Categories
tr

Linux’ta cd komutu nasıl kullanılır?

Unix, 1969’da Bell Laboratuarlarında bir grup AT& T çalışanı tarafından geliştirilen açık kaynaklı, çok görevli bir işletim sistemidir. Burada Unix’in tüm tarihini tartışmayacağım ve bu yazıyı sıkıcı hale getirmeyeceğim. Unix’ten geliştirilen ve ilk çekirdeği Linus Torvalds tarafından geliştirilen açık kaynaklı işletim sistemi Linux’un büyük bir hayranıyım. Bugün Linux işletim sistemi ev masaüstünde, dizüstü bilgisayarlarda, web barındırma sunucularında ve hatta süper bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bugün en son mobil devrim işletim sistemi olan Android, Linux çekirdeğinde de çalışıyor. Bugün, her gün kullandığım ve Linux yöneticisiyseniz çok yardımcı olan bazı temel Linux komutlarından bahsedeceğim.

Örneklerle Günlük Temel Linux Komutları

1. uname : Bu komut, sunucu adının doğrulanmasında çok kullanışlıdır. Bu komutu UNIX makinenize yazdığınızda, mevcut makine ve sunucu hakkında adı, sürümü ve diğer ayrıntıları yazdıracaktır.

Örnek: $ unam e-a : Bu komut, sunucu sürümüyle birlikte sunucu veya makine adını yazdırır.

2. df : Bu, disk kullanımını göstermek için kullanılan bir sistem bilgisi komutudur. Bu komut her zaman bir sistem yöneticisi Linux veya SunOS sunucularında veya sistemlerinde Dosya sistemi sorununu ele aldığında kullanılır.

Örnek: $ d f-h veya d f-k

Yukarıdaki komut, takılı tüm disklerin disk kullanımını GB ve MB gibi insan tarafından okunabilir formlarda gösterecektir. Bu komut Solaris 8’de çalışmaz. Bunun için #d f-k gibi h yerine K kullanmanız gerekecek.

$ d f-h / : Bu, kök disk kullanımını gösterir.$ d f-h /opt : /opt disk kullanımını gösterir.$ d f-h /var : /var disk kullanımını gösterir.

3. tarih : Bu, sistemin tarihini görmek için kullanılan çok yaygın bir UNIX komutudur. Farklı bir saat diliminde çalışıyorsanız, bu komut çok yardımcı olur.

Örnek: $ tarih : Sistemin o anki tarihini gösterir.

4. çalışma süresi : Bu komut, makinenin mevcut çalışma süresini göstermek için kullanılır. Diyelim ki 120 günden beri çalışan bir sunucunuz var ve bu komutu girdiğinizde 120 çıktısını alacaksınız. Bunun için başka komutlar olsa da bu komut sistemin son açılış tarihini bilmek için kullanılabilir.

Örnek: $ uptime : Bu, sistemin veya sunucunun ne kadar süredir açık olduğunu gösterir.

5. du : Bu komut girildiğinde, söz konusu dizinin dizin alanı kullanımını gösterecektir.

Örnek: $ d u-sh .: Bu, mevcut dizin kullanımınızı GB veya MB cinsinden gösterecektir.

$ d u-sh * : Bu komut, dizinin tüm mevcut kullanımını ve belirli bir dizinde bulunan dosyaları gösterecektir.

6. pwd : Bu komut, Mevcut Çalışma Dizini anlamına gelir ve Linux ve SUN işletim sisteminde mevcut çalışma dizinimi gösterir.

Örnek: $ pwd : /home/tech2blog

7. ls : Bu komut, herhangi bir dizindeki veya dosya sistemindeki tüm dosyaları görmeniz gerektiğinde kullanışlıdır.

Örnek: $ ls : Bu, bu komutun çalıştırıldığı tüm dosyaları listeleyecektir.$ l s-al : Bu, Linux sistemindeki gizli dosyalar dahil tüm dosyaları gösterecektir.

8. cd : Bu komut dizini değiştir anlamına gelir ve belirli bir dizine gitmek için kullanılır. Windows komut istemi komutuna benzer.

Örnek: $ cd / : Dizininizi kök (/) olarak değiştirir.$ cd /var : Mevcut çalışma dizininizi /var yapar.

9. cp : Bu komut, dosyaları bir dizinden diğerine veya farklı adlara sahip bir dizine kopyalamak için kullanılır. Bu Linux komutu, herhangi bir dosyanın yedeğini almak için yaygın olarak kullanılır.

Örnek: $ cp /etc/test1 /etc/test2 : Bu, /etc içindeki test1 dosyasını aynı dizindeki test2 adlı yeni adla kopyalar. Şu anda yalnızca /etc’deyseniz, o zaman doğrudan dosya adını kullanabilirsiniz.

$ c p-p /etc/passwd /etc/passwd. backup : /etc/passwd dosyalarınızın yedeğini almak istediğinizi varsayalım, ardından passwd dosyasının yedeğini almak için yukarıdaki komutu orijinal olarak tüm izinlere sahip olarak kullanabilirsiniz. dosya.

10. mv : Bu taşıma komutudur ve dosyayı bir konumdan diğerine taşımak için kullanılır. Bunu Kopyala komutuyla karıştırmayın. Bu komut herhangi bir dosyayı yeniden adlandırmak için de kullanılabilir.

Örnek: $ mv testfile. txt testfile2. txt : Yukarıda gösterildiği gibi, bu komut testfile. txt adlı dosyayı testfile2. txt olarak yeniden adlandıracaktır.

$ mv testfile. txt /home/pawan : Şimdi bu komut testfile. txt dosyasını mevcut konumundan /home/pawan konumuna taşıyacaktır. Burada şu anki çalışma konumuz /home/pawan/tech2blog

11. cat : Bu komut herhangi bir dosyanın içeriğini görmek için kullanılır. Bu komut, metin dosyalarını kopyalamak, metin dosyalarını birleştirmek ve yeni metin dosyaları oluşturmak için de kullanılabilir.

Örnek: $ cat /etc/group : Bu komut, /etc içindeki grup dosyasındaki tüm içeriği görüntüler.

Bunlar, bir sistem yöneticisinin günlük yaşamında kullanılan çok temel Linux/Unix komutlarından bazılarıydı. Unix ortamında çalışırken sıkça kullandığımız temel Linux komutları ile ilgili yazımızı beğendiyseniz bize bildirin.

Ayrıca eksiksiz temel Linux/Unix komut kılavuzunuzu da indirebilirsiniz. Gönderiyi beğendiyseniz, lütfen arkadaşlarınızı paylaşmayı düşünün.

Linux’taki DIR komutu, bir dizinin içeriğini listelemek için kullanılır.

Dir Command LS’den nasıl farklıdır?

DIR komutu, varsayılan listeleme seçeneklerindeki listeleme içeriği biçiminde LS komutundan farklıdır. Varsayılan olarak, DIR komutu sütunlardaki dosyaları ve klasörleri listeler, dikey olarak sıralanır ve özel karakterler backsash kaçış dizileriyle temsil edilir. Ancak LS’den farklı olarak, çıktı terminalde olduğunda, LS’nin yaptığı gibi renkli çıktı üretmez.

SÖZDİZİMİ:

Dir Command için Yararlı Seçenekler

1. – A veya – LL Seçenek: Sırasıyla geçerli ve önceki dizin için sinyal veren `. ‘Ve` ..’ ile belirtilen iki dosya ile birlikte tüm gizli dosyaları (`ile başlayarak) görüntüler. SÖZDİZİMİ:

MİSAL:

2. – a veya – taf tamamen seçeneği: Geçerli dizini ve önceki dizini işaret eden dosyaları görüntülememesi dışınd a-a seçeneğine benzer. SÖZDİZİMİ:

MİSAL:

3. – l – Eghor seçeneği: Tüm dosyaların yazarını görüntüler.-L içeriği bir liste şeklinde görüntülemek için gereklidir. SÖZDİZİMİ:

MİSAL:

4. – B veya – Ingor e-Backups seçeneği: Yedeklenen dosyaların listesini yok sayar. Bu dosyalar bir

“. SÖZDİZİMİ:

5. – Bolor seçeneği: (onu = [zaman] ile takip edebilir). Çıktıyı renklendirmek için kullanılır. Otomatik olabilen, asla veya her zaman olabilen zaman spesifikasyonunun yokluğunda, çıktıyı her zaman renklendirir (varsayılan davranış). SÖZDİZİMİ:

MİSAL:

6. – F, – classify option: Append indicator (one of */=>@|) bunları türlerine sınıflandıran dosya adlarına. Sembollerin anlamları aşağıdaki gibidir:

SÖZDİZİMİ:

MİSAL:

7. – File tipi seçenek: Yürütülebilir dosyalara `*` eklememesi dışınd a-f seçeneği ile aynıdır. SÖZDİZİMİ:

MİSAL:

8. – Format = Kelime seçeneği: Girişlerin listesini oluşturur. Kelime aşağıdaki değerleri alabilir: virgül, yatay, uzun, tek sütun, ayrıntılı, dikey. Aynı şey, ilgili değerlerin her biri için DIR komutun a-x, – m, – x, – l, -1, – l, – c seçenekleri aktarılarak elde edilebilir. SÖZDİZİMİ:

ÖRNEK 1:

Örnek 2:

9. – hide = desen veya – ignore = desen seçeneği: Bir dizinin içeriğini listelerken kabuk deseniyle açıklanan dosyaları yok sayar. SÖZDİZİMİ:

MİSAL:

10. – n, – Numeri c-ui d-GID seçeneği: Bu seçenek, sayısal kullanıcı ve grup kimliklerini listelemesi dışınd a-l seçeneğine benzer. SÖZDİZİMİ:

11. – r, – Remere Seçenek: Dosyaları sıralama sırasında ters sırada listeleyin. SÖZDİZİMİ:

MİSAL:

12.-R, – Recursive Seçenek: Alt dizinleri tekrarlayan listeleyin. SÖZDİZİMİ:

MİSAL:

13. – Sort = Parametre: Dosyaları parametre tarafından açıklanmış bir şekilde listelemek. Parametre aşağıdaki değerleri alabilir: yok (-u), boyut (-s), zaman (-t), sürüm (-v), uzantı (-x). Geçiş seçeneğininParantez, listeyi sıralamak için doğrudan seçenek olarak iletilebilir. SÖZDİZİMİ:

ÖRNEK 1:

Örnek 2:

14. – Bir seçeneği: Yardım seçeneklerini görüntüleyin ve çıkış. SÖZDİZİMİ:

MİSAL:

15. – Rersion seçeneği: Sürüm Bilgileri ve Çıkış çıkışları. SÖZDİZİMİ: