Categories
tr

Kapalı alan giriş izni nedir

Kapalı bir alan belirlenir belirlenmez ve giriş istendiğinde, kontroller yapılmalı ve bir izin bitirilmelidir.

Kapalı alana giriş izni, söz konusu kapalı alana girişi işlemek için kurulan risksiz iş sisteminin tüm bileşenlerinin, bir kişinin kapalı alana girmesinden önce bölgede kalmasını garanti eden resmi bir kontrol sağlar. Bu son kontroldür. yanı sıra doğrudan kapalı alana girmeden önce denge.

Ayrıca web sitesi izleme, yöneticiler ve işi yapanlar arasında bir dereceye kadar etkileşim sağlar ve kuruluşun kapalı alana girişi gerçekten denetlediğinden ve yetkilendirdiğinden ve risksiz olduğundan emin olur. devam et.

Laurie’nin bu konuyu anlatmasını dinlemek için aşağıda listelenen video klibe bakın.

Giriş Türleri

Çoğu belirli sorunları ve bir organizasyonun taleplerini ve ayrıca belirlenmiş kapalı alana giriş tehditlerini çözmek için kurulmuş olan çok sayıda kapalı alana giriş izni vardır.

Tüm kapalı alan giriş ihtiyaçları her organizasyonda aynı değildir.

Kapalı alan girişinin içermesi gereken şeylerden birkaçı şunlardır:–LRB – **).

 • Girilecek alan ve yapılması muhtemel iş,
 • Kapalı alana giren kişiler ile eğitimleri ve fiilen alana girmelerine izin verilenlerin bilgileri,
 • Bilgi, işin kullandığı süre miktarıdır.

İzin dahilinde, daha sonra tecrit gibi kontrolleri tanıyacaktır; elektrik, çeşitli diğer veya mekanik izolasyon gerekli midir?

Kapalı bir alana girerken, en önemli sorunlardan biri, kapalı alan nedeniyle var olan hava koşullarıdır. Bunun sonucunda, izin belgesi şunları düzenlemelidir:

 • Kapalı alandaki ambiyansın değerlendirilmesi ve incelenmesi
 • Kişi kapalı alana girmeden önce uygulanması gereken her türlü çıkarma tekniği
 • Kapalı alan içinde kesinlikle gerekli olacak her türlü devam eden hava akışı

Kapalı alana girerken,

Kapalı Alan Giriş İzin Bilgileri Neleri Sağlar?

Kesinlikle, sınırlı alanda ve solunum güvenlik araçlarının yanı sıra, güvenlik kaskları, botlar, tamamen kapalı tulumlar gibi diğer çeşitli güvenlik araçlarını kesinlikle bilgilendirecektir. üzerinde

Kapalı alan içindeki etkileşim tekniklerini, sınırlı alanın dışındaki birey ile kapalı alandaki birey arasında olduğunu bilgilendirecek, radyo kullanacak mıyız?

Girişin ve izin tedavilerinin nasıl gerçekleşmesi muhtemel olduğunu, tam olarak o bireyin sınırlı alana nasıl girdiğini ve tam olarak nasıl elde edileceklerini tam olarak bilgilendirecektir.

Kesinlikle kurulması gereken endikasyonların yanı sıra kapalı alan etrafında abluka oluşturacaktır.

Kesinlikle, çalışanların kapalı alana girmesi için gerekli olan minimal eğitimi ve acil durum eylem tedavilerimizin en çok olası olduğunu kesinlikle belirleyecektir.

Ek olarak, kapalı alana girmesi muhtemel olan bekleme bireyi kesinlikle tanıyacaktır.

Sınırlı bir alan giriş izni, sınırsız alana girişte en çok benimsenmesi muhtemel iş teknikleridir.

Kesinlikle kapalı bir alan giriş izni teması gibi olursanız, buraya bir tane indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

Plan: Plan 1 1-3 -5: Sınırlı Uzay Girişi Tedavisi Evlat edinilen gün:
Bölünme: Çevre Sağlık ve Güvenlik ve Güvenlik Bağlantı kurmak: EH& S Planner
Beyan: İş, 29 CFR 1910. 146 ve 29 CFR 1926. 21 (b) (6) temelinde işgücü sınırlı alanlarda yürütülmesi çağrısında bulunulduğunda risksiz bir işyerini garanti etmek.

Tablo:

 1. Bu muamele, bir işçinin sınırlı bir uzayda almak için çağrıldığı zaman, iş güvenliği ve emniyetinin yanı sıra sağlıklı yaşam yönetimi (OSHA), bir alan olarak sınırlı bir alanı belirtir:
  1. Bu nedenle bir işçinin fiziksel yapabileceği ve atanan işe girebileceği büyük yeterlidir; birlikte
  2. Giriş veya izin için sınırlı veya minimal yollara sahiptir (örneğin, kaplar, kaplar, silolar, depolama alanı kapları, çukurlar, kasalar ve kaplar, gerçekten sınırlı giriş yollarını olan alanlardır.); birlikte
  3. Sürekli personel üyesi kiracılık için yapılmadı
  1. Kapalı alan için izin verilen her izin, katılımcının karşılaşabileceği tehditler açısından incelenecektir. Kapalı alan adı verilen bir iznin girişi, bir gösterge analizi yükleyerek tanımlanmak üzere çağrılır.“TEHLİKE-İZİN GEREKLİ KAPALI ALANLARA GİRMEYİN.”Veya “YALNIZCA İZİN İLE GİRİŞ KAPALI ALAN TEHLİKESİ” Bu gösterge, olası girişte veya alanı belirtmek için erişim elde edildiğinde kesinlikle tamamen yüklenecektir. içeri girdi
  2. İzin Gerektiren Kapalı Alan şu şekilde tanımlanır: Aşağıdaki niteliklerden birkaçına sahip olan İzin Gerektiren Kapalı Alan: (1) Tehlikeli bir ortama sahiptir veya sahip olma olasılığı vardır;(2) bir katılımcıyı yutma kapasitesine sahip bir üründen oluşur (3) bir katılımcının içe doğru birleşen duvar yüzeyleri veya aşağı doğru eğimli ve aynı zamanda daralan bir döşeme tarafından kaptırılabileceği veya boğulabileceği şekilde bir iç düzenlemeye sahiptir. daha küçük boyutlu kesit; veya (4) herhangi bir türden diğer çeşitli kabul edilen önemli güvenlik ve güvenlik veya kanserojen içerir.
  1. Aşağıdaki listenin doğrudan İzin Gerektiren Kapalı Alanlara girilmesi gerekir:
   1. Bir giriş kapağını veya depolama tankı ambarını açmayı/çıkarmayı tehlikeli hale getiren her türlü sorun, kapak kaldırılmadan önce giderilecektir.
   2. Giriş kapakları açıldığında/çıkarıldığında, bir çalışanın istenmeyen girişini durdurmak ve çalışanı diğer çeşitli tehdit alanlarından korumak için giriş doğru şekilde emniyete alınır.
   3. Herhangi bir çalışan alana girmeden önce, aşağıdaki listedeki sorunlar için ayarlanmış, doğrudan okuma aracıyla iç ortam, sağlanan sırayla incelenecektir:
   4. Oksijen ağı içeriği (%19, 5 ile %23, 5 arasında);-LRB – *********).
   5. Yanıcı gazlar ve buharlar (indirgenmiş yanıcılık sınırının %10’unu geçmemelidir);-LRB – *********).
   6. Muhtemel tehlikeli hava kirlilikleri (izin verilen doğrudan maruz kalma sınırlaması aşağıda listelenmiştir).
    1. UNUTMAYIN: İzin Gerektiren Kapalı Bir Alanın ambiyansını değerlendirirken, sürekli olarak oksijen uygulanacaktır. Uygun bir oksijen muayenesi yapılırsa, sadece teybe kaydedilmenin yanı sıra çeşitli diğer gözetim muayeneleri de yapılacaktır.

    Bir çalışan mevcut olduğunda ve çalışan o konumdan ayrılana kadar devam edecek,

    1. Her çalışan alanı hemen terk edecek.
    2. Alan, ambiyansın tam olarak nasıl kurulduğunu anlamak için değerlendirilecektir.
    3. Gelecekteki giriş boyunca çalışanları korumak için prosedürler gerekecektir.
    1. Araçları değerlendirmenin yanı sıra takip etmek
    2. Hava akışı araçları
    3. Etkileşim araçları
    4. Bireysel Güvenlik Araçları (KKD)
    5. Gardiyanlar ve engeller
    6. Merdivenler ve iskeleler
    7. Kurtarma ve acil durum araçları

    PDF varyasyonu

    OSHA’ya göre, sınırlı alan (izin alan) için bir izin, “niteliklere bağlı kalan sınırlı bir alanın yolları:

    Tehlikeli bir ambiyansa sahip olan bir prospektiftir veya oluşur; – lrb – **).

    Bir katılımcı yutma kapasitesine sahip bir ürüne sahiptir; – lrb – **).

    Bir katılımcının, duvar yüzeylerinin içe doğru montajı veya daha küçük boyutlu bir kesite konikler olan bir döşeme ile sıkıştırılabileceği veya boğulabilecek bir iç düzenlemeye sahiptir; veya

    Her türlü çeşitli diğer önemli güvenlik ve güvenlik veya kanserojenleri içerir. ”

    Kapalı alanların örnekleri şunlardan oluşur: Menholler, yığınlar, boru hatları, tank, römorklar, depolama tankı araçları, çukurlar, kaplar, kaplar ve karalar.

    Riskler

    Doğru önleyici önlemler olmadan kapalı alanlara giriş, yaralanmaya ve/veya sorunlara veya ölümcüllüğe neden olabilir:

    Patlayan veya yanıcı bir ortam,

    Yaşamı sürdürmek için yeterli oksijenin olmaması,

    Tehlikeli ürünlerle arayın veya solunum veya

    Buhar veya yüksek stresli ürünler gibi genel güvenlik ve güvenlik veya işyeri tehditleri.

    Eğitim

    Kesinlikle sınırlı alanlara izin verilecek tüm personelin giriş tedavilerinin öğrenilmesi gerekir. İzleme, hazırlık, katılma veya kapalı alan girişine girme ve kurtarma işleminden sorumlu çalışan, her türlü kapalı alan girişinden önce yararlı yükümlülüklerini etkili bir şekilde öğrenmelidir.

    Eğitim şunlarından oluşmalıdır:

    Kapalı alanlarla ilgili temel tehditlerin açıklaması; – lrb – **).

    Prosedür, merkez veya alan ile ilgili belirli sınırlı alan tehditlerinin konuşması; – lrb – **).

    Faktör, doğru kullanım ve KKD kısıtlamaları ile kapalı alanlara giriş için gereken diğer çeşitli güvenlik ve güvenlik araçları; – lrb – **).

    Yetkilendirmelerin açıklaması ve sınırlı bir alan girişi yapmak için diğer çeşitli adım adım ihtiyaçları; – lrb – **).

    Hangi problemlerin girişi kesinlikle yasaklayacağının net bir şekilde anlaşılması; – lrb – **).

    Acil durumlara nasıl tepki verileceği; – lrb – **).

    Sınırlı Uzay Giriş Grubunun katılımcısı olarak sorumlulukların yanı sıra yükümlülükler; birlikte

    Tam olarak kendi içlerindeki potansiyel hava safsızlıklarına ve meslektaşlarına çok fazla maruz kalma belirtilerinin yanı sıra asistanları bilgilendirmek için teknik (ler) in tam olarak nasıl belirleneceğinin özeti.

    Kapalı alan giriş izni

    Kapalı alan giriş izni, iyi bilinen tehditlerle veya muhtemelen tehlikeli veya tanımlanamayan ortamlara sahip kapalı alanlara giriş boyunca güvenlik ve emniyet sağlamadaki önemli bir cihazdır. Giriş izni prosedürü, müdürün yanı sıra, alınacak alanın organize bir incelemesi olan çalışanlara da genel bakış. Uygun sorunlar geliştirmek için izin verilmelidir. Her bir girişten önce, kapalı bir alana girmeden önce, sertifikalı bir kişi kesinlikle bir giriş iznini ve prosedürle ilişkili tüm personele etkileşime giren ve iş alanına yakın yüklenen malzemeleri bitirecektir. Kriter giriş izni, tüm erişim için sınırlı alanlara izin verilmesine yönelik olarak kullanılmalıdır.

    Bir değişiklik için izin sadece meşrudur. Bir iznin geri yüklenmesi için, her bir yeniden girişten önce sınırlı alana bir dizi sorun karşılanmalıdır:

    İklim taramasının yapılması ve sonuçların uygun kısıtlamalar dahilinde olması gerekir. İklimsel muayene sonuçları uygun kısıtlamalar dahil değilse, katılımcılara karşı tehditlere karşı tehditlere karşı güvenlik önlemleri de izin verilmelidir ve bölgede olmalıdır.

    Sertifikalı bir bireyin, tüm önleyici tedbirlerin yanı sıra izin üzerinde gereken diğer çeşitli prosedürlerin hala esasen olduğunu doğrulaması gerekir.

    Sadece izin üzerinde kabul edilen prosedürler veya işlev sınırlı alanda yapılmalıdır.

    İş sorunlarını veya iş görevlerini değiştirirken yepyeni bir izin verilmesi veya ilk izin alınması gerekir, yepyeni tehditleri tam olarak kapalı hıza sunar. Kapalı Uzay Giriş Programının referansı. Bir giriş prosedürü boyunca karşılaşılan her türlü sorun, sınırlı alan izni programında uygun değişikliklerin yapılabileceğinden emin olmak için temel izin konusunda akılda tutulmalıdır.

    İklimsel değerlendirme

    2 benzersiz işlev için kapalı uzanma için her türlü izin türüne girmeden önce iklim muayene bilgileri gereklidir: İzin alanının tehditlerinin incelenmesi ve bir bireye doğru giriş için uygun sorunların var olduğunu doğrulama. Gereksinimden sonra, sınırlı alan giriş tedavilerine uyulması gerekir (yani kurtarma grubu, asistanı, giriş yöneticisi). Kapalı alan için bir izne girmeden önce, sertifikalı bir bireyin tehlikeli ortamlar için tarama yapması gerekir. İçişli ortamın, verilen sırayla uymak için ayarlanmış, doğrudan okuma aracı ile incelenmesi gerekir:

    Yanıcı gazların yanı sıra buharların yanı sıra

    Olası tehlikeli hava safsızlıkları.

    Lock-Out/Tag-Out

    Kapalı alan katılımcılarına izin vermek için tehlikeli olan tüm güç kaynakları, işçilerin sınırlı boşluk araç sistemlerine girmesine izin verilmeden önce korunmalı, yatıştırılmalı, ayrılmış ve/veya sınırlı olmalıdır. Web sitesinde kullanılan mevcut kilitleme/tagout programının destek olarak kullanılması gerekmektedir. Tam inzivanın mümkün olmadığı kapalı alanlara izin verildiğinde, düzenlemeler mantıklı bir şekilde geniş bir inzivaya çekilmelidir. Çift duvarlı, ceketli veya geminin iç duvar yüzeyi ile tehlikeli ürünü serbest bırakabilecek korunan kapalı alanlara girerken benzersiz önleyici önlemler alınmalıdır.

    Girişin yanı sıra çıkış

    Risksiz girişin yanı sıra izin verilmelidir. Her giriş ve izin faktörü, personelin güvenli bir şekilde girmesinin yanı sıra kapalı alanı terk etmelerini sağlamak için kullanılacak en verimli tekniklerden birini ve araçları bulmak için değerlendirilmelidir.

    Araçların kullanımı genel giriş tehditlerini artırırsa veya kurtarmaya katkıda bulunmazsa, bir kişi sınırlı bir uzaya girdiğinde uygun erişim araçları veya teknikleri kullanılmalıdır, erişim araçlarının kullanımı işaretlenmiş sertifikalı bireyler tarafından gerçekleşebilir. İşçileri 5 metreden daha fazla dikey sınırlı alanlardan almak için mekanik bir araç sunulmalıdır.

    Gösterge

    Yanlışlıkla girilebilecek tüm kapalı alanlar, bu alanları kapalı alan olarak tanımlayan göstergelere sahip olmalıdır. Göstergeler açık bir problemde korunmalıdır. Göstergelerde, girişten önce izin istendiğine dair bir uyarı bulunmalıdır. Tüm kapalı alanlara erişilebilirlik açık bir şekilde belirtilmelidir.

    Daha fazla bilgi edinmek için lütfen (202) 624-6960 numaralı telefondan Güvenlik ve Sağlık Bölümü ile görüşün.

    Çalışma ortamı emniyeti ve güvenliği, içinde bulunduğunuz alanın türü ne olursa olsun, her firmadaki personelin ve şirketlerin günlük faaliyetlerinin son derece hayati bir parçası olarak sürekli olarak dikkate alınmalıdır. Kapalı bir alan, “… bir işçinin yapması ve işe girmesi için yeterince büyük olan … giriş veya çıkış için fiilen kısıtlı veya sınırlı yollara sahip olan; ayrıca … sürekli kiracılık için yapılmamıştır.”

    Belirli kapalı alanlar, ek önleyici tedbirlerle yönetilmeyi gerektirir ve bunun için kapalı alan giriş izni gerekir. OHSA’nın (İş Sağlığı ve Zindelik Yasası) sınırlarınızda uzaya giriş izni gerektirdiği şeyleri size açıklayacağız.

    • Girilmesi gereken alan.
    • Girilmesi gereken amaç/sebep.
    • İzin günü ve akredite süresi.
    • İzin alanı için akredite katılımcıların adı veya birkaç başka tanıma türü.
    • Yardımcıların adı.
    • Yöneticilerin adı, girişi akredite eden yöneticinin ticari markası veya baş harfleri için bir boşlukla birlikte gelir.
    • Kapalı alan girişinin tehditleri.
    • İzin alanını ayırmak ve girişten önce her türlü tehdidi düzenlemek veya ortadan kaldırmak için kullanılan prosedürler.
    • Uygun giriş problemlerinin problemleri.
    • Testi yapanların baş harfleri veya adlarının yanı sıra incelemelerin yapıldığı gün ile birlikte yürütülen rutin ve ön incelemelerin sonuçları.
    • Acil durum ve çağrılması gereken kurtarma çözümleri ve bu çözümler için çağrı yolları.
    • Akredite asistanların ve katılımcıların giriş boyunca etkileşimi korumak için kullandıkları tedaviler.
    • Kapalı alanda kesinlikle kullanılacak araç türleri.
    • Kapalı alana giriş için gerekli olan ekstra detaylar.

    Güvenli bir iş alanı, ideal güvenlik ve güvenlik tedavilerine sahip olduğunuzu ve yüksekliklerde ameliyat, ağızdan ağıza resüsitasyon, kapalı alan girişi gibi noktalar için planların yanı sıra WHMIS – gibi noktalara sahip olduğunuzu garanti etmenin yanı sıra kritiktir. GHS, risksiz olduğu kadar etkili bir magnum opus atmosferi geliştirebilir. Gelişmiş danışmanlığın yanı sıra Training Ltd.’nin başlangıcı göz önüne alındığında, çeşitli nitelikli sağlık ve sağlıklı yaşam uzmanları grubu, zamanında, uygun ve uygun maliyetli ofis sağlığı ve sağlıklı yaşam ilaçları sağlama yeteneklerinde müthiş bir memnuniyet elde etmiştir. Bir mol kabul edildiğinde, TSSA sertifikalı ve WSIB kabul edilen servis sağlayıcısı olarak, ACT’nin firmanızın güvenlik ve güvenlik ihtiyaçlarına nasıl yardımcı olabileceğini tam olarak konuşmayı bekliyoruz. Bugün bizimle iletişime geçin.< SPAN> Güvenli bir iş alanı, ideal güvenlik ve güvenlik tedavilerine sahip olduğunuzu garanti etmenin yanı sıra, yüksekliklerde faaliyet gösterme, acil tedavi ağızdan ağıza resüsitasyon, sınırlı alan girişi gibi noktalar için planlar için planlar için planlarWHMIS-GHS gibi, risksiz olduğu kadar etkili bir magnum opus atmosferi geliştirebilir. Gelişmiş danışmanlığın yanı sıra Training Ltd.’nin başlangıcı göz önüne alındığında, çeşitli nitelikli sağlık ve sağlıklı yaşam uzmanları grubu, zamanında, uygun ve uygun maliyetli ofis sağlığı ve sağlıklı yaşam ilaçları sağlama yeteneklerinde müthiş bir memnuniyet elde etmiştir. Bir mol kabul edildiğinde, TSSA sertifikalı ve WSIB kabul edilen servis sağlayıcısı olarak, ACT’nin firmanızın güvenlik ve güvenlik ihtiyaçlarına nasıl yardımcı olabileceğini tam olarak konuşmayı bekliyoruz. Bugün bizimle iletişime geçin. Güvenli bir iş alanı kritik öneme sahiptir, ayrıca ideal güvenlik ve güvenlik tedavilerine sahip olduğunuzu ve yüksekliklerde çalışma, ağızdan ağıza resüsitasyon, kapalı alan girişWHMIS-GHS gibi noktalarla birlikte, risksiz olduğu kadar etkili bir magnum opus atmosferi geliştirebilir. Gelişmiş danışmanlığın yanı sıra Training Ltd.’nin başlangıcı göz önüne alındığında, çeşitli nitelikli sağlık ve sağlıklı yaşam uzmanları grubu, zamanında, uygun ve uygun maliyetli ofis sağlığı ve sağlıklı yaşam ilaçları sağlama yeteneklerinde müthiş bir memnuniyet elde etmiştir. Bir mol kabul edildiğinde, TSSA sertifikalı ve WSIB kabul edilen servis sağlayıcısı olarak, ACT’nin firmanızın güvenlik ve güvenlik ihtiyaçlarına nasıl yardımcı olabileceğini tam olarak konuşmayı bekliyoruz. Bugün bizimle iletişime geçin.