video oyunlarında öğrendikleri hareketleri kullanarak akranlarına veya hayvanlara şiddetle saldırdığını görmek yaygındır. Her zaman güreş hayranı oldum ve bunun davranışlarımı etkilediğine inanıyorum. Bir ara güreşte öğrendiğim bir hareketle küçük kardeşimi neredeyse belini kıracağımı bilmeden yere vurmuştum. Esasen, bu gözlemsel öğrenmenin gücünü gösterdi.

Gözlemsel öğrenme, şartlandırmayı vurgulayan öğrenmeden farklıdır. Gözlemsel öğrenme öncelikle gözlemlemeye veya görüntülemeye odaklanır. Koşullandırma yoluyla öğrenme, uyaranların tanıtılmasına dayanır. Bireyler edimsel koşullanma yoluyla agresif olmayı öğrenebilirler. Örneğin, saldırgan davranışlar için ödüllendirilen kişiler şiddete başvurabilir.

Everaert, E. (2014). Bandura’nın Bobo bebeği deneyi ve medyadaki şiddet. Sosyal Kozmos , 5 (1), 74-80.

Feldman, RS (2019). Psikolojiyi anlamanın temelleri.(13. baskı). McGraw-Hill.

Robertson, L. A., McAnally, H. M. ve Hancox, R. J. (2013). Erken yetişkinlikte çocukluk ve ergen televizyon izleme ve antisosyal davranış. Pediatri , 131(3), 439-446.

Vahşi, J. (2004). Şiddet içeren medyayı izlemek gerçekten suç teşkil eden şiddete neden olur mu? Metodolojik bir inceleme. Saldırganlık ve Şiddet Davranışı , 10(1), 99-128.

2 Numaralı Tartışma

Doğa Vs. Beslemek

Hem doğanın hem de yetiştirmenin gelişim üzerinde en güçlü etkiye sahip olduğuna inanıyorum çünkü temel faktörleri hedefliyorlar. Örneğin, doğa, gelişim sırasında nörotransmisyon ve genom dizilimi ile ilgili etkilere odaklanır. Temel olarak, herhangi bir biyolojik veya genetik çerçeve etkilenir. Yetiştirme, bireysel davranış ve tutumları da şekillendiren akran baskısı ve sosyal etkiler gibi güçleri açıklar. Açıklamada elde edilen nokta, her iki yönün de büyümeyi etkilediğidir. Bilimsel deneyler için ayrı ayrı birleşmiş ikizler durumu bu görüşü kanıtlamaktadır (Strombo, 2007). Ayrılıklarına rağmen, doğa ve yetiştirme, gelişimlerinde önemli bir rol oynadı. Boşluk genellikle biyolojik yatkınlıklar tarafından kurulurken, akıl sağlığı ikizleri bir araya getirme özlemini tetikler. Feldman (2019), doğa ve yetiştirme etkileşiminin belirli büyüme kalıpları ve sonuçları yarattığını iddia ederek görüşü mükemmel bir şekilde ifade eder. Tek yumurta ikizleri söz konusu olduğunda, her ikisi de genetik yatkınlıklarıyla birleşmiş iki farklı birey olarak büyürler.

Doğa ve yetiştirme varyasyonları üzerine yapılan bir araştırma, her iki yönün de gelişimde ne kadar etkili olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, popülasyon (ikizler) araştırmalarının %49’unun genetikle ilgili karmaşık insan özellikleri gösterdiğini buldu (Kandler & Zapko-Willmes, 2017). Diğer bir %17’si ise çevresel etkilere dayalı olarak bireysel özelliklerde bir değişiklik gösterdi. Kardeşlerimle paylaştığım bazı davranışları tanıdığım için farklılıkları kanıtlayabilirim. Bununla birlikte, insanlarla nasıl ilişki kurduğum farklıdır çünkü biraz mesafeli olma eğilimindeyim. Erken çocukluk eğitimimde ıssız yerlerde yaşamaya veya küçük nüfuslu ortamlarda büyümeye bağlayabilirim. Elyse Schein’in açıkladığı gibi, çoğu insanın benzer bir anlatısı var. İnsanlarla ilişkisini anlayamıyordu ve bir şeylerin yanlış olduğunu hissetti. Genel olarak, doğa ve yetiştirme kavramları, yaşamın bireysel yönlerini şekillendirdikleri için gelişimi güçlü bir şekilde etkiler.

Referanslar

Feldman, RS (2019). Psikolojiyi anlamanın temelleri.(13. baskı). McGraw-Hill.

Kandler, C. ve Zapko-Willmes, A. (2017). Doğa ve beslenmenin etkileşimi üzerine teorik perspektifler, özellik J’de (ed.), Yaşam boyunca kişilik gelişimi.

Gözlemsel öğrenme, herhangi bir doğrudan ödül veya ceza olmadan gerçekleşir. Bu sadece diğer insanların davranışlarını gözlemlemenin bir sonucudur. Bu önemli süreç gözlemle öğrenmektir. İyi öğretmenler öğrencilerinin gözlemle öğrenme yeteneğinden yararlanır. Gözlem yoluyla öğrenme, Albert Bandura’nın (1986) dikkat, tutma, üreme ve motivasyon olarak adlandırdığı dört adımdan oluşan bir dizi içerir.

Gözlemsel öğrenmenin dört aşaması

Dikkat:

Diğer insanların davranışlarından öğrenmek için önce onlara dikkat etmeliyiz ve bir şeyler nasıl yaptıklarını fark etmeliyiz. Televizyon reklamlarının çekici aktörler kullanmasının nedenlerinden bir kez, onlara dikkat edeceğimizdir.

Tutulma:

Modeli gözlemledikten sonra öğrendiğimiz kişiyi gözlemledikten sonra, bu davranışı gerçekleştiren modelin bir resmini hafızada saklamalıyız. Modelin davranışını hatırlamak özellikle önemlidir, çünkü modelleme yoluyla öğrenilen davranışların çoğu bir süre sonrasına kadar kullanılmaz.

Üreme:

Şimdi zihinsel görüntüyü almalı ve gerçek davranışa dönüştürmeliyiz. Bazı durumlarda, daha karmaşık yanıtlar içeren bu adım zor olabilir. Yazarlardan biri (Peter) golf oynamayı öğrendiğinde, profesyonel golfçü Tom Watson’ın mükemmel salınımına dikkat etti ve hatta görüntüyü hafızada tuttu. Ne yazık ki, Peter görüntüyü kendi davranışlarıyla her yeniden üretmeye çalıştığında, ortaya çıkan salıncak Tom Watson’a çok benzemedi. Bununla birlikte, pratikte insanlar üretebilir – en azından gözlemledikleri davranışların yaklaşık birçoğu.

Motivasyon:

İnsanlar diğer bireyleri gözlemleyerek her türlü davranış hakkında kapsamlı bilgi alabilirler. Bu bilgileri, ancak, sadece davranışı kendileri üretmek için motive olmuşlarsa kullanacaklardır. Böylece, 143 kovboy film izleyen Emilio, bir atın nasıl monte edileceği konusunda oldukça adil bir fikre sahip. Ama kendisini denemek için kesinlikle hiçbir arzusu yok.

Gözlemsel öğrenmede iki farklı şey öğrenilebilir. Bunlardan biri, yeni bir dans adımı veya bir ofiste telefonu cevaplama prosedürü gibi belirli bir davranış kümesidir. Bu tür davranışlar sözlü öğretim veya bir eğitim kılavuzu ile de öğretilebilse de, iyi bir model genellikle bin kelimeye bedeldir.

Gözlem yoluyla öğrenilen ikinci şey, belirli bir davranışın ödüllendirilip verilmeyeceğidir. Avukatın daha önce hiç ortaya çıkmadığı bir yargıçtan önce davayı denemesi planlanan bir avukatın, yargıç mahkeme salonunun arkasında seyirci olarak biraz zaman geçirmesi tavsiye edilir. Eğer avukat hakimin sık sık belirli bir itirazda bulunduğunu keşfederse, avukatın kendi davası yargılandığında bu tür itirazlar yapma olasılığı daha yüksek olacaktır. Öte yandan, avukat hakimin bu tür itirazlara şiddetle tepki verdiğini öğrenirse, avukat bunları yapmaktan kaçınır.

Bu nedenle, sadece yeni bir şekilde nasıl davranılacağını değil, aynı zamanda hangi davranışların belirli sonuçlara yol açması beklenebileceğini de gözlemleyerek öğreniyoruz. Alışkanlıklarımızın, değerlerimiz, becerilerimiz ve inançlarımızın çoğu başkalarını gözlemlemenin ürünleridir. Örneğin, ergenlerin sigara içen ebeveynleri ve arkadaşları varsa sigara içmeye başlaması daha olasıdır. Ve ebeveynleri ağır içen çocukların yetişkinliğe ulaştıklarında kendileri ağır içme olasılığı daha yüksektir.

Dünyaya dikkat etmemek kolaydır. Süpermarkette yürürken ve göz temasından kaçındığımızda gözlerimizi alıyoruz. Çoğumuz için, varsayılan durumumuz çevremizde olanları görmezden gelme eğilimindedir. Ancak bunu yapmak ilham kaynağını kaçırmamızı sağlıyor ve meraklarımızı geliştiremiyor. Etrafınızdaki dünyaya biraz daha fazla dikkat etmek için kendinizi nasıl eğiteceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Dışarı çıkmanın ve yürüyüş yapmanın yaratıcılığı artırabileceğini ve biraz farkındalığın her türlü şeye yardımcı olabileceğini biliyoruz. Ancak hala göbeğinize bakıyorsanız bunların hiçbiri yararlı değildir. Gözlemci olmak, insanları, durumları ve olayları izlemek, sonra gördüklerinizi eleştirel düşünmek anlamına gelir. Burada ve orada karıştırmakla meşgulken dünyada çok özlüyoruz. Bunun refahımızı nasıl etkilediğini ölçmenin bir yolu olmasa da, ne kadar çok dikkat ederseniz, yeni fikirler bulacağınız açıktır. Başka bir şey yoksa, dünya görüşünüzü genişleteceksiniz. İlk olarak, tekrar dikkat etmek için kendinizi eğitmelisiniz.

Çalışma, yürüyüşün yaratıcılığınızı nasıl artırabileceğini açıklıyor

Uzun zamandır yaratıcı bir desteğe ihtiyaç duyduğunuzda, dışarı çıkıp yürüyüşe çıkmanız gerektiği düşünülüyor.…

Sizin için önemli olan şeyleri aramak için kendinizi eğitin

Beynimiz her şeyi görmek istemiyor. Belirli şeylere odaklanıyoruz, sonra her şeyi süzüyoruz. Bu çoğu durumda harika, çünkü her şeye dikkat edersek, neyin önemli olduğunu özlerdik. Bununla birlikte, biraz pratikle yeni şeylere dikkat etmek için beyninizi ayarlayabilirsiniz.

İster yeni bir işe başlıyor, ister yeni bir hobi keşfediyor olun, ister sadece beceri setinizi genişletmeye çalışıyor olun, o anda neyin önemli olduğuna dikkat etmek için beyninizi yeniden eğitmeniz gerekir. Bu kulağa basit geliyor, ancak biraz çaba gerektiriyor. NPR ile konuşan psikolog Dr. Daniel Simons şunları açıklıyor:

Ne yapabilirsin. İnsanları belirli şeyler aramak için eğitebilirsiniz.

Böylece senaryo süpervizörleri, film setleri üzerinde çalışan insanlar, fark edilecek bir filme girebilecek belirli türden hataları nasıl arayacağınızı biliyorlar. Ve özellikle bunları arıyorlar – ve asla önemli olmayan diğer şeyleri ya da asla bir kesime girmeyecek şeyleri görmezden geliyorlar.

Bildikleri, çoğu insanın olmadığı, hafızalarının berbat olması, hafızalarına güvenemeyecekleri. Ve her türlü nota almayı ve önemli olan şeyleri dikkatli bir şekilde izlemeyi biliyorlar.

Dünyada daha fazlasını gözlemlemek için kendinizi eğitmenin en iyi yolunun neyi görmezden geleceğini öğrenmektir, ancak buradaki temel fikir budur. Her şeye dikkat edemezsiniz, bu yüzden gözünüzü yeniden eğitmek için ne aramak istediğinize karar verin. Bunu yaptığınızda, doğal olarak herhangi bir konu için daha fazla fikir bulacaksınız.

Yeni şeylere dikkat etmek için kendinize meydan okumak

“Yeni” şeylere dikkat etmek, söylenenden daha kolay. Sadece kendinize “Bugün dünyayı yeni gözlerle gözlemleyeceğim” diyemezsiniz ve bunun olmasını beklersiniz. Bunun yerine, kendinize bir dizi zorluk vermekten daha iyi olabilirsiniz. Bu zorluklar bir şey olabilir, ancak muhtemelen sizin için önemli olan bir şeyle başlamak en iyisidir. İşte başlamak için sadece birkaç fikir, kısmen bu Quora iş parçacığından ve bu orta yazıdan derlenmiş.

 • Kalabalık bölgelerdeki insanları izleyin: Kalabalık bir yerde oturduğunuzda ilk yaptığınız şey telefonunuzu çekin, durun. Hepsini almak ve insanları izlemek için biraz zaman harcayın. Kalabalık alanlarda nasıl davrandıklarına, başkalarıyla nasıl etkileşime girdiklerine ve hepsinin acelesinde nasıl gezindiklerine bakın.
 • Kendinize bir çöpçü avı atayın : Bir şey seçin ve gün boyunca arayın. Bu herhangi bir şey olabilir, kırık camlar, güvenlik kameraları veya belirli bir grafiti sanatçısı olabilir. Onu bulun, fotoğrafını çekin veya not edin. Daha fazlasını arayın. İşiniz bittiğinde, o şeyin neden orada olduğunu anlamaya çalışın.
 • Yerel haberleri izleyin (veya yerel gazeteyi okuyun): Öyle görünmeyebilir, ancak yerel haberler şehrinizi, kusurları ve her şeyi tanımanın harika bir yoludur. Yerel meseleler hakkında konuşma eğiliminde olduklarından, mahallenizde neler olup bittiğini öğrenmenin de iyi bir yolu. Bu da her türlü yeni şeye dikkatinizi vermenize yardımcı olur.
 • Bir uzmanla yürüyün : Muhtemelen, sizden farklı kariyerlere ve hobilere sahip bazı arkadaşlarınız vardır. Onlarla bir yürüyüşe çıkın, size etrafınızdaki alan hakkında yeni şeyler öğretecekler. Yerel tarih, jeoloji ve hatta tipografi olabilir.
 • Bir “ses yürüyüşü” yapın: Bu biraz aptalca gelebilir, ancak öğretmen Marc Weidenbaum, öğrencileri seslerin başlangıç noktalarını buldukları, bölgeyi yeni bir şekilde keşfettikleri ve yeni şeyler dinlemek için kulaklarını eğittikleri bir ses yürüyüşüne çıkardı.
 • Alan notları alın: Bundan daha önce bahsetmiştik ve fikir oldukça basit. Bir yer seçin, oturun ve gördüğünüz her şeyi yazın veya çizin. Bu, beyninizi daha fazla dikkat etmesi ve dünyayı daha fazla gözlemlemesi için eğitir.
 • 365 Günlük Fotoğraf Yarışmasına Katılın : Nereden başlayacağınızdan gerçekten emin değilseniz, denemek için 365 günlük bir fotoğraf yarışması. Temel fikir, tüm bir yıl boyunca her gün bir fotoğraf çekmeniz ve her gün ilginç şeyler yapmak için farklı zorluklarla karşılaşmanızdır. Bir kamera merceğinden biraz farklı bir şekilde bakmak kesinlikle zihninizi eğitiyor.

İhtiyaçlarınıza uygun herhangi bir mücadeleyi seçebilirsiniz. Bir uygulama geliştiricisiyseniz, insanların neye ihtiyacı olduğuna dikkat etmek, bir yazarsanız, insanların ne yaptığına dikkat etmek vb. Yine de konfor alanınızı terk etmekten korkmayın. Tasarımcı olma arzunuz olmaması, yerel binalardaki tipografiyi fark etmeniz için bir hafta ayıramayacağınız anlamına gelmez. İşin püf noktası, her gününüze yeni bir şekilde bakmak için kendinize meydan okumaktır.