Categories
tr

Microsoft Word’de gezinme bölmesini nasıl kullanacağınızı öğrenin

Word’deki Gezinme bölmesi, belgenizde hızlı bir şekilde arama yapmanızı veya gezinmenizi sağlar. Navigasyon bölmesini Word’de göstermek için şeritteki “Görünüm” sekmesini tıklayın.“Okuma modu” dışındaki tüm belge görünümleri için, “Navigasyon bölmesi” onay kutusunu “Göster” düğmesi grubundaki işaretli işaretleyin.“Okuma modu” kullanıyorsanız, bunun yerine “Görünüm” sekmesinin açılır menüsünden “Gezinme bölmesi” seçimini seçin. Varsayılan olarak, navigasyon bölmesi uygulama penceresinin sol tarafında görünür.

Navigasyon bölmesini Word’de nasıl taşır, yeniden boyutlandırır ve kapatır

Navigasyon bölmesini Word’de taşımak, yeniden boyutlandırmak veya kapatmak için, bölmenin sağ üst köşesindeki aşağı doğru bakan küçük oku tıklayın. Daha sonra bir açılır seçenek menüsü görünür. Navigasyon bölmesini Word’de taşımak için, açılır menüden “Taşın” ı seçin veya farenizi dört noktalı bir oka dönüşene kadar bölmenin başlık alanı üzerinde basılı tutun. Ardından, hareket ettirmek için farenizle bölmeyi tıklayın ve sürüklemeniz yeterlidir. Belge alanının üzerindeyken fare düğmesini serbest bırakırsanız, belge alanının üzerinde yüzer. Bölgeyi yüzer bırakabilir veya uygulama penceresinin sağ veya sol tarafına, pencerenin o tarafına yerleştirilene kadar uygulama penceresinin sağ veya sol taraflarına sürükleyerek yerleştirebilirsiniz.

Navigasyon bölmesini Word’de yeniden boyutlandırmak için, açılır menüden “Boyut” komutunu seçin veya fare işaretçisi, fare işaretçisi yatay bir şekilde dönüşene kadar bölme ve uygulama penceresinin ana çalışma alanı arasındaki ayırıcı üzerine getirin. iki noktalı ok. Ardından, farenizle tıklayıp sürükleyerek bölmenin genişliğini ayarlayın.

Navigasyon bölmesini Word’de kapatmak için, açılır menüden “Kapat” komutunu seçin veya navigasyon bölmesini kapatmak için sağ üst köşedeki “X” i tıklayın.

Word’de gezinme bölmesini kullanarak metin nasıl bulunur

Word’deki Gezinti Bölmesini kullanarak belgenizde metin aramak için, Gezinti Bölmesi’ndeki arama çubuğuna bir arama terimi veya tümceciği yazın. Siz terimi yazarken, Word belgenizde eşleşen metin girişlerini otomatik olarak arar. Eşleşen sonuçlar belgenizde vurgulanmış olarak görünür. Gezinti Bölmesinde eşleşen sonuçları listelemek için Gezinti bölmesindeki arama çubuğunun altındaki “Sonuçlar” bölümünü de tıklayabilirsiniz. Eşleşen çok fazla sonuç varsa bunların tümü Gezinti bölmesinin “Sonuçlar” bölümünde görünmeyebilir. Ancak, arama çubuğunun altında her zaman sağında yukarı ve aşağı bakan ok düğmeleriyle birlikte bir “# sonuç” satırı görünür ve eşleşen sonuçlar arasında tek tek gezinmek için tıklayabilirsiniz. Aramayı durdurmak ve seçilen bir sonuçta kalmak için arama çubuğunun sağ ucundaki “X” düğmesini tıklayın.

Word’de Gezinme Bölmesini Kullanarak Bir Belgede Nasıl Gezinilir?

Ayrıca, belgenizdeki herhangi bir başlığı veya sayfayı kullanarak belgenizde gezinmek için, Word’deki Gezinti Bölmesindeki arama çubuğunun altındaki “Başlıklar” veya “Sayfalar” bölümlerini tıklayın. Ardından, belgenizde o başlığa veya sayfaya gitmek için bir başlığa veya sayfaya tıklayabilirsiniz.

Word’deki Gezinti Bölmesi – Talimatlar: Word’deki Gezinti Bölmesi içindeki “Başlıklar” bölümünün resmi.

Word’de Gezinme Bölmesi: Talimatlar

Word’de Gezinti Bölmesinin Nasıl Gösterileceğine İlişkin Talimatlar

 1. Gezinti bölmesinin görüntülenmesini etkinleştirmek için Şeritteki “Görünüm” sekmesine tıklayın.
 2. “Okuma Modu” dışındaki tüm belge görünümleri için “Göster” düğme grubundaki “Gezinme Bölmesi” onay kutusunu işaretleyin.
 3. Alternatif olarak, “Okuma Modu” kullanılıyorsa, bunun yerine “Görünüm” sekmesinin açılır menüsünden “Gezinme Bölmesi” seçimini yapın.
 4. Gezinme bölmesi varsayılan olarak uygulama penceresinin sol tarafında görünür.

Word’de Gezinti Bölmesini Taşıma, Yeniden Boyutlandırma ve Kapatma Yönergeleri

 1. Word’deki Gezinti bölmesini taşımak, yeniden boyutlandırmak veya kapatmak için, seçeneklerden oluşan bir açılır menüyü ortaya çıkarmak için bölmenin sağ üst köşesindeki aşağı bakan küçük oka tıklayın.
 2. Gezinti Bölmesini Word’de taşımak için açılır menüden “Taşı”yı seçin veya farenizi bölmenin başlık alanı üzerinde dört köşeli bir oka dönüşene kadar tutun.
 3. Ardından bölmeyi taşımak için farenizle tıklayıp sürüklemeniz yeterlidir.
 4. Belge alanının üzerindeyken fare düğmesini bırakırsanız, belge alanının üzerinde yüzer halde görünür.
 5. Bölgeyi yüzer bırakabilir veya uygulama penceresinin sağ veya sol tarafına, pencerenin o tarafına yerleştirilene kadar uygulama penceresinin sağ veya sol taraflarına sürükleyerek yerleştirebilirsiniz.
 6. Navigasyon bölmesini Word’de yeniden boyutlandırmak için, açılır menüden “Boyut” komutunu seçin veya fare işaretçisi, fare işaretçisi yatay bir şekilde dönüşene kadar bölme ve uygulama penceresinin ana çalışma alanı arasındaki ayırıcı üzerine getirin. iki noktalı ok.
 7. Ardından, farenizle tıklayıp sürükleyerek bölmenin genişliğini ayarlayın.
 8. Navigasyon bölmesini Word’de kapatmak için, açılır menüden “Kapat” komutunu seçin veya navigasyon bölmesini kapatmak için sağ üst köşedeki “X” i tıklayın.

Navigasyon bölmesini kullanarak metin nasıl bulunacağına dair talimatlar

 1. Navigasyon bölmesini kullanarak belgenizdeki metni aramak için bir arama terimi veya navigasyon bölmesindeki arama çubuğuna ifade yazın.
 2. Terimi yazarken, Word daha sonra belgenizi otomatik olarak metin girişlerini eşleştirmek için arar.
 3. Eşleşen sonuçlar belgenizde vurgulanmıştır.
 4. Navigasyon bölmesindeki eşleşen sonuçları Word’de listelemek için, gezinme bölmesindeki arama çubuğunun altındaki “Sonuçlar” bölümünü tıklayın.
 5. Çok fazla eşleşen sonuç varsa, hepsi navigasyon bölmesinin “Sonuçlar” bölümünde görünmeyebilir.
 6. Ancak, her zaman arama çubuğunun altında, yukarı ve aşağı bakan ok düğmeleri ile her zaman, eşleşen sonuçlarda ayrı ayrı gezinmek için tıklayabilirsiniz.
 7. Aramayı durdurmak ve seçilen bir sonuçta kalmak için arama çubuğunun sağ ucundaki “X” düğmesini tıklayın.

Navigasyon bölmesini kullanarak bir belgede nasıl gezineceğine dair talimatlar

 1. Belgenizde belgenizdeki herhangi bir başlık veya sayfa kullanarak gezinmek için, Word’deki Gezinme Çubuğundaki arama çubuğunun altındaki “başlıklar” veya “sayfalar” bölümlerini tıklayın.
 2. Ardından, belgenizdeki başlık veya sayfaya gitmek için bir başlık veya bir sayfaya tıklayabilirsiniz.

Word’de Gezinme Bölmesi: Video Dersi

“Gezinme bölmesini kullanma” başlıklı aşağıdaki video dersi, navigasyon bölmesinin Word’de nasıl kullanılacağını gösterir. Bu video dersi, “Easy Made V. 2019 ve 365 Maden Mastering Word V. 2019 ve 365” başlıklı tam kelime öğreticimizden.

Bir sayfaya veya bir Word belgesine kaydırılmadan gitmek için gezinme bölmesini kullanın.

To open the Navigation pane, press Ctrl+F, or click View >Navigasyon bölmesi.

Başlıklara Göz atın

Belginizin gövdesindeki başlıklara başlık stilleri uyguladıysanız, bu başlıklar gezinme bölmesinde görünür. Navigasyon bölmesi, tablolarda, metin kutularında veya üstbilgiler veya altbilgideki başlıkları görüntülemez.

Navigasyon bölmesinde Başlıklar sekmesini tıklayın.

Belgenizdeki bir başlığa gitmek için navigasyon bölmesinde başlığı tıklayın.

İpucu: Alt başlıkları bir başlık altındaki göstermek veya gizlemek için, başlığın yanındaki oku tıklayın.

Belgenizde gezinirseniz, Word size nerede olduğunuzu göstermek için navigasyon bölmesindeki başlığı vurgular. Tepeye geri dönmek için Başlangıç’a Atlayın.

Sayfaya Göz atın

Sayfaları tıklayın. Ardından o sayfaya gitmek için bir küçük resim görüntüyü tıklayın.

Belgenizde kaydırdığınızda, Word size nerede olduğunuzu göstermek için gezinme bölmesinde bulunduğunuz sayfayı vurgular.

Belgenizde ara

Navigasyon bölmesinin üst kısmındaki arama kutusuna bulmak istediğiniz metni yazın.

Belgenizde görmek için bir sonucu tıklayın veya yukarı ve aşağı okları tıklayarak tüm sonuçlara göz atın.

Belgeni yeniden düzenleyin

Belgenin kısımlarını gezinme bölmesinde hareket ettirerek hareket ettirebilirsiniz. Ayrıca başlık seviyesini de değiştirebilirsiniz ve yeni başlıklar ekleyebilirsiniz.

Navigasyon bölmesinde Başlıklar sekmesini tıklayın.

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Belgenin bir kısmını taşımak için başlığı tıklayın ve yeni bir konuma sürükleyin.

Başlığın seviyesini değiştirmek veya bir başlık eklemek için, başlığı sağ tıklayın ve ardından istediğiniz eylemi seçin.

Not: Bir belge korunan bölgeler içeriyorsa, bir bölümü son korunan bölgenin ötesine sürükleyemezsiniz.

Office 2010 desteği 13 Ekim 2020’de sona erdi

Herhangi bir cihazdan herhangi bir yerde çalışmak için Microsoft 365’e yükseltin ve destek almaya devam edin.

To open the Navigation pane, press Ctrl+F, or click View >Navigasyon bölmesi.

Başlıklara Göz atın

Belginizin gövdesindeki başlıklara başlık stilleri uyguladıysanız, bu başlıklar gezinme bölmesinde görünür. Navigasyon bölmesi, tablolarda, metin kutularında veya üstbilgiler veya altbilgideki başlıkları görüntülemez.

Gezinme bölmesinde, belgenizdeki başlıklara göz atın.

Belgenizdeki bir başlığa gitmek için navigasyon bölmesinde başlığı tıklayın.

İpucu: Alt başlıkları bir başlık altındaki göstermek veya gizlemek için, başlığın yanındaki oku tıklayın.

Belgenizde gezinirseniz, Word size nerede olduğunuzu göstermek için navigasyon bölmesindeki başlığı vurgular.

Sayfaya Göz atın

Belge sekmenizdeki sayfalara göz atın. Ardından o sayfaya gitmek için bir küçük resim görüntüyü tıklayın.

Belgenizde kaydırdığınızda, Word size nerede olduğunuzu göstermek için gezinme bölmesinde bulunduğunuz sayfayı vurgular.

Belgenizde ara

Navigasyon bölmesinin üst kısmındaki arama kutusuna bulmak istediğiniz metni yazın.

Belgenizde görmek için bir sonucu tıklayın veya bir sonraki arama sonucunu ve önceki arama sonucu oklarını tıklayarak tüm sonuçlara göz atın.

Belgeni yeniden düzenleyin

Belgenin kısımlarını gezinme bölmesinde hareket ettirerek hareket ettirebilirsiniz. Ayrıca başlık seviyesini de değiştirebilirsiniz ve yeni başlıklar ekleyebilirsiniz.

Gezinme bölmesinde, belgenizdeki başlıklara göz atın.

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Belgenin bir kısmını taşımak için başlığı tıklayın ve yeni bir konuma sürükleyin.

Başlığı daha yüksek veya daha düşük bir başlık seviyesine değiştirmek için, başlığı sağ tıklatın ve ardından Promote veya Demote’u tıklayın.

Bir başlık eklemek için daha önce yeni başlık veya daha sonra yeni başlık tıklayın.

Not: Bir belge korunan bölgeler içeriyorsa, bir bölümü son korunan bölgenin ötesine sürükleyemezsiniz.

Word 2007’deki navigasyon bölmesine belge haritası denir.

To open the Document Map, click View >Belge haritası.

Başlıklara Göz atın

Belginizin gövdesindeki başlıklara başlık stilleri uyguladıysanız, bu başlıklar belge haritasında görünür. Belge haritası, tablolarda, metin kutularında veya üstbilgiler veya altbilgilerdeki başlıkları görüntülemez.

Belge haritasında, belgenizdeki o konuma atlamak için A Başlığı’nı tıklayın.

İpucu: Alt başlıkları bir başlık altındaki göstermek veya gizlemek için, başlığın yanındaki artı veya eksi işaretini tıklayın.

Belgenizde gezinirseniz, Word size nerede olduğunuzu göstermek için belge haritasındaki başlığı vurgular.

Sayfaya Göz atın

Belge haritasının yanındaki oku tıklayın ve ardından Küçükler’i tıklayın. Ardından o sayfaya gitmek için bir küçük resim görüntüyü tıklayın.

Belgenizde kaydırdığınızda, Word size nerede olduğunuzu göstermek için belge haritasında bulunduğunuz sayfayı vurgular.

Lori Kaufman 25 yıllık deneyime sahip bir teknoloji uzmanıdır. Kıdemli bir teknik yazardı, programcı olarak çalıştı ve hatta kendi çok konumlu işini yönetti. Daha fazla oku.

Word 2010’daki navigasyon bölmesi, belgenizi çeşitli şekillerde atlamanıza olanak tanır. Metin, tablolar ve grafikler gibi kelime nesneleri bulmak ve belirli başlıklara ve sayfalara atlamak için kullanabilirsiniz.

Yer imlerini kullanarak Word belgenizde nasıl gezineceğinizi daha önce göstermiştik. Bu makale, belgenizde çeşitli şekillerde hareket etmek için Gezinti Bölmesi’ni nasıl kullanacağınızı gösterir.

Gezinti Bölmesini açmak için Giriş sekmesindeki Düzenleme grubundaki Bul düğmesine tıklayın veya Ctrl + F tuşlarına basın.

Gezinti bölmesi varsayılan olarak Word penceresinin sol tarafında açılır. Bölmenin üst kısmındaki düzenleme kutusuna bulmak istediğiniz kelimeyi veya tümceciği girin. Sonuçlar otomatik olarak görüntülenmelidir. Değilse, Enter tuşuna basın veya düzenleme kutusunun sağındaki büyüteç düğmesini tıklayın.

Girilen sözcük veya tümcecik için bulunan her oluşum için küçük bir küçük resim görüntülenir. Bir oluşuma atlamak için uygun küçük resme tıklayın. Sözcüğün veya deyimin geçtiği her yerde ekranda geçici olarak vurgulanır ve aradığınız metni hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar.

NOT: Farenizi bir küçük resmin üzerine getirmek, o oluşumun hangi sayfada bulunabileceğini size söyler.

Grafikler, tablolar, denklemler, dipnotlar, son notlar ve yorumlar gibi Word nesneleri ve belge öğelerini de arayabilirsiniz. Bunu yapmak için, arama düzenleme kutusunun sağ tarafındaki aşağı oku tıklayın. Bul altında, açılır menüden istediğiniz nesne türünü seçin.

Bul özelliğini özelleştirmek için ayarlayabileceğiniz birkaç seçenek vardır. Bu seçenekleri ayarlamak için, Arama düzenleme kutusunun sağındaki aşağı oku tekrar tıklayın ve açılır menüden Seçenekler’i seçin.

Seçenekleri Bul iletişim kutusu görüntülenir. Belirli seçenekleri açmak veya kapatmak için onay kutularını seçin. Seçimlerinizin varsayılan seçenekler olmasını istiyorsanız Varsayılan Olarak Ayarla’yı tıklayın. Değişikliklerinizi kabul etmek ve iletişim kutusunu kapatmak için Tamam’ı tıklayın.

Büyük/küçük harf eşleştir seçeneği, metninizi tam olarak nasıl yazdığınızı bulmanızı sağlar. Örneğin, “Mod” yazarsanız, “mode” bulunmayacaktır.

Metni aradığınızda, ister tek başına bir sözcük, isterse başka bir sözcüğün parçası olsun, metnin tüm oluşumları bulunur. Örneğin, “başlangıç” kelimesini ararsanız, sonuçlarda “başlangıç” kelimesinin geçtiği yerler de görüntülenir. Yalnızca tam sözcükleri bul’u seçerek bunu önleyebilirsiniz.

Joker karakterler kullan seçeneğini belirleyerek aramanızda joker karakterler de kullanabilirsiniz. Örneğin, “c? i” girerseniz, sonuçlar ilk harfi “c” ve üçüncü harfi “i” olan tüm kelimeleri veya kelime parçalarını görüntüler. Diğer tüm harfler değişebilir. Microsoft’un sitesinde mevcut joker karakterlerin bir listesini burada bulabilirsiniz.

Not: Seçenekler iletişim kutusunu kapatmak için Tamam’ı tıkladığınızda, yaptığınız son arama temizlenir ve imleç belgenin başlangıcına taşınır. İptal’i tıklarsanız, arama temizlenmez.

Kelimenin veya cümlenin her bir oluşumuna kolayca gitmek için, belgedeki ileriye doğru ilerlemek için, Ara Düzenleme kutusunun altındaki üç sekmenin sağındaki aşağı ok (sonraki arama sonucu) düğmesini tıklayın. Yukarı ok sizi belgede geriye doğru önceki arama sonucuna götürür.

Not: Bir sonraki ve önceki düğmeler, bulmak için seçtiğiniz şey buysa, bir sonraki ve önceki kelime nesnesine gitmek için de kullanılabilir.

Belgenin bölümlerini tanımlamak için yerleşik başlık stillerini Word’de kullandıysanız, birinci (belgenizdeki başlıklara göz atın) sekmesini kullanarak farklı bölümlere kolayca atlayabilirsiniz.

Not: Bu sekme, belgenizi kolayca yeniden düzenlemek için de kullanılabilir.

Belgenizdeki tüm sayfaların küçük resimlerini görüntülemek için sağdaki bir sonraki sekmeyi (belgenizdeki sayfalara göz atın) tıklayın. Bu sayfaya hızlıca atlamak için bir sayfaya tıklayın.

Klasik Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanmayı tercih ederseniz, Arama Düzenleme Kutusunun sağındaki aşağı oku tıklayın ve açılır menüden Gelişmiş Bul’u seçin.

Bul ve Değiştir iletişim kutusu görüntüleri. Bu iletişim kutusu, Word’in önceki sürümlerinde gördüğünüze benzer. Bul Seçenekler iletişim kutusundan seçenekler, More Duthing’i tıklayarak kullanılabilir. Ayrıca, belirli bir yazı tipi veya paragraf stiliyle biçimlendirilmiş metin gibi belirli biçimleri bulmayı da seçebilirsiniz. Özel düğmeyi tıklamak, birçok özel karakter ve işaret aramanızı sağlar.

Ayrıca, Bul ve Değiştir iletişim kutusundaki Bul sekmesini açan gezinme bölmesindeki aynı açılır menüyü kullanarak doğrudan sekmeye veya GO Sekmesine erişebilirsiniz.

Not: Değiştir sekmesi, Bul sekmesindeki Bul’u Bul Kutusunun altındaki Düzenle kutusuyla değiştir ekler.

Bul ve Değiştir iletişim kutusundaki sekmeye git, belirli sayfa numaralarına, bölümlere, satırlara veya diğer belge parçalarına ve nesnelerine atlamanızı sağlar.

Navigasyon bölmesi gibi grafikler veya tablo gibi kelime nesnelerini ve belge öğelerini bulmak için GO’ya sekmeyi de kullanabilirsiniz. GO’dan hangi listeye istenen öğeyi seçin. Bulmak istediğiniz şeye girdiğinize bir kez git’i tıklayın.

Navigasyon bölmesini kapatmak için, bölmenin başlık çubuğundaki aşağı oku tıklayın ve açılır menüden kapatın. Bölmeyi taşımak ve yeniden boyutlandırmak için bu menüyü de kullanabilirsiniz.

Not: Bölgenin başlık çubuğundaki aşağı okun sağındaki X düğmesini kullanarak bölmeyi de kapatabilirsiniz.

Microsoft, Word 2010’daki arama ve gezinme özelliklerini geliştirerek belgenizde hareket etmeyi ve metin, stiller, özel karakterler ve belge öğeleri bulmayı kolaylaştırdı.

Belgemde hiçbiri navigasyon bölmesinde görüntülenmeyen birkaç başlık içeriyor. Çevrimiçi olarak bulunan bazı sorun giderme adımlarını takip ettim ve sorunun ne olduğunu çözemiyorum. İşte belge: https://1drv. ms/w/s ! avgkdeev3losmbkuwdcuvretxffd? e=c76cd8

Tüm başlıklar 1, 2 veya 3 başlıklarında seçilmiştir. Değiştirme stili penceresinin ‘paragraf’ bölümünde, tüm anahat seviyeleri doğru ayarlandı, ancak yine de başlıklar navigasyon bölmesinde görünmüyor. Lütfen aşağıdaki resimlere bakın.

Kötüye Kullanımı Bildir

İşte başlık stillerini kullanarak kağıdınızın bir sürümüne geçici bir bağlantı. https://1drv. ms/w/s ! avfsgii2xmdrgc9flm0hjzppizh.

Ayrıca bir rakam tablosu ekledim ve altyazı özelliğini kullanmak için dört rakamınızdaki altyazıları değiştirdim, böylece bir figür tablosunda görünecekler.

Sizi biraz daha iyi öğrenmek için zaman ayırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İşte başlamak için harika bir yer:

Başka bir şey olup olmadığını bize bildirin. Daha fazla sorunuz yoksa, bir derecelendirme seçmekten çekinmeyin. Teşekkürler!(Beş yıldız yararlı demektir, bir yıldız yararlı değildir.)

Lütfen diğer kullanıcılara yardım etmek için yararlı veya uygun şekilde cevaplayın.

Charles Kenyon avukatı Law Madison, Wisconsin WordFAQ [AT] AddBalance [Dot] com

Kötüye Kullanımı Bildir

2 kişi bu cevabı yararlı buldu

Bu cevap yararlı mıydı?

Üzgünüm bu yardımcı olmadı.

Harika! Geri bildiriminiz için teşekkürler.

Bu cevaptan ne kadar memnunsunuz?

Geri bildiriminiz için teşekkürler, siteyi geliştirmemize yardımcı olur.

Bu cevaptan ne kadar memnunsunuz?

Geri bildiriminiz için teşekkürler.

Kelime söz konusu olduğunda belgeniz neredeyse bir uzun paragrafınız var. Kullandığınız stiller “bağlantılı” stillerdir. Bunları navigasyon bölmesinde kullanmak veya gerçekten kullanmak için tüm paragrafa uygulanmaları gerekir.

Yeni bir paragrafa başlamak için Enter tuşuna basmanız gerekir. Ardından, herhangi bir metin seçmeden bir başlık stili uygulamak istediğiniz herhangi bir paragrafı tıklayın ve uygulamak istediğiniz stili tıklayın. Metni seçtiğinizde ve bağlantılı bir stil uyguladığınızda, metne paragraf düzeyinde biçimlendirmeyi, yalnızca karakter seviyesi biçimlendirmesini uygulamaz. Navigasyon bölmesi (ve içerik tablosu) metnin görünümüne değil paragraf düzeyinde biçimlendirmeye bakar.

Bu forum, kullanıcıdan kullanıcıya destek forumudur. Ben bir kullanıcıyım.

Umarım bu bilgiler yardımcı olur.

Daha fazla sorunuz varsa veya daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa lütfen bana bildirin.

Bu gönderiyi yanıtlayarak daha fazla yardım isteyebilirsiniz (aşağıdaki yanıt düğmesi).

Lütfen diğer kullanıcılara yardım etmek için yararlı veya uygun şekilde cevaplayın.

Charles Kenyon avukatı Law Madison, Wisconsin WordFAQ [AT] AddBalance [Dot] com

Kötüye Kullanımı Bildir

2 kişi bu cevabı yararlı buldu

Bu cevap yararlı mıydı?

Üzgünüm bu yardımcı olmadı.

Harika! Geri bildiriminiz için teşekkürler.

Bu cevaptan ne kadar memnunsunuz?

Geri bildiriminiz için teşekkürler, siteyi geliştirmemize yardımcı olur.

Bu yazıda, Microsoft Word’de navigasyon bölmesinin kullanımını, kullanım durumlarını ve bir Word belgesiyle çalışırken bunların nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

Navigasyon bölmesi nedir?

Word’deki Gezinme bölmesi, belgenizde hızlı bir şekilde arama yapmanızı veya gezinmenizi sağlar. Kullanıcının sürecini kolaylaştıran Görev bölmesindeki bölmelerden biridir.

Belgenin etrafında çeşitli şekillerde atlamanızı sağlar. Metin, tablolar ve grafikler gibi kelime nesneleri bulmak ve belirli başlıklara ve sayfalara atlamak için kullanabilirsiniz.

Microsoft Word’de gezinme bölmesi nasıl etkinleştirilir/devre dışı bırakılır?

Gezinme bölmesini etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

 • Bir Word belgesi açın ve Görünüm sekmesini tıklayın.
 • Gösteri bölümünde gezinme bölmesini kontrol edin.
 • Navigasyon bölmesi sayfanın sol tarafında görünür.
 • Navigasyon bölmesini devre dışı bırakmak istiyorsanız, yukarıdaki adımları izleyin ve Gezinme bölmesi seçeneğini işaretleyin.

Navigasyon bölmesi Word’de nasıl kullanılır?

Gezinme bölmesini etkili bir şekilde kullanmak için şu adımları izleyin:

 1. Gezinme bölmesindeki Sayfalar sekmesini tıklayın.

Belgedeki her sayfa bir küçük resim ile temsil edilir. Kaydırın ve belgedeki sayfalara hızlıca bakın.

 • Listede bir sayfa seçin. Kelime doğrudan seçilen sayfaya atlar.
 • Başlıklar sekmesini tıklayın.

Gezinme bölmesi artık belgedeki tüm başlıkları görüntüler.

 • Navigasyon bölmesinde bir başlık seçin.

Kelime doğrudan o başlığa atlar.

 • Kelimelerinizi aramak için arama çubuğunu kullanın.

Bu ders hakkında

NAV bölmesinin belge yönetimine nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

Ders Sürümleri

Bu dersin birden fazla sürümü mevcuttur, sizin için uygun sürümü seçin:

Egzersiz Dosyaları

Video öğreticisinden ‘Önceden’ ve ‘After’ Word belgelerini indirin ve dersi kendiniz deneyin.

Hızlı referans

Navigasyon bölmesi

Navigasyon bölmesinin belge yönetimine nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

Ne Zaman Kullanılmalı

Navigasyon bölmesi, gelişmiş bir MS Word kullanıcısı haline geldikçe sabit bir ekran aracı haline gelecektir.

Talimatlar

Görünüm şeridini tıklayın ve şov grubuna Navigasyon bölmesi kutusuna bir onay işareti koyun.

Üç seçeneği, başlıkları / sayfaları / sonuçları tıklayın ve gezinme bölmesindeki değişiklikleri gözlemleyin. Sağlanan egzersiz dosyasında bu seçenekleri kullanarak pratik yapın.

Sonuçlar seçeneğinde açılır oku tıklayın ve “Değiştir” i tıklayın (veya Ctrl + H tuşuna basın.)

Bu, belirli bir kelime bulmanıza ve farklı bir kelimeyle değiştirmenize olanak tanır.

 • 00:04 Pekala, navigasyon bölmesi hakkında konuşalım,
 • 00:07 Tüm Microsoft’ta genellikle göz ardı edilen en kullanışlı araçlardan biri.
 • 00:11 çünkü insanlar ne kadar değerli olduğunu fark etmiyorlar.
 • 00:13 Şimdi Görünüm Şeridi’ne tıklıyorum, tam burada, elbette, bu bir navigasyon bölmesi.
 • 00:17 Bu seviyede, buna sahip olmalısınız ve her zaman kullanmalısınız.
 • 00:21 Sizin için üç farklı seçenek sunar.
 • 00:23 Başlıklarımızın bir listesini sunar ve
 • 00:25 Bunların her birini tam anlamıyla tıklayabilir ve bir sonraki başlığa atlayabilirim.
 • 00:28 Bunu 100 sayfalık bir belgede hayal edin ve sadece atlayabilir, atlayabilirsiniz,
 • 00:32 Bir sonraki başlığa atlayın.
 • 00:34 Şimdi burada bizi zirveye taşıyan bu küçük düğmeye dikkat edin,
 • 00:37 Tıklayın, başlangıcına atlar.
 • 00:39 Şimdi sayfalar, bunlar küçük resimler,
 • 00:41 Her bir sayfanın küçük küçük resimleri.
 • 00:43 Bu belgede sadece iki sayfam var, ancak
 • 00:46 Yine, hangisini istediğimi tıklayabilirim ve sadece beni oraya atlar.
 • 00:50 Bunu seviyorum çünkü bana o sayfanın bir tür mini bölmesini de gösteriyor.
 • 00:53 böylece tüm küçük resimlere bakmak için güzel bir görünüm elde edebilirim,
 • 00:57 Orada varsa.
 • 00:58 Ve elbette sonuçlarımız var.
 • 01:00 Şimdi sonuçlar sadece bul ve
 • 01:02 Bu kursun diğer ikinci bölümünde yer alan özelliği değiştirin.
 • 01:06 Bul ve değiştir hakkında çok şey yaptım.
 • 01:08 Bu konuda bilecek bir şey var.
 • 01:10 Kelimeleri bulabilir, kelimeleri değiştirebilir, formatları bulabilirsiniz, formatları değiştirebilirsiniz.
 • 01:13 Ama şuna bakın, aslında grafikler, tablolar, dipnotlar, son notlar bulabilirsiniz,
 • 01:18 yorum bulabilirsiniz.
 • 01:20 Navigasyondayken o küçük açılır oku göz ardı etmeyin
 • 01:23 bölme sonuçları.
 • 01:24 O açılır oka basın ve bunu okuyun ve etrafa tıklayın ve bunları keşfedin.
 • 01:29 Çünkü ne zaman gerçekten detaylı ve ayrıntılı bir şey ararsanız
 • 01:32 bulamıyorsun, muhtemelen o açılır ok üzerindedir.
 • 01:35 Başlık görünümünü, sayfa küçük resimlerini,
 • 01:39 ve sonuçlar aynı Gezinti bölmesinde.
 • 01:41 Şimdi Gezinme bölmesinin kendisinden bahsedelim.
 • 01:44 Bu taşınabilir, sayfalarıma geri koyacağım, bu yeniden boyutlandırılabilir.
 • 01:48 Şimdi küçük bir el becerisi testi.
 • 01:50 Farenizi Gezinti bölmesinin o kenarında gezdirirseniz,
 • 01:52 bir yeniden boyutlandırma oku göreceksiniz.
 • 01:54 Tıklayıp daha geniş sürükleyebilirim veya daha dar tıklayıp sürükleyebilirim, değil mi?
 • 01:59 Sayfalarımın hepsini her zaman göremiyorum, bu yüzden bir seçeneğim var.
 • 02:03 Kurdelelerimi katlamak için çift tıklayabiliyorum, bu da bana yaklaşık bir inçlik bir alan sağladı.
 • 02:07 Veya kelimenin tam anlamıyla yapabilirim, size bunu göstermek için gidip o kurdeleleri tekrar açacağım.
 • 02:11 Faremi Kelimenin tam anlamıyla Navigasyon kelimesinin üzerinde gezdirebilirim ve
 • 02:14 Temelde bu ekranın yan tarafındaki Gezinme bölmesini burada sökeceğim.
 • 02:18 Tıklayıp sürükleyeceğim, pes etmeyin, kaymıyor,
 • 02:21 siz dışarı çıkana kadar.
 • 02:23 Şimdi, Gezinme bölmesini söktüm.
 • 02:26 Ve onu buraya en üste yerleştireceğim ve onu aşağı sürükleyeceğim.
 • 02:31 Görüyorsunuz, Gezinti bölmesinin patronu benim.
 • 02:34 Ve ona ne kadar büyük olacağını ve nereye ineceğini söyleyebilirim, tamam mı?
 • 02:38 Peki ya üzerinde çalıştığım küçük bir dizüstü bilgisayarım varsa ve
 • 02:42 Gezinti bölmemi çok mu kullanıyorum?
 • 02:43 O şeyi oradan sürükleyin ve istediğiniz şekilde yeniden boyutlandırın.
 • 02:46 Buna kayan Gezinti bölmesi, kayan kutu ve
 • 02:50 ya yüzüyorlar ya da yanaşıyorlar.
 • 02:52 Şimdi, su parkı teması gibi, tamam mı?
 • 02:53 Tıklıyoruz ve onu yavaşça geri çekebileceğim bir yere, yavaşça, yavaşça,
 • 02:58 yavaşça ve kendini kilitler.
 • 03:00 Şimdi o şeyi oradan tekrar sökeceğim çünkü, belki,
 • 03:02 Gezinti bölmemin solda olmasını istemiyorum.
 • 03:04 Pekala, o zaman sağ tarafa koyun.
 • 03:06 Yavaşça, yavaşça, yavaşça ve kendini sağ tarafa kenetleyecek.
 • 03:12 Microsoft Word’ün patronu kim?
 • 03:14 Gezinti bölmesini ihtiyacınız olan yere, ihtiyaç duyduğunuz anda koyun,
 • 03:19 ihtiyacınız varsa yeniden boyutlandırın veya istediğiniz zaman yerine sabitleyin, tamam mı?
 • 03:25 İşte bu kadar, Gezinme bölmesini açalım.
 • 03:27 bu derslerin geri kalanı, teşekkürler.

Ders notları sadece aboneler tarafından kullanılabilir.

Lori Kaufman 25 yıllık deneyime sahip bir teknoloji uzmanıdır. Kıdemli bir teknik yazardı, programcı olarak çalıştı ve hatta kendi çok konumlu işini yönetti. Daha fazla oku.

Word 2007’deki Belge Haritası, uzun belgelerde kolay gezinme sağlar. Başlıklara veya sayfalara göre belgenizde gezinebilirsiniz. Ayrıca, belgenizin yapısının kuşbakışı bir görünümünü sağlar.

Son zamanlarda, Word 2010’da gezinti bölmesini nasıl kullanacağınızı gösterdik. Word 2007’deki Belge Haritasına benzer. Word 2010’da Gezinti Bölmesine Bul sekmesi ve belgenizi yeniden düzenleme yeteneği gibi çeşitli özellikler eklendibaşlıkları sürükleyip bırakarak.

Ancak, Word 2007’deki Belge Haritası yine de kullanışlıdır. Bu makale, belgenizde gezinmek ve belgenizin yapısını görüntülemek için onu nasıl kullanacağınızı ve Belge Haritası taslağının stilini nasıl değiştirebileceğinizi gösterir.

NOT: Belge Haritasından tam olarak yararlanmak için, yerleşik başlık stillerini kullanarak belgenizdeki başlıkları biçimlendirmelisiniz. Belge Haritasındaki belge taslağı, belgenizdeki yerleşik başlıklar kullanılarak oluşturulur.

Belge Haritasını görüntülemek için, şeritteki Görünüm sekmesine tıklayın ve Göster/Gizle grubundaki Belge Haritası onay kutusunu seçin.

Word penceresinin sol tarafında bir bölme görüntülenir. Varsayılan olarak Belge Haritası görüntülenir. Belgenizin o bölümüne hızlı bir şekilde atlamak için taslaktaki herhangi bir başlığa tıklayın.

Belgenizdeki tüm sayfaların küçük resim koleksiyonunu da görüntüleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, Belge Haritası bölmesinin üst kısmındaki açılır listeden Küçük Resimler’i seçin.

Belgenizdeki tüm sayfaları temsil eden bir küçük resimler koleksiyonu, Belge Haritası bölmesinde görüntülenir. Hızlı bir şekilde o sayfaya atlamak için bir sayfaya tıklayın.

Belge Haritası bölmesine sağ tıklayarak ve Başlığı Göster seçeneğini belirleyerek hangi başlık seviyesini görüntülemek istediğinizi seçebilirsiniz. Örneğin, Başlık 2’yi Göster’i seçerseniz, tüm Başlık 1 öğeleri yalnızca Başlık 2 öğelerini gösterecek şekilde genişletilir. Başlık 2 altındaki tüm başlıklar daraltılır ve gösterilmez.

NOT: Başlıkların solundaki artı ve eksi işaretlerini kullanarak da başlıkları genişletebilir veya daraltabilirsiniz.

Aşağıdaki görüntüdeki imleç gibi görünene ve Yeniden Boyutlandır yazana kadar imlecinizi bölme ile belgeniz arasındaki sınırın üzerine getirerek Belge Haritası bölmesini yeniden boyutlandırabilirsiniz. Kenarlığı tıklayıp basılı tutun ve bölmeyi daraltmak veya genişletmek için sola veya sağa sürükleyin.

Ne yazık ki, Belge Haritası bağlam menüsü, Belge Haritası taslağının biçimlendirmesini değiştirmek için bir yol sağlamaz. Ancak, Belge Haritası stilini değiştirerek bu biçimlendirmeyi değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, Giriş sekmesindeki Stiller grubundaki Stiller iletişim kutusu başlatıcı düğmesine tıklayın. Ayrıca Alt + Ctrl + Shift + S tuşlarına da basabilirsiniz.

Stiller penceresi görüntülenir. Stiller penceresinin altındaki Stilleri Yönet düğmesini tıklayın.

Düzenle sekmesinde, Stilleri Yönet iletişim kutusunda, Belge Eşleme stilini bulana kadar Düzenlenecek bir stil seçin kutusunda ilerleyin. Onu seçin ve Değiştir’e tıklayın.

Stili Değiştir iletişim kutusunda istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini seçin. Ayarlanacak daha fazla seçeneğe erişmek için Biçim düğmesini kullanın. Biçimlendirmeyi değiştirmeyi bitirdiğinizde Tamam’ı tıklayın. Stilleri Yönet iletişim kutusuna geri dönersiniz. Kapatmak için Tamam’ı tıklayın.

Stiller penceresini kapatmak için pencerenin sağ üst köşesindeki X düğmesine tıklayın.

NOT: Word 2007’de, Belge Haritası bazen başlıkların ana hatlarını küçük, okunamaz tipte görüntüler. Bu bilinen bir hatadır. Ancak, bir geçici çözüm var. Çözüm, Anahat Görünümüne geçmek ve ardından tekrar geri dönmektir. Bunu yapmak için, Görünüm sekmesindeki Belge Görünümleri grubunda Anahat’a tıklayın. Ardından, Anahat sekmesinde Anahat Görünümünü Kapat’a tıklayın.

Belge Haritası, belgenizde kolay gezinmenize izin vermenin yanı sıra, belgenizin neresinde olduğunuzu da söyler. Kaydırma çubuğunu veya Sayfa Yukarı ve Sayfa Aşağı tuşlarını kullanarak belgenizde gezinirken, Belge Haritası geçerli başlığı vurgular.

MS Word’de Gezinme Bölmesi Nasıl Kullanılır? Microsoft Word’ün milyonlarca özelliği vardır ve hatta onu bir süre kullandıktan sonra bile. Gezinti Bölmesi, bölümler arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlayan çok kullanışlı bir özelliktir. Belgelerinizi yeniden düzenlemek bile daha faydalıdır.

MS Word’de Gezinme Bölmesi Nasıl Kullanılır

Microsoft Word’ün milyonlarca özelliği vardır ve hatta onu bir süre kullandıktan sonra bile. Gezinti Bölmesi, bölümler arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlayan çok kullanışlı bir özelliktir. Belgelerinizi yeniden düzenlemek bile daha faydalıdır.

Gezinme Bölmesiyle Belgeleri Yeniden Düzenleme

Sol taraftaki paneli etkinleştirmek için Görünüm sekmesine ve ardından Gezinme Bölmesi seçeneğine tıklamanız yeterlidir.

Gezinti Bölmesini Etkinleştir

Bir sayfaya veya bir Word belgesine kaydırılmadan gitmek için gezinme bölmesini kullanın.

Başlıklara göre göz atın

Belgenizin gövdesindeki başlıklara başlık stilleri uygularsanız, bu başlıklar Gezinti bölmesinde görünür. Ancak, Gezinti bölmesinin tablolarda, metin kutularında veya üst bilgilerde veya alt bilgilerde bulunan başlıkları görüntülemediğini hatırlayabilir.

 1. Navigasyon bölmesinde Başlıklar sekmesini tıklayın.
 2. Belgenizdeki bir başlığa gitmek için navigasyon bölmesinde başlığı tıklayın.

Sayfaya göre göz atın

Sayfaları tıklayın. Ardından o sayfaya gitmek için bir küçük resim görüntüyü tıklayın.

Belgenizde kaydırdığınızda, Word size nerede olduğunuzu göstermek için gezinme bölmesinde bulunduğunuz sayfayı vurgular.

Belgenizde arayın

 1. Navigasyon bölmesinin üst kısmındaki arama kutusuna bulmak istediğiniz metni yazın.
 2. Belgenizde görmek için bir sonucu tıklayın veya yukarı ve aşağı okları tıklayarak tüm sonuçlara göz atın.

Belgenizi yeniden düzenleyin

Belgenin kısımlarını gezinme bölmesinde hareket ettirerek hareket ettirebilirsiniz. Ayrıca başlık seviyesini de değiştirebilirsiniz ve yeni başlıklar ekleyebilirsiniz.

 1. Navigasyon bölmesinde Başlıklar sekmesini tıklayın.
 2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 3. Belgenin bir kısmını taşımak için başlığı tıklayın ve yeni bir konuma sürükleyin.
 • Başlığın seviyesini değiştirmek veya bir başlık eklemek için, başlığı sağ tıklayın ve ardından istediğiniz eylemi seçin.

Daha fazla gör:

Burada, daha fazla makale okumak isteyebilirsiniz-

İlgili Sorgular:

içindekiler tablosunu göster word kenar çubuğu, Microsoft word gezinme bölmesi ayarları, gezinme bölmesinde içindekiler tablosunu göster, gezinme bölmesi word 2016, word 2013’te gezinme bölmesine başlık ekleme, solda word anahattı gösterme, word’de başlıklar ve alt başlıklar, gezinmebölme word 2007, Sayfada gezinme, Word’de Gezinti bölmesini kullanın.

Muhammed Ahaduzzaman Hakkında

He is a Founder and Freelance Writer @ BBA Lectures and Zaman Accounting ! Blogging is his passion. He loves writing on Entrepreneurship, Finances, Accounting, HR, Digital Marketing and others business issues. By profession, he is working as an HR Executive in MNC, but a blogger by hobby. By education, he is Finance graduate, and continuing CS (Chartered Secretary) course under ICSB, Reach out >>>[e-posta korumalı] sponsorlu posta/satış ortaklığı pazarlaması/birlikte büyümek için herhangi bir fırsat hakkında herhangi bir sorgu için bağlanmak üzere!

Okuyucu Etkileşimleri

Cevap bırakınCevabı iptal et

Bu site, istenmeyen e-postaları azaltmak için Akismet’i kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

Marshall Gunnell, veri depolama endüstrisinde deneyimli bir yazardır. Synology’de çalıştı ve son olarak StorageReview’da CMO ve teknik personel yazarı olarak çalıştı. Şu anda Tokyo, Japonya’daki LINE Corporation’da API/Yazılım Teknik Yazarı, veri depolama ve siber güvenlik odaklı bir çevrimiçi ortam olan ITenterpriser’ı yönetiyor ve ilk halka açık projesi olan RAID hesaplayıcısıyla geliştirmeyle oynuyor. Daha fazla oku.

Microsoft Word, kullanılabilirliği ve iş akışı verimliliğini artıran özelliklerle doludur. Gezinti Bölmesi harika bir örnektir ve onu başlıklarda gezinmek, belgenizde metin veya nesne aramak ve hatta belgelerinizi kolayca yeniden düzenlemek için kullanabilirsiniz.

Gezinme Bölmesiyle Belgeleri Yeniden Düzenleme

Öncelikle Gezinti Bölmesini görüntülemeniz gerekir.“Görünüm” sekmesine geçebilir ve “Gezinme Bölmesi” onay kutusunu seçebilir veya sadece Ctrl+F tuşlarına basabilirsiniz.

Not: “Gezinme Bölmesi” onay kutusunu seçerseniz, yeni bir Word belgesi açarken bile bölme otomatik olarak görünecektir. Bunun olmasını istemiyorsanız, işiniz bittiğinde bu seçeneğin seçimini kaldırdığınızdan emin olun.

Gezinti Bölmesini açtığınızda, “Başlıklar” sekmesini görüntülediğinizden emin olun. Görünüm menüsündeki onay kutusunu kullanarak bölmeyi etkinleştirdiyseniz, bu otomatik olarak seçilmelidir. Ctrl+F ile açarsanız, size varsayılan olarak “Sonuçlar” sekmesini gösterecektir.

“Başlıklar” sekmesi seçiliyken, bölme size belgenizdeki tüm başlıkları ve alt başlıkları güzel bir ağaç görünümünde düzenlenmiş olarak gösterir.

Bir başlığa tıklamak, belge görünümünüzde doğrudan o başlığa atlar. Bir başlığı sağ tıklattığınızda, başlıkları bir düzeye yükseltmenize veya indirmenize, yeni başlıklar eklemenize ve hatta başlıkları silmenize olanak tanıyan bir menü açılır.

Sadece uyarılırsın. Gezinti bölmesinde bir başlığı sildiğinizde, Word yalnızca başlık paragrafının kendisini değil, o başlığın altındaki tüm metni ve nesneleri de siler. Belgenizin tüm bölümlerini kaldırmak için kullanılır.

Word, bölümleri kolayca yeniden düzenlemek için başlığı sürükleyip bırakmanıza da olanak tanır. Bu, örneğin bir taslağı bir araya getirmeye çalıştığınızda özellikle yararlıdır.

Son olarak, bölmenin üst kısmındaki arama kutusunu kullanırsanız, Word, arama sonuçlarının göründüğü tüm bölümleri vurgulayacaktır.