Categories
tr

Word’de paragraf biçimlendirmesi nasıl ayarlanır?

Word’de paragraf, sert bir dönüşle biten herhangi bir metindir. Enter tuşuna her bastığınızda bir sabit dönüş eklersiniz. Paragraf biçimlendirme, tek tek paragrafların görünümünü kontrol etmenizi sağlar. Örneğin, metnin hizalamasını soldan merkeze veya satırlar arasındaki aralığı tekten çifte değiştirebilirsiniz. Paragrafları girintili yapabilir, numaralandırabilir veya kenarlık ve gölgeleme ekleyebilirsiniz.

Paragraf biçimlendirmesi tüm paragrafa uygulanır. Bir paragrafın tüm biçimlendirmesi paragraf işaretinde saklanır ve Enter tuşuna bastığınızda bir sonraki paragrafa taşınır. Paragraf formatlarını paragraftan paragrafa kopyalayabilir ve formatları görev bölmeleri aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz.

Paragraf Hizalama

Paragraf hizalaması, paragraftaki satırların sol ve sağ kenar boşluklarına göre nasıl görüneceğini belirler. Kenar boşluğu, kağıdın kenarı ile metnin bulunduğu yer arasındaki boşluktur.

Paragraf hizalamasını değiştirmenin en kolay yolu Biçimlendirme araç çubuğundaki hizalama düğmelerini kullanmaktır.

Klavye kısayollarını da kullanabilirsiniz. Ctrl+L = Sola Hizala; Ctrl+R = Sağa Hizala; Ctrl+E = Merkez; Ctrl+J = Yasla.

Satır ve Paragraf Aralığı

Satır aralığı, bir paragraftaki metin satırları arasındaki dikey boşluk miktarıdır. Satır aralığı tipik olarak karakterlerin yüksekliğine bağlıdır, ancak bunu belirli bir değerle değiştirebilirsiniz. Örneğin, bazı paragraflar tek aralıklı, bazıları ise çift aralıklı olabilir. Tek aralık, Word’ün varsayılan ayarıdır.

Paragraf alanı, bir paragrafın üstündeki veya altındaki boşluk miktarıdır. Paragraflar arasındaki boşluğu artırmak için Enter tuşuna birkaç kez basmak yerine, paragraflardan önce veya sonra belirli bir boşluk miktarı ayarlayabilirsiniz.

 1. Ekleme noktası aynı paragraftayken, biçimlendirme araç çubuğundaki Satır Boşluğu düğmesinin sağındaki aşağı oku tıklayın. Çift boşluk için 2. 0’ı seçin. Tek aralığı paragrafa geri yüklemek için 1. 0’ı seçin.
 2. İlk paragrafa sağ tıklayın ve kısayol menüsünden Paragraf’ı seçin.(Biçim menüsünden Paragraf’ı seçerek de bu menüyü açabilirsiniz).
 3. Satır aralığı açılır listesini açmak için aşağı oku tıklayın ve Çift öğesini seçin. Değişikliği önizleme kutusunda görebilirsiniz.
 4. İletişim kutusu hala açıkken, satır aralığı açılır menüsünden Tek’i seçin. Önizleme bölmesindeki değişikliğe dikkat edin.
 5. Satır Aralığı açılır listesinden Çoklu’yu seçin. Şurada kutusunda 1, 25 tuşlayın (kutudaki metni vurgulayın ve üzerine yazın). Önizleme bölmesinde değişikliği görmek için Sekme tuşuna basın.
 6. Tamam’ı tıklayın. Word’ün paragraftaki satırlar arasına fazladan bir çeyrek satır boşluk eklediğine dikkat edin.

Egzersiz yapmak:

Paragraf Aralığını Değiştirme

Paragraflar arasındaki boşluğu ayarlamak için Paragraf iletişim kutusunu kullanırsınız. Paragraf aralığı nokta olarak ayarlanır. Bir belgede 12 punto metin varsa, bir satır aralığı 12 puntoya, yarım satır aralığı 6 puntoya, çift aralık 24 puntoya eşittir.

Paragraf Girintileri

Girinti, paragrafın kenarı ile sol veya sağ kenar boşluğu arasındaki mesafeyi artırır. Girintili paragrafların farklı kenar boşluğu ayarları olduğu görülüyor. Word, bir belgedeki paragrafları vurgulamak için çeşitli girintiler sağlar.

Başlık Stilleri

Word’ün en sık kullanılan stillerinin çoğu “Giriş” şerit sekmesinde bulunur. Bir stilin nerede olabileceğini sorgularsanız, kontrol etmeniz gereken ilk yer “Ana Sayfa” sekmesidir. Başlık stilleri ayrıca “Ana Sayfa” sekmesinde bulunur ve Word kullanıcı arayüzünün ortasında gösterilen uzun bir liste bulabilirsiniz.

(Giriş sekmesindeki Stiller bölümü)

Stiller bölümü, metnin bir bölümünü stil olarak değiştirirseniz göreceğiniz harflerin, renklerin ve yazı tipi boyutlarının bir önizlemesini gösterir. Varsayılan seçim, en soldaki “Normal” adlı seçimdir. Çoğu içerik için kullanacağınız Normal paragraf biçimidir. Bir yazı tipi stilini, rengini veya boyutunu değiştirseniz bile, sadece bu seçime tıklayarak varsayılan normal stile geri dönebilirsiniz.

Diğer yazı tipi değişiklikleri gibi, içeriği belgenin üst kısmındaki listedeki stillerden birine değiştirmek için, düzenlemek istediğiniz metni vurgulayın ve ardından stili tıklayın.

Uzun belgeler oluştururken en çok kullanacağınız birkaç stil vardır. Örneğin, bir içindekiler tablosu oluşturmak isteyebilirsiniz ve Word’de, içindekiler oluşturucusuna hangi başlıkların yeni bölümlerin başlıkları ve hangilerinin alt bölümler olduğunu söyleyen, kullandığınız stiller vardır.

“Başlık” stilinin tüm stiller arasında en büyük harflere sahip olduğuna dikkat edin. Bu stili kullandığınızda, Word bu stillere sahip tüm sayfaları ana bölümler olarak kabul eder.“Başlık 1” stili, önceki Başlık bölümünün alt bölümü olarak kabul edilir. Sonraki başlık bölümleri de alt bölümler olarak kabul edilir.

Word’ün eski sürümlerini kullandıysanız, seçenekler listesinde birçok yeni stil olduğunu fark edeceksiniz. Hepsi geçerli varsayılan yazı tipinizi temel alır.

Birini sağ tıklatarak menüde gösterilen stilleri özelleştirebilir ve “Değiştir” i seçebilirsiniz. Bu, belirli bir stil seçeneklerini değiştirebileceğiniz yeni bir yapılandırma penceresi açar.

(Stil Yapılandırma Penceresi)

Yukarıdaki resimde, “normal” stil sağ tıklandı ve yapılandırma penceresi geçerli ayarları gösterir. Farklı bir yazı tipi, yazı tipi boyutu, kalın, italik veya alt hat biçimlendirme seçebileceğinize dikkat edin.

Yapılandırma penceresinin altında, yeni stili yalnızca geçerli belgeye veya yeni belge şablonuna ayarlamak için iki seçenek görebilirsiniz. Stil değişikliklerini yeni belge şablonunda kaydettiğinizde, oluşturduğunuz tüm belgelere uygulanır. Yeni bir kelime dosyası için “boş belge” seçtiğinizde, şablondaki değişiklikler şablonda tekrar değiştirene kadar devam eder. Yalnızca geçerli belgede değişiklikler uygularsanız, stiller geçerli belgede kullanılabilir, ancak yeni bir belgede tekrar özelleştirilmesi gerekir.

Yazı tipi ayarlarının altında paragraf biçimlendirme bulunur. Bir sonraki bölümde daha fazla paragraf biçimlendirme seçeneğini ele alacağız, ancak stiller bir paragrafın Word’de yapılandırma şekline de uygulanabilir. Sol, sağa veya merkeze hizalanacak içerik ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak, Word herhangi bir metni sola hizalar. Örneğin, metin merkezli bir başlık sayfası oluşturmak isteyebilirsiniz.

Girintiler aynı zamanda stil biçimlendirmesinin bir parçasıdır. Örneğin, bir ciltsiz kitap okursanız, bir paragrafın başlangıcında bir girinti vardır. Bu yapılandırma penceresinde ayarlarsanız Word, stillere girintiler ayarlar.

Paragrafları stilize etmek

Yazı tipleri, belgelerinizin görünümünü özelleştirmek için Word’de yapabileceğiniz tek değişiklik değildir. Varsayılan olarak, Word metin satırları arasında küçük bir boşluk ayarlar ve “Enter” tuşunu kullandığınızda otomatik olarak paragraflar arasında bir boşluk oluşturur. Bu etkinliği yeni bir kelime belgesi açarak test edebilir ve bazı metinler yazabilirsiniz. Paragrafta sözcük saran birkaç satırınız olacak kadar metin yazın.

“Enter” tuşuna basın ve Word yeni bir paragraf oluşturur ve yeni bir paragrafın mevcut olduğunu belirtmek için otomatik olarak ekstra boşluk ekleyerek çift boşlukları simüle eder.

(Paragraf Aralığı Kelimede)

Yukarıdaki resimde, ilk paragraftaki metnin ikinci paragrafta gösterilen metinden farklı aralıklı olduğuna dikkat edin.

“Giriş” şerit sekmesindeki “Paragraf” bölümü bu ayarlarda değişiklik yapabilir. Bunları stillerinize uygulayabilirsiniz, ancak stilleri değiştirmek yerine belge pencerenizin üst kısmındaki “Paragraf” denetimlerinden hızlı değişiklikler yapmak genellikle daha kolaydır.

(Paragraf biçimlendirme araçları)

Paragraf biçimlendirme kontrollerinin ilk bölümü listeler içindir. İlki madde işaretli bir liste oluşturur ve ikincisi numaralı bir liste oluşturur. Numaralı bir liste ile Word, girişlerin ve artışların sayısını buna göre otomatik olarak algılar. Bir paragrafa (nokta ile) bir sayı yazıp ardından “Sekme”ye basarak da numaralı bir listeyi tetikleyebilirsiniz.”Enter” tuşuna her bastığınızda, artan bir sayı eklenir ve yeni satır öğesi bir öncekiyle hizalanır.

Bir sonraki simge grubu, metni sola veya sağa girintileyen kontrolleri işaretler. Girinti yapmak için sekme tuşunu kullanabilirsiniz, ancak sonraki metin satırları sayfa kenar boşluklarına hizalanır. Girinti kontrollerini kullanarak paragrafları daha büyük kenar boşluklarına hizalamaya zorlayabilir ve ardından normal kenar boşluğu aralığına dönebilirsiniz.

Önceki resimde, “Sola Hizala” kontrolünün vurgulandığını görebilirsiniz. Bu size geçerli paragraf ayarının sola hizalı olarak ayarlandığını söyler. Stil ayarlarından hatırlarsanız, paragrafları ortaya ve sağa hizalamayı da ayarlayabilirsiniz. Dördüncü hizalama seçeneği, hem sağa hem de sola hizalanan paragraflar oluşturur. Bir gazeteye bakarsanız, metin her iki tarafta da hizalanır. Bu, bu dördüncü seçeneği kullanmanız durumunda ayarlanacak hizalamanın aynısıdır.

(Paragraf aralığı seçenekleri)

Yukarıdaki resimde paragraf aralığı ayarları gösteriliyor. Bu örnekte, yeni belgeler için varsayılan olan 1, 15″ seçeneği seçilmiştir. 1. 0″ seçeneği, içeriği manuel olarak ikiye katlamak istediğinizde yaygın olarak kullanılır. İçeriği Word’den çevrimiçi bir web formuna aktarmanız gerektiğinde, paragraflar arasında el ile çift boşluk bırakmak için bu aralığı ayarlamanız gerekebilir. Word belgeniz ile çevrimiçi bir forum arasında içerik aktarmanız gerektiğinde, bu ayarların değiştirilmesi, doğru biçimlendirilmiş paragraflarla içeriğin kopyalanıp yapıştırılmasını kolaylaştırabilir.

Fikrinizi değiştirirseniz ve paragraflar arasında boşluk bırakmak istemezseniz, “Paragraftan Sonraki Boşluğu Kaldır”ı seçebilirsiniz. Bu seçim, paragraflar arasındaki ek boşlukları kaldırır. Otomatik aralıklı paragraflara geri dönmek isterseniz, “Paragraftan Önce Boşluk Ekle” düğmesine tıklayın, boşluk her paragraftan önce yer alacaktır.

Simgeyi kareler ve altta bir çizgi ile tanıyabilirsiniz. Bu, Excel’in hücrelerin etrafına çizgiler ekleyen kontrollerine benzer. Paragraflarınıza bir alt hat, metnin sağına, sola ve üstüne satır ekleyebilirsiniz.

Paragrafları ve stilleri biçimlendirmek, içerik tablosu, birkaç farklı alt başlık ve girintili içerik oluşturmanın yollarıyla uzun belgeler oluşturmak istediğinizde kullanışlıdır. Microsoft Word ile çalışırken, bu stilleri özelleştirmenin ve bunları şablonlarınızda ayarlamanın belgelerinizi oluşturmayı daha hızlı ve daha kolay hale getireceğini göreceksiniz.

Bir paragraf için tüm biçimlendirmeyi temsil eder.

Uyarılar

Bir paragraf veya paragraf için paragrafformat nesnesini döndürmek için format özelliğini kullanın. Paragrafformat özelliği, bir seçim, aralık, stil, bulma nesnesi veya yedek nesne için paragrafformat nesnesini döndürür. Aşağıdaki örnek, etkin belgedeki üçüncü paragrafı merkezler.

Aşağıdaki örnek, seçimden sonra bir sonraki çift aralıklı paragrafı bulur.

Yeni, bağımsız bir paragrafformat nesnesi oluşturmak için Visual Basic’in yeni anahtar kelimesini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek bir paragrafformat nesnesi oluşturur, bunun için bazı biçimlendirme özellikleri ayarlar ve daha sonra tüm özelliklerini etkin belgedeki ilk paragrafa uygular.

Ayrıca, yinelenen özelliği kullanarak mevcut bir paragrafformat nesnesinin bağımsız bir kopyasını da yapabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, etkin belgedeki ilk paragrafın paragraf biçimlendirmesini çoğaltır ve MyDUP’da biçimlendirmeyi saklar. Örnek, MyDUP’un sol girintisini 1 inç olarak değiştirir, yeni bir belge oluşturur, belgeye metin ekler ve MyDUP’un paragraf biçimlendirmesini metne uygular.

Ayrıca bakınız

Destek ve geri bildirim

Office VBA veya bu belgeler hakkında sorularınız veya geri bildiriminiz mi var? Destek alma ve geri bildirim sağlama yolları hakkında rehberlik için lütfen Office VBA desteğine ve geri bildirimlere bakın.

Belgeniz boyunca tutarlı bir şekilde bir dizi biçimlendirme seçeneği uygulamak için stilleri kullanabilirsiniz. Word’de bulunan yerleşik stillerden ve temalardan kullanılamayan biçimleri biçimlendirme seçenekleri istiyorsanız, mevcut bir stili değiştirebilir ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Başlıklara, başlıklara, paragraflara, listelere vb. Styles Galerisi’nde yeni bir stil oluşturmak için belgenizdeki biçimlendirilmiş metni de seçebilirsiniz.

Bu makalede ele alınan stiller, Giriş sekmesinde bulunan görsel bir menü olan Stiller galerisinde bulunur. Bir stil uygulamak için, biçimlendirmek istediğiniz metni seçmeniz ve ardından Stiller galerisinde istediğiniz stili tıklamanız yeterlidir. Daha fazla bilgi için bkz. Word’de metne stil uygulama.

Mevcut bir stili değiştirin

Stiller galerisinde mevcut bir stili iki şekilde değiştirebilirsiniz:

Bir stili, belgenizdeki biçimlendirmeye uyacak şekilde güncelleyerek değiştirin

Belgenizde halihazırda uygulanmış bir stile sahip metin varsa, bu metnin biçimlendirmesini değiştirebilir ve Stiller galerisindeki stile uygulayabilirsiniz.

Belgenizde, Başlık 1 gibi stil uygulanmış metni seçin.

Stili uygulanmış metni seçtiğinizde, bu stil Stiller galerisinde vurgulanır.

Seçili metni istediğiniz yeni niteliklerle biçimlendirin.

Örneğin, Başlık 1 stili için punto boyutunu 16 puntodan 14 puntoya değiştirmek isteyebilirsiniz.

Giriş sekmesinin Stiller grubunda, değiştirmek istediğiniz stile sağ tıklayın ve ardından [Stil Adını] Seçimi Eşleştirecek Şekilde Güncelle seçeneğine tıklayın.

Not: Değiştirdiğiniz stile sahip tüm metin, tanımladığınız yeni stille eşleşecek şekilde otomatik olarak değişecektir.

Stili Değiştir iletişim kutusunda bir stili manuel olarak değiştirin

Bir stili, belgenizdeki metni kullanmadan doğrudan Stiller galerisinde değiştirebilirsiniz.

Giriş sekmesinde, Stiller galerisinde herhangi bir stile sağ tıklayın ve Değiştir’e tıklayın.

Biçimlendirme bölümünde yazı tipi stili, boyutu veya rengi, hizalama, satır aralığı veya girinti gibi istediğiniz biçimlendirme değişikliklerini yapın.

Stil değişikliğinin geçerli belgeye mi yoksa gelecekteki tüm belgelere mi uygulanacağını seçin.

Belge biçimlendirmesine dayalı olarak yeni bir stil oluşturun

Stiller galerisine eklediğiniz yeni bir stil oluşturmak için belgenizdeki biçimlendirilmiş metni seçebilirsiniz.

Yeni bir stili temel almak istediğiniz metne sağ tıklayın.

Görünen mini araç çubuğunda, Stiller’e ve ardından Stil Oluştur’a tıklayın.

Biçimlendirmeden Yeni Stil Oluştur iletişim kutusunda stilinize bir ad verin ve Tamam’ı tıklayın.

Yeni stiliniz artık Stiller galerisinde görünecek.

Not: Yeni stilinizin tüm yeni Word belgelerinde görünmesini istiyorsanız, Stiller galerisinde stile sağ tıklayın, Değiştir’e tıklayın ve ardından iletişim kutusunun altındaki Yeni belgeler bu şablona dayalı olarak seçin.

Office 2010 desteği 13 Ekim 2020’de sona erdi

Herhangi bir cihazdan herhangi bir yerde çalışmak ve destek almaya devam etmek için Microsoft 365’e yükseltin.

Yeni stili temel almak istediğiniz metne sağ tıklayın, Stiller’in üzerine gelin ve ardından Seçimi Yeni Hızlı Stil Olarak Kaydet’e tıklayın.

Biçimlendirmeden Yeni Stil Oluştur iletişim kutusunda stilinize bir ad verin ve Tamam’ı tıklayın.

Yeni stiliniz artık Stiller galerisinde görünecek.

Not: Yeni stilinizin tüm yeni Word belgelerinde görünmesini istiyorsanız, Stiller galerisinde stile sağ tıklayın, Değiştir’e tıklayın ve ardından iletişim kutusunun altındaki Yeni belgeler bu şablona dayalı olarak seçin.

Microsoft Word: Paragraf Biçimlendirme – Metin hizalama / satır aralığı / paragraf aralığı / basit madde işaretleri

Word belgelerinizi düzenlemeniz mi gerekiyor? Neyse ki senin için, tam hileyi biliyoruz! Word’de metin hizalama, satır aralığı, paragraf aralığı ve madde işaretli gibi basit paragraf biçimlendirme görevlerinin nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmek için aşağıdaki kılavuzumuzu izleyin.

Metin hizalama

Profesyonel bir belge (veya gerçekten düzgün görünmesini istediğiniz bir belge) oluştururken

metninizi hizalamayı düşünmeniz gerekecek. Bu, temel olarak, düzgün bir şekilde sıralanacak şekilde konumlandırmak anlamına gelir. Bunu, araç çubuğunuzdaki metin hizalama düğmelerini kullanarak yapabilirsiniz. Bunları yukarıda kırmızı ile vurguladık.

Dört farklı hizalama seçeneği vardır.

 1. Metni Sola Hizala
 2. Orta Metin
 3. Metni Sağa Hizala
 4. Metni Yasla

Hangi metin hizalama seçeneğini seçeceğiniz tamamen size bağlıdır, ancak sola hizalama en popüler seçenek olma eğilimindedir.

Satır aralığı

Word ayrıca satır aralığınızı değiştirmenize de olanak tanır. Adından da anlaşılacağı gibi, bu yazdığınız her satırın arasına giren boşluktur. Araç çubuğunuzdaki satır aralığı düğmesine tıklayarak ayarları değiştirebilirsiniz (yukarıdaki resme bakın).

Satır Aralığı Seçenekleri’ne tıklarsanız, aralarından seçim yapabileceğiniz diğer seçenekleri bulacaksınız. Halihazırda bir Word belgesi oluşturduysanız ve satır aralığını değiştirmek istiyorsanız, yeni bir satır aralığı seçeneği seçmeden önce metni vurgulamanız gerekeceğini unutmayın.

paragraf aralığı

Paragraflarınız arasında daha fazla veya daha az boşluk istiyorsanız, Word’deki paragraf aralığı seçeneklerini değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için Satır Aralığı Seçenekleri’ne tıklayabilir veya araç çubuğunuzdaki Biçim’e ve ardından Paragraf’a tıklayabilirsiniz.

Bu, Satır Aralığı Seçenekleri ile aynı kutuyu getirecektir; ancak paragraf aralığınızı değiştirmek için yukarıda kırmızıyla vurgulanan kutuları değiştirmeniz gerekecektir. Girdiğiniz değer ne kadar yüksek olursa, paragraflarınızdan önce ve sonra o kadar fazla boşluk görünür.

Halihazırda oluşturduğunuz paragrafları düzenlemek için önce onları vurgulamanız gerekir.

Basit madde işaretleri

Genellikle büyük metin parçalarını parçalamak, talimatlar sağlamak ve listeler oluşturmak için belgelerinizdeki mermi noktalarını kullanmanız gerekir. Sözde basit mermiler oluşturmak gerçekten kolaydır.

Görev çubuğundaki Bulleted Liste düğmesine tıklayın, ekranınızda bir mermi noktası görünecektir. Mevcut metni basit mermilere koymak istiyorsanız, metni vurgulayın ve Bulleted Liste düğmesini tıklayın. Her bastığınızda yeni bir mermi noktası görünür.

Mermi Puanlarını Değiştirme

Mermi kütüphanesinden yeni bir tane seçerek kullandığınız mermi noktasını değiştirebilirsiniz. Kütüphaneyi ortaya çıkarmak ve seçiminizi yapmak için Bulleted Liste düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklamanız yeterlidir.

Ayrıca yeni mermi tanımlamaya tıklayarak mermi noktalarını değiştirebilir ve yenilerini ekleyebilirsiniz. Bu, yeni mermi resimlerini içe aktarabileceğiniz ve hem mermi noktalarınızın hem de metninizin konumunu değiştirebileceğiniz bir açılır kutu getirecektir.

Kullanımı kolay özellikler sayesinde paragraf biçimlendirme hızlı ve basittir.

Microsoft Word’de profesyonel belgelerin nasıl oluşturulacağına dair daha fazla ipucu ve püf noktası öğrenmek ister misiniz? Microsoft Word eğitim oturumlarımızdan birine katılın. Çok çeşitli konuları ele alıyoruz ve tüm yetenek seviyelerine hitap ediyoruz.

 • Dersler
 • Tarihler ve Fiyatlar
 • Hakkımızda
 • Haberler ve İpuçları
 • şartlar ve koşullar
 • Gizlilik Politikası
 • % 100 para iade garantisi
 • Temas

Fleet House, 8-12 Yeni Köprü ST, Londra EC4V 6AL Tel: 0203 603 0150

Surrey Teknoloji Merkezi, 40 Occam Road, Guildford, Surrey Gu2 7yg Tel: 01483 688 488

Bu sinir bozucu aksaklıkları düzeltmeyi kolaylaştırır

Daha önce karmaşık bir kelime belgesi oluşturduysanız, muhtemelen bir mermi noktasını veya metin paragrafını doğru hizalanmış gibi görünemediğiniz sinir bozucu sorunlarla karşılaşıyorsunuz veya bazı metinler ihtiyaç duyduğunuzda başka bir sayfaya çıkmaya devam ediyoraynı sayfada olmak.

Bu tür sorunları çözmek için, bazen belgenin biçimlendirmesini manuel olarak düzenlemeniz gerekir. Word’de, belgenin metni biçimlendirmeden ayrı olarak saklanır. Bu iyidir, çünkü herhangi bir metin kaybetmeden biçimlendirmeyi düzenlemeyi kolaylaştırır.

Bu makalede, Word belgelerindeki biçimlendirme işaretlerinin nasıl görüntüleneceğinizi söyleyeceğim. Bu biçimlendirme işaretleri sekmeler, tire, boşluk, paragraf işaretleri, gizli metin, sayfa kırılmaları vb.

Biçimlendirme işaretlerini göster

Word’de biçimlendirmeyi veya paragraf işaretlerini göstermenin iki yolu vardır: Paragraf şeridindeki düğmeyi kullanarak veya Word – Seçenekler’e giderek. İkinci yöntem, tüm belgeler için biçimlendirme işaretlerini her zaman görüntüler. Düğmeyi kullanarak işaretlerin görünümünü değiştirebilir ve bu yalnızca o anda açık olan belgeleri etkiler.

Word’de paragraf işaretlerini görüntülemek için şeritteki Giriş sekmesine tıklayın ve ardından Paragraf bölümündeki paragraf işaretine tıklayın.

Örnek olarak, burada Word’de temel biçimlendirme ile bazı metinlerim var:

Şimdi yukarıdaki düğmeye tıklarsam, belgedeki tüm biçimlendirme işaretlerini anında göreceğim.

Okların sağı gösterdiği çizgiler sekmelerdir ve tek noktalar boşluklardır. Gizli metnin altı noktalı bir çizgi ile çizilir ve sayfa sonu altta görünür. Belirli bir biçimlendirme işaretini her zaman görüntülemek istiyorsanız, bunu Dosya ve ardından Seçenekler ‘e tıklayarak yapabilirsiniz.

Şimdi soldaki menüde Görüntüle’ye tıklayın ve Ekranda bu biçimlendirme işaretlerini her zaman göster adlı bir bölüm göreceksiniz.

Listenin en altında, isterseniz tüm biçimlendirme işaretlerini de göstermeyi seçebilirsiniz. Şimdi Word’deki biçimlendirmeyi göster seçeneğinden bahsedelim.

Biçimlendirmeyi Göster

Bir Word belgesindeki paragraf ve biçimlendirme işaretlerini görüntülemenin yanı sıra, bazen metne ne tür biçimlendirmenin uygulandığını görmek de yararlı olabilir. Bu web protokollerine aşina iseniz, bu HTML ve CSS’ye benzer.

Word’de biçimlendirmeyi ortaya çıkarmak için, sadece SHIFT + F1 tuşlarına basın; ekranın sağ tarafında bir iletişim penceresi belirecektir.

Şimdi belgenizde herhangi bir yeri tıklayın veya bir metin seçin ve yazı tipi, dil, efektler vb. dahil olmak üzere uygulanan tüm biçimlendirmeyi görebilirsiniz. Ayrıca paragrafa ve bölüme uygulanan biçimlendirmeyi size söyleyecektir. Bazı metinler için belirli bir görünüm oluşturmak için tam olarak hangi biçimlendirmenin kullanıldığını görmeniz gerekiyorsa bu gerçekten yararlıdır.

İletişim kutusundaki mavi bağlantıların tıklanabilir olduğunu da belirtmekte fayda var. Diyelim ki yazı tipini değiştirmek istiyorsunuz, sadece FONT’a tıklayın ve Yazı Tipi iletişim kutusunu açacaktır.

Aynısı Etkiler, Hizalama, Girinti, Aralık, Kenar Boşlukları vb. için de geçerlidir. Bu, seçili bir metin parçasında biçimlendirmeyi düzenlemenin size sorun yaratabilecek başka bir harika yoludur. Bunlar, bir Word belgesinde biçimlendirmeyi düzenleyebileceğiniz veya biçimlendirmeyi görüntüleyebileceğiniz hemen hemen tüm yöntemlerdir. Herhangi bir sorunuz varsa, yorum yapmaktan çekinmeyin. Zevk almak!

Online Tech Tips’in kurucusu ve yönetici editörü. 2007’de blog yazmaya başladı ve 2010’da tam zamanlı blog yazmak için işinden ayrıldı. BT alanında 15 yılı aşkın sektör deneyimine sahiptir ve çeşitli teknik sertifikalara sahiptir. Aseem’in Tam Biyografisini Okuyun

Belge yazmak işin kolay kısmı. Kolay okuma ve yazdırma için bir belgeyi biçimlendirmek biraz daha çaba gerektirir. Bu yazıda sola, ortaya, sağa ve tam yaslamaya bakılacaktır. Ayrıca, otomatik heceleme ve bölünemez boşluk kullanma.

Gösterilecek bir paragraf oluşturmak için Microsoft Word’deki rastgele işlevini kullanalım. Boş bir satıra =rand(1, 6) yazın. Bu, rastgele metnin altı cümlesinden oluşan bir paragraf oluşturacaktır.

Başlangıç Paragrafı

Sola Yaslanmış Ctrl+L

Bu ülkede yazdıklarımızın çoğu haklı bırakılıyor. Bu, paragrafların sol kenar boşluklarının eşit olduğu ve her paragrafın sağ tarafının tırtıklı olduğu anlamına gelir. Yani, kelimeler solda olduğu gibi eşit şekilde sıralanmaz.

Ortaya Yaslanmış Ctrl+E

Ortaya hizalama bazen başlıklar için kullanılır, ancak esasen bilgi paragrafları için değil, el ilanları ve posterler oluşturmak için kullanılır. Ortalanmış materyalin okunması daha zordur.

Sağa Yaslanmış Ctrl+R

Sağ gerekçe, İngilizce dilimizde nadiren kullanılır ve okunması çok zordur.

Tam Yaslanmış Ctrl+J

Tam iki yana yaslanmış paragraflar, her iki kenar boşluğunda eşit olarak sıralanır. Gazete sütunu biçiminde düzenlenen belgeler genellikle tam olarak iki yana yaslanır. Tam iki yana yaslanmış normal belgeler o kadar iyi görünmeyebilir. Bir paragraf tamamen iki yana yaslanacak şekilde ayarlandığında, sözcükler arasına ek boşluklar yerleştirilir ve bu, satırların okunmasını zorlaştırabilir.

Tirele

Tireleme genellikle sola dayalı bir paragrafta veya belgede satırların sonundaki sözcükleri otomatik olarak iki parçaya ayırmak ve sözcükleri doğru bir şekilde bölmek için kullanılır. Paragraf gibi kelimeler paragrafa bölünebilir, belge belgeye bölünebilir, ayrı ayrı olabilir, vb. Bu, sağ kenar boşluğunun daha az pürüzlü olmasını sağlar.

Layout > Page Setup > Hyphenation >Tireleme Seçenekleri

“Öğeler” kelimesinin, bir satıra daha fazla kelime sığdırmak için seçilen metinde olabilecek diğer herhangi bir kelime gibi otomatik olarak tirelendiğine dikkat edin.

Kırılmaz alan

Ayrıca Bay Jones’un iki satırda olduğuna ancak birlikte olması gerektiğine dikkat edin. Bay ve Jones arasında Boşluk yerine Shift+Ctrl+Boşluk tuşlarına basarak Bay ve Jones arasında kesintisiz bir boşluk kullanın; bunlar bir sözcük olarak ele alınacak ve bir sonraki satıra kaydırılacaktır. Bu, ekranınızda ve kağıt üzerinde boşluk gibi görünen yazdırılmayan bir karakter oluşturur.

Umarım bu ipuçları sizin için yararlıdır. Bütün yazılarımda onları kullanıyorum.

Uzun bir belge yazıyorsanız, metin duvarlarından kaçınmak için paragraflar kullanmanız gerekir. Paragraf düzenlerinize en iyi nasıl yaklaşacağınız konusunda farklı düşünce okulları vardır. Varsayılan olarak, Microsoft Word her paragraftan sonra bir boşluk ekler ancak herhangi bir girinti kullanmaz.

Bazı insanlar her paragrafın ilk satırını girintili yapmayı tercih eder. Ayrıca, özellikle bir resmin etrafına metin sarıyorsanız, belgelerinizin tüm bölümlerini girintilemek isteyebilirsiniz. Word’de metin girintisi yapmak istiyorsanız, yapmanız gerekenler burada.

Paragrafın İlk Satırını Girintileme

Belgelerde kullanılan en yaygın girinti biçimi, her paragrafın ilk satırını girinti yapmaktır – bu, çok şükür, çok basit bir işlemdir.

Başlamak için Microsoft Word belgenizi açın ve ilk paragrafınızı yazın. Paragraf yerine oturduğunda, yanıp sönen imlecinizi paragrafın başına getirin ve klavyenizdeki Sekme tuşuna basın.

Bu ilk satır artık girintili hale gelecektir.

Yeni bir paragraf başlatmak için Enter tuşuna basarsanız, yeni paragrafınızın ilk satırı da girintili hale gelir.

Bu, oluşturduğunuz her yeni paragraf için geçerli olacaktır.

İlk Satır Girintisini Word’de Varsayılan Olarak Ayarlama

Her belge için aynı ilk satır girintisini kullanmak istiyorsanız, bunu Microsoft Word belgeleriniz için varsayılan biçimlendirme seçeneği olarak ayarlayabilirsiniz.

Bunu yapmak için, yanıp sönen imleci, istediğiniz biçimlendirmenin olduğu bir paragrafta herhangi bir yere getirin (örneğin, girinti uygulanmış bir paragraf).

Şerit çubuğunun Giriş sekmesinde, Normal stile sağ tıklayın.

Zaten göremiyorsanız, bunu bulmak için Stiller düğmesine tıklamanız gerekebilir.

Normal’e sağ tıkladıktan sonra Değiştir seçeneğine tıklayın.

Select Format >Paragraf.

Paragraph” width=”238″ height=”166″ />

Girinti bölümünde, Özel açılır menüsünden İlk satır seçeneğini seçin.

Onaylamak için Tamam’ı tıklayın, ardından Bu şablona dayalı yeni belgeler seçeneğine basın.

Seçeneği kaydetmek için Tamam’ı tıklayın. Bu kaydedildiğinde, oluşturduğunuz her yeni belge varsayılan olarak ilk satır girintisini kullanır.

Bütün Paragrafı Girintileme

Tüm paragrafı girintilemek istiyorsanız, bu Word’de de mümkündür. Bunu yapmak için girintilemek istediğiniz paragrafı seçin.

Şerit çubuğundaki Düzen sekmesinde, Paragraf bölümündeki Sola Girinti yukarı oku tıklayın.

Girinti derinliğini artırmak için yukarı oka tıklayarak devam edin. Arzu ettiğiniz boyutu elde edene kadar Sol kutuya da bir değer (santimetre cinsinden) yazabilirsiniz.

Paragrafın sağ tarafını da girintilemek isterseniz, Sağa Girinti kutusuyla işlemi tekrarlayın.

Tüm Belge İçin Girintiyi Değiştirme

Kullanmak istediğiniz girinti türüne bağlı olarak bazı farklılıklar olsa da, yukarıdaki yöntemlere benzer bir işlem kullanarak mevcut belgeler için girintiyi değiştirebilirsiniz.

İki tür metin girintisi mevcuttur. Yukarıda gördüğümüz gibi, ilk satır girintisi her paragrafın ilk satırını girinti yapacaktır. Asılı girinti, aksine, ilk satır hariç her şeyi girintilendirir.

Bu adımları kullanarak her ikisini de uygulayabilirsiniz. Belgenizin tamamına herhangi bir tür girinti uygulamak istiyorsanız, önce tüm metnin seçildiğinden emin olmanız gerekir. Bunu manuel olarak yapabilir veya klavyenizde Ctrl + A tuşlarına basabilirsiniz.

Metniniz seçiliyken, metninize sağ tıklayın ve Paragraf seçeneğine basın.

Girinti bölümünde, Özel açılır menüsünden İlk satır veya Asılı seçeneklerini seçin.

Seçtiğiniz metin girintisini kaydetmek ve belgenize uygulamak için Tamam’a basın.

Word Belgelerini Biçimlendirme

Metin girintisi, akademik belgeler de dahil olmak üzere belirli belge türleri için kullanışlı bir seçenektir. Word’de metin girintisini nasıl yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız, biçimlendirmenizi daha da geliştirmek ve daha profesyonel belgeler oluşturmak isteyebilirsiniz.

Özellikle akademik yazarlar, belgelerine dipnot ve son not eklemeyi öğrenmek isteyebilirler. Başkalarıyla çalışıyorsanız, iyileştirme alanlarını belirtmek için Word’de belgelere nasıl açıklama ekleyeceğinizi bilmelisiniz.

 • Excel İpuçları
 • Excel İşlevleri
 • excel formülleri
 • Kelime İpuçları
 • Görünüm İpuçları

Word’de paragraf işaretleri nasıl gösterilir veya gizlenir?

Paragraf işareti, bir paragrafın sonunu ve yeni bir paragrafın başlangıcını gösteren semboldür. Ve burada bu makale, bir Word belgesindeki paragraf işaretlerini kolayca göstermek veya gizlemek için birkaç yöntem tanıtacaktır:

 • Yöntem 1: Göster/Gizle özelliği veya kısayolları ile
 • Yöntem 2: Word Seçeneklerini yapılandırarak
 • Yöntem 3: Kutools for Word’ü kullanarak

In actual, you can quickly show or hide all paragraph marks in current Word document by Home >Tüm paragraf işaretlerini ve gizli biçimlendirme simgelerini gösterebilen veya gizleyebilen Göster/Gizle düğmesi. Ekran görüntüsüne bakın:

Göster/Gizle geçiş düğmesini açtıktan sonra, aşağıda gösterilen ekran görüntüsü gibi paragraf işaretlerini ve tüm gizli biçimlendirme sembollerini göreceksiniz:

Göster/Gizle düğmesinin yanı sıra, tüm paragraf işaretlerini ve gizli biçimlendirme simgelerini kolayca göstermek veya gizlemek için Ctrl + Shift + 8 tuşlarına birlikte basabilirsiniz.

Tüm Word belgesinden tüm boş paragrafları (işaretler) tek bir tıklamayla silmek çok kolay!

Örneğin, metin içeriğini web sayfasından bir Word belgesine kopyaladınız, ancak belgede yüzlerce boş paragraf gösteriliyor, bunları nasıl hızlı bir şekilde kaldırabilirsiniz? Bunları manuel olarak tek bir kaldırmaya kıyasla, Word’in Boş Paragraf İşaretleri Özelliği için Kutools özelliği, tüm boş paragrafları seçimden veya tüm belgeden yalnızca tek bir tıklamayla silmek için çok kolay bir yol sağlar! 60 günlük ücretsiz deneme için tıklayın!

Bu yöntem size Word Seçenek iletişim kutusunu açmanıza ve ardından Word’deki paragraf işaretlerini göstermek veya gizlemek için Word seçeneğini yapılandırır. Lütfen aşağıdaki gibi yapın:

1 . Click File >Seçenekler Seçenekler iletişim kutusunu açmak için seçenekler.

2. Seçenekler Seçenekleri iletişim kutusunda, lütfen sol çubuğdaki görüntüyü tıklatın ve ardından Ekran bölümündeki bu biçimlendirme işaretlerini her zaman göstermede paragraf işaretleri seçeneğini işaretleyin. Ekran görüntüsüne bakın:

3. Yapılandırmayı kaydetmek için Tamam düğmesine tıklayın.

Şu andan itibaren, tüm paragraf işaretleri her zaman kelime belgesinde görüntüleniyor.

Notes: (1) After checking the Paragraph marks option in the Word Options dialog box, the Home >Göster/Gizle düğmesi paragraf işaretlerini gizleyemez.(2) Bu durumda paragraf işaretlerini gizlemek için lütfen Seçenekler Seçenekleri iletişim kutusundaki paragraf işaretleri seçeneğini işaretleyin.

Word’in Ekran Ayarları Özelliği için Kutools, kullanıcılara paragraf işaretlerini, diğer bazı biçimlendirme işaretlerini ve Word belgesindeki içeriği hızlı bir şekilde göstermek veya gizlemek için kolay bir yol sağlar. Lütfen aşağıdaki gibi yapın:

Word için Kutools, çalışmanızı kolaylaştırmak ve kelime belgesini işleme yeteneğinizi geliştirmek için kullanışlı bir eklentidir. 60 gün boyunca ücretsiz deneme! Şimdi sahip ol!

1 . Please apply the feature by clicking Kutools Plus >Ekran ayarı . Ekran görüntüsüne bakın:

2. Paragraf Paragraf Paragrafı İrlande Ayarları iletişim kutusundaki işaretler seçeneğini kontrol edin.

Ve şimdi sadece paragraf işaretleri, aşağıdaki ekran görüntüsünün gösterildiği gibi geçerli kelime belgelerinde görüntüleniyor:

Notes: (1) After checking the Paragraph marks option in the Word Options dialog box, the Home >Göster/Gizle düğmesi paragraf işaretlerini gizleyemez.(2) Bu durumda paragraf işaretlerini gizlemek için lütfen Ekran Ayarları iletişim kutusundaki paragraf işaretleri seçeneğini işaretleyin.

Firefox, Chrome, Internet Keşfet 10 gibi birden fazla kelime belgesini giyme ve düzenleme!

Firefox/Chrome/IE’de birden fazla web sayfasını görüntülemeye aşina olabilirsiniz ve ilgili sekmeleri kolayca tıklayarak aralarında geçiş yapabilirsiniz. Burada, Office sekmesi, tek kelime penceresinde birden fazla kelime belgesine göz atmanıza ve sekmelerini tıklayarak kolayca geçiş yapmanıza olanak tanıyan benzer işlemleri destekler. Tam özellikler için tıklayın Ücretsiz Deneme!